dini

 1. Han

  Ya Allah İçin Allah Deseydim

  Ya Allah İçin Allah Deseydim Ders Veren Dini Hikayeler Delikanlı çobandı lakin aşıktı. Aşkının isminden başka bir şey bilmediğinden mi yoksa konuşmaya mecali kalmadığından mı bilinmiyordu. Onun adına yakın arkadaşı konuşuyordu. Efendim günlerdir uyumuyor yemiyor ve içmiyor. Sanki tüm işi gücü...
 2. Han

  99 Kişiyi Öldüren Adamın Tövbesi

  99 Kişiyi Öldüren Adamın Tövbesi Ders veren dini hikayeler ders çıkarılması gereken eğitici hikâyeler anlamına gelir. Fakat bu hikayeler bir hikâye masal değil İnsanların ders almaları ve ibret çıkarmaları ya ayette ya hadislerde veya sahih kitaplarda geçen misallerdir. Ders veren dini...
 3. Han

  Çanakkale Savaşı Hikayeleri Baban Gelirse Çağır Ha

  Çanakkale savaşı hikayeleri savaşla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Bunlar hikaye midir? Asla değildir. Bu kahramanlık savaşında nice kahramanlar ve nice hikayeler vardır ki hepsi de gerçektir. İşte bu hikayemiz Baban gelirse beni çağır ha! İsimli bir hikaye ki okuyanları duygulandırıyor...
 4. Han

  ALLAH’iM Anneme Ceza Verme

  Türkan Hanım dindar bir ailede büyümüştü. Annesi her fırsatta ona ve kardeşlerine namaz kılmalarını söyler, hatta kızarak onları uyarırdı. Türkan Hanım namazın kılınması gerektiğine inanır, ama yine de kılmazdı, çünkü kılmak nefsine zor geliyordu. Bazen başlar, sonra terk ederdi. Evlendi ve...
 5. Han

  ALLAHa Küsmek

  Serçe Allah’a küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış derin bir hüzne boğulmuştu. Artık Rabbine bir şey demiyor ve onunla konuşmuyordu! Melekler merakla Allah’a serçeyi soruyorlardı ve her seferinde Allah, meleklere “o gelecek” diye cevap veriyordu. “Çünkü...
 6. Han

  DÜRZÎ nedir? ne demektir?

  DÜRZÎ nedir? ne demektir? Derezîler adlı bozuk fırkaya mensub olan kimse. (Bkz. Derezîler)
 7. Han

  DÜNYÂLIK nedir? ne demektir?

  DÜNYÂLIK nedir? ne demektir? İnsanın hayatta muhtâc olduğu şeyler, para, mal v.s. Dünyâlık olan şeylerin Allah indinde sivri sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfire bir yudum su vermezdi. (Hadîs-i şerîf-Berîka) Dünyâlık peşinde koşmak, su üzerinde yürümeğe benzer. Bunun ayaklarının...
 8. Han

  DÜNYÂ HIRSI nedir? ne demektir?

  DÜNYÂ HIRSI nedir? ne demektir? Dünyâya lüzûmundan fazla meyletmek. Şiddetli mal, mülk arzusu, isteği. On şey insana zarar verir: 1) Terbiye azlığı, 2) Cehâlet çokluğu, 3) Halktan nîmet beklemek, 4) Şehvet azgınlığı, nefis kudurgunluğu, 5) Baş olma sevdası, 6) Dünyâ hırsı, 7) Nefis ile dostluk...
 9. Han

  DÜNYÂ nedir? ne demektir?

  DÜNYÂ nedir? ne demektir? Yer küresi. 1. Ölümden önce olan her şey. Mal ve dünyâdan size verilen şey, yalnız hayatta bulunduğunuz müddetçe, onunla geçinmektir. Îmân edip, Rablerine tevekkül edenler için, âhirette Allahü teâlânın indinde, dünyâ nîmetinden hayırlı ve dâimî çok sevâb vardır...
 10. Han

  DUHÂ VAKTİ nedir? ne demektir?

  DUHÂ VAKTİ nedir? ne demektir? Kuşluk vakti. Oruç zamânının yâni imsak ile iftar vakti arasındaki müddetin dörtte birinin tamam olmasından îtibâren başlayan vakit. (Bkz. Duhâ Namazı)
 11. Han

  DUHÂ NAMAZI nedir? ne demektir?

  DUHÂ NAMAZI nedir? ne demektir? Duhâ (kuşluk) vaktinde kılınan namaz, kuşluk namazı. Yâ Ebâ Hüreyre! Duhâ namazını terk etme! Cennet'in bir kapısı vardır ki, ona "Duhâ kapısı" derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer. (Hadîs-i şerîf-Ey Oğul İlmihâli) Günahları deniz köpüğü kadar...
 12. Han

  DUÂ nedir? ne demektir?

  DUÂ nedir? ne demektir? İsteme, yalvarma. Bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allahü teâlâya yalvarması. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Bana (hâlis kalb ile) duâ ediniz. Duânızı kabûl ederim. (Mü'min sûresi: 60) Allahü teâlâyı...
 13. Han

  DİYÂNÂT nedir? ne demektir?

  DİYÂNÂT nedir? ne demektir? Allahü teâlâ ile kul arasında olan işler, ibâdetler. Teklik şekli, diyânettir. Diyânâtta, âdil (adâletli) ve bâliğ (ergenlik yaşına gelmiş) bir müslümanın sözüne inanılır.Bu hususta bir kadın da, bir erkek gibidir. Suyun pis olduğunu söylerse, bu su ile abdest...
 14. Han

  DİRHEM-İ ŞER'Î nedir? ne demektir?

  DİRHEM-İ ŞER'Î nedir? ne demektir? Peygamber efendimiz zamânında kullanılan (3,36) üç gram ve otuz altı santigram ağırlığındaki gümüş para.
 15. Han

  DİRÂYET TEFSÎRİ nedir? ne demektir?

  DİRÂYET TEFSÎRİ nedir? ne demektir? Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur'ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kul, re'y tefsîri ve te'vîl de denir. Dirâyet...
 16. Han

  DİNSİZ nedir? ne demektir?

  DİNSİZ nedir? ne demektir? Hiç bir dîne inanmıyan, ateist. (Bkz. Ateist) Bir babanın, evlâdını Cehennem ateşinden koruması, dünyâ ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, îmânı ve farzları ve harâmları öğretmekle, ibâdete alıştırmakla dinsiz ve ahlâksız arkadaşlardan...
 17. Han

  DÎNÂR nedir? ne demektir?

  DÎNÂR nedir? ne demektir? Bir miskal (4.8 gram) ağırlığındaki altın para. Bir kimsenin infak edeceği (harcayacağı) en fazîletli dînâr, çoluğuna-çocuğuna infâk ettiği (harcadığı) dînâr ile Allah yolunda hayvanına infâk ettiği dînâr, bir de yine Allah yolunda arkadaşlarına sarfettiği dînârdır...
 18. Han

  DEYYÛS nedir? ne demektir?

  DEYYÛS nedir? ne demektir? Hanımının nâmussuzluğuna, ahlâksızlığına aldırış etmeyen, göz yuman kimse. Cennet, deyyûsa haramdır. (Hadîs-i şerîf-Zevâcir) Üç kişi Cennet'e hiç girmeyecektir: Birincisi deyyûs, ikincisi, kendisini erkeklere benzeten kadınlar. Üçüncüsü, içki içmeye devâm edenler...
 19. Han

  DEYN-İ ZAÎF nedir? ne demektir?

  DEYN-İ ZAÎF nedir? ne demektir? Mîrâs ve mehr malları. Deyn-i zaîf, nisâb hesâbına katılır. Nisâb miktârı malı teslim aldıktan bir yıl sonra yalnız o yılın zekâtı verilir. Elinde nisâb miktârı mal da varsa, deynden aldığını, buna katıp, elindekinin bir yılı tamam olunca, aldığının zekâtını da...
 20. Han

  DEYN-İ KAVÎ nedir? ne demektir?

  DEYN-İ KAVÎ nedir? ne demektir? Ödünç verilen zekât malı ve zekât malının satışı karşılığı alınacak olan semen (bedel). Deyn-i kavî, zekâtta nisâb hesâbına katılır. Alınacak paranın veya bunun ile yanında bulunanın toplamının nisâbı üzerinden bir sene geçince, eline geçen her miktârın kırkta...
Üst
Alt