99 Kişiyi Öldüren Adamın Tövbesi


Ders veren dini hikayeler ders çıkarılması gereken eğitici hikâyeler anlamına gelir. Fakat bu hikayeler bir hikâye masal değil İnsanların ders almaları ve ibret çıkarmaları ya ayette ya hadislerde veya sahih kitaplarda geçen misallerdir.

Ders veren dini hikayeler dinleyiciyi etkilemek ve onaların örnek olması ve ders alması niyetiyle anlatılır. Bu dini hikayeler hakiki olarak hayatta yaşanmış olabileceği gibi hayali olarak da olabilmektedir. Bu noktada birçok dini kıssalar bulunmaktadır. Bu yazımızda Tövbe konusunda bizzat hazreti peygamberin anlattığı bir dini kıssayı mealen naklediyoruz.

Ders Veren Dini Hikayeler

Sahabelerden Ebu Said (r.a) tarafından rivayetine göre “Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: Sizden önceki zamanlarda yaşayanlar arasında olan ve 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bu kişi bir ara tövbe etmek maksadıyla yeryüzünün en bilgin kişisini aramaya başladı. Ona bir rahip tarif edildi.

Bu zat o rahibe giderek doksan 99 insanı öldürdüğünü belirterek, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip ise ona dedi ki “Hayır yoktur! demesi üzerine adam onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı.

Adamcağız durmadı yeryüzünün en bilgin alim olan kişisini aramaya devam etti. Yine kendisine alim bir zat tarif edildi. O alim zatın yanına giderek 100 kişi öldürdüğünü, tövbe etmek istediğini kendisi için bir tövbe kapısının olup olmadığını sordu.

O alim zat ona dedi ki “Evet senin için tövbe vardır, hem seninle tövben arasına kim perde olabilir ki? Ancak arkasından ekledi. Sen falan memlekete gitmelisin. O memlekette Allah’a ibadet edenler vardır. Oraya giderek onlarla Allah ibadet edersin. Bir daha kendi memleketine gitme. Zira orası çok kötü bir yerdir.

Adam hemen tövbe ederek alim zatın tarif ettiği memlekete doğru yola çıktı. Ancak tarif edilen yere gelmeden yarı yolda Hz. Azrail (a.s) gelip onun ruhunu aldı. Sonrasında rahmet ve azap melekleri geldiler. Lakin onu kimin alacağı konusunda ihtilafa düştüler.

Rahmet melekleri o zatı almak için dediler ki “Bu adam tövbe ederek buraya geldi. Hem kalben dahi Allah’a yönelmişti. Azap melekleri ise buna karşılık “Bu adam hayatında hiçbir hayır yapmamıştır.” dediler.

Hakem Bir Melek

Melekler kendi aralarında bu şekilde çekişirken insan suretinde bir başka melek geldi. Bunun üzerine melekler kendi aralarında onu hakem yapmaya karar verdiler. Hakem olan melek dedi ki; “O zatın ilk yola çıktığı yer ile, gitmekte olduğu yer arasını ölçünüz. O hangi tarafa daha yakınsa ise ona teslim ediniz”

Melekler söylendiği gibi ölçtüler ve gördüler ki, o zat gitmeyi arzu ettiği yere bir karış daha yakındır. Öyle olunca o zatı hemen rahmet melekleri alarak götürdüler.


-Alinti-
 
Üst
Alt