Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

din

 1. Han

  Tövbe ve İstiğfar Duası

  Tövbe ve İstiğfar Duası Tövbe (Tevbe) ve İstiğfar Nedir? Tövbe (Tevbe) nedir; kelime olarak "geri dönmek" ve "yönelmek" anlamlarına gelir. Günahından pişman olup ondan vazgeçme, Hakk’a dönme demektir. İnsanın girdiği yanlış yolun farkına varıp Rabbine yönelmesi ve affını dilemesi "tövbe"...
 2. Han

  Salatennariye Duası ve Anlamı

  Salatennariye Duası ve Anlamı Bu salâtennariye çok önemli bir salâttır. Tecrübesi yapılmış, pek çok evliya tarafından çeşitli hastalıklar için ve mühim işler için okunmuş ve arzulanan husus tahakkuk eylemiştir. Bu durum karşısında gece gündüz bu sâlatü selâm okunmalıdır. Hangi niyetle ve hangi...
 3. Han

  CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM nedir? ne demektir?

  CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM nedir? ne demektir? Dört büyük melekten biri. Peygamberlere vahy getirmek, onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Buna Cibrîl, Rûh-ul-emîn, Rûh-ul-kuds, Nâmûs-ı ekber de denir. Âyet-i kerîmede meâlen buyruldu ki: Gerçekten Cibrîl, Kur'ân-ı...
 4. Han

  CEBÎRE nedir? ne demektir?

  CEBÎRE nedir? ne demektir? Kırık ve çıkığın iki yanına bağlanan tahtalar. Gusülde ve abdestte cebîre üzerine mesh câizdir. (İbrâhim Halebî)
 5. Han

  CEBEL-İ NÛR nedir? ne demektir?

  CEBEL-İ NÛR nedir? ne demektir? Nûr dağı. Mekke-i mükerreme yakınında Peygamber efendimize ilk vahyin geldiği mübârek dağ. Hirâ, Hirâ Nûr dağı da denir. Peygamber efendimiz, peygamberliği bildirilmeden önce yanına yiyecek alarak Cebel-i Nûr'a gider burada bir kişinin kalabileceği büyüklükte...
 6. Han

  CÂSİYE SÛRESİ nedir? ne demektir?

  CÂSİYE SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin kırk beşinci sûresi. Hâ-mîm de denir. Câsiye sûresi, Mekke'de nâzil olmuştur (inmiştir). Otuz yedi âyet-i kerîmedir. "Korku ve endişe yüzünden ayakta duramayıp diz üstü çökmek" anlamına gelen ve yirmi sekizinci âyette geçen Câsiye kelimesi...
 7. Han

  CÂMİ' nedir? ne demektir?

  CÂMİ' nedir? ne demektir? Toplayan. 1. Müslümanların ibâdet etmek için toplandıkları yer, mâbed. (Bkz. Mescid) Hayızlı ve cünüp olanın Câmi'e girmesi harâmdır. Abdestsiz olanın girmesi mekruhtur. (Molla Hüsrev) 2. Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Çeşitli hakîkatleri ve enfüs (iç) ve...
 8. Han

  CÂİZ DEĞİL nedir? ne demektir?

  CÂİZ DEĞİL nedir? ne demektir? 1.Sahîh değil. Ağaçta belirmemiş olan meyveyi satmak, akıllı olmayan küçük çocuğun alış-verişi, yâni pazarlık edip, söz kesmesi câiz değildir. (İbn-i Hümâm) 2. Mekruh. Namaz kılmak için, Kâbe, câmi resmi bulunan seccâdeyi yere sermek câiz değildir. (Seâdet-i...
 9. Han

  CAHÎM nedir? ne demektir?

  CAHÎM nedir? ne demektir? Cehennem'in dördüncü tabakasına verilen ad. Güneşe ve yıldıza tapanların azab göreceği Cehennem. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Cahîm ise azgınlara apaçık gösterilmiştir. Ve onlara Allahü teâlâyı bırakıp ibâdet ettikleriniz hani nerede? Size...
 10. Han

  CÂHİL nedir? ne demektir?

  1. Allahü teâlâyı unutmuş olan; gâfil, bilgisiz. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Câhiller, ahmaklar, dünyâdaki zevk ve lezzetlere kavuşmak için, dinlerini, îmânlarını verdi. Âhiretlerini satıp, dünyâyı, şehvetlerinin istediklerini aldılar. Kurtuluş yolunu bırakıp, helâke...
 11. Han

  CÜZ' nedir? ne demektir?

  CÜZ' nedir? ne demektir? 1- Bir bütünü meydana getiren parçalardan her biri. Her cüz aslına gider. (Celâleddin Rûmî) 2- Kur'ân-ı kerîmin yirmi sayfalık bölümlerinden her biri. Meyyit için, çeşitli kimselerin, sessiz olarak çeşitli cüz'ler okuyup, Kur'ân-ı kerîmi hatim etmeleri ve herbirinin...
 12. Han

  CÜNÜB nedir? ne demektir?

  CÜNÜB nedir? ne demektir? Gusletmesi (boy abdesti alması) gereken kimse. Âyet-i kerîmede meâlen buyruldu ki: Eğer, cünüb iseniz (yıkanmak, gusül abdesti almak sûretiyle) temizleniniz... (Mâide sûresi: 6) Kirlenince çabuk gusül abdesti alın! Çünkü Kirâmen kâtibîn melekleri cünüb gezen...
 13. Han

  CÜHÛD nedir? ne demektir?

  CÜHÛD nedir? ne demektir? Yahûdî. Bir kimse kendi isteğiyle; filân şey, filân kimsededir, yâhut yoktur, kâfir olayım, cühûd olayım, diye yemîn etse; o şey, o kimsede olsun veya olmasın, o kimsenin îmânı gider.Îmânını ve nikâhını tecdîd etmesi (yenilemesi) lâzımdır. (Muhammed Hâdimî)
 14. Han

  CUM'Â SÛRESİ nedir? ne demektir?

  CUM'Â SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin altmış ikinci sûresi. Cumâ sûresi, Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). On bir âyettir. Cumâ namazının farz oluşunu bildirdiği için, dokuzuncu âyet-i kerîmede geçen Cumâ kelimesi sûreye isim olmuştur.Cumâ sûresinde; bütün...
 15. Han

  CUM'A HUTBESİ nedir? ne demektir?

  CUM'A HUTBESİ nedir? ne demektir? Cumânın ilk dört rek'atlik sünnetten sonra ve iki rek'atlik farzdan önce, imam tarafından cemâat huzurunda minberden Arabça olarak okunan hutbe. Cumâ hutbesi okunurken, bir kimsenin başka bir kimseye, sus yâhut iyi dinle demesi lüzumsuzdur. (İbn-i Âbidîn)...
 16. Han

  CUM'A (Cumâ) nedir? ne demektir?

  CUM'A (Cumâ) nedir? ne demektir? Müslümanlara mahsûs mübârek, kıymetli bir gün. Cumartesi günleri yahûdîlere, Pazar günleri hıristiyanlara verildiği gibi, Cumâ günü, müslümanlara verildi. Bugün, müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. (Hadîs-i şerîf-Rıyâdün-Nâsihîn) Güneş, Cumâ gününden...
 17. Han

  CÛD nedir? ne demektir?

  CÛD nedir? ne demektir? Cömerdlik, eli açık olmak.
 18. Han

  CİZYE nedir? ne demektir?

  CİZYE nedir? ne demektir? İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Kendilerine kitab verilenlerden Allahü...
 19. Han

  CİRCÎS (Aleyhisselâm) kimdir ?

  CİRCÎS (Aleyhisselâm) kimdir ? Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderildiği rivâyet edilen peygamber veya velî. Şam diyârında ve Filistin'de yaşadı. Îsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara bildirdi. Circîs aleyhisselâm, ticâretle uğraşır, her sene zekâtını verir, bütün kazancını fakir...
 20. Han

  CİNNET nedir? ne demektir?

  CİNNET nedir? ne demektir? Delilik, aklın baştan gitmesi.