Tövbe ve İstiğfar Duası

Tövbe (Tevbe) ve İstiğfar Nedir?

Tövbe (Tevbe) nedir; kelime olarak "geri dönmek" ve "yönelmek" anlamlarına gelir. Günahından pişman olup ondan vazgeçme, Hakk’a dönme demektir. İnsanın girdiği yanlış yolun farkına varıp Rabbine yönelmesi ve affını dilemesi "tövbe" demektir. Tövbe ile beraber af dilemek için yapılan dua ve niyazlar da "istiğfar"dır.

Genellikle din alimleri ayetler ve hadislerden yola çıkarak insanın günahlarına tövbe etmesinin vacip olduğunu belirtmişlerdir.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) bir hadisi şerifinde; "Bir günah işlendiği zaman, bunda ısrar etmemek, hemen tevbe istiğfar etmek vaciptir." buyurmaktadır. (Tirmizi)

Tövbe İstiğfar Duaları

Tövbe İstiğfar duası, günahlarımızdan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermek amacı ile okunur.

Farklı tövbe İstiğraf duaları bulunmaktadır. Bu dualar namazlardan sonra da okunabiliyor, genelllikle namazlardan sonra okunan istiğfar duası daha kısadır ve 3 kez tekrar edilerek okunur.

İbn-i Ömer (ra) şöyle rivayet eder;

Biz, Rasûlullah Efendimiz’in (S.a.v.) bir mecliste 100 defa:

"Allâh’ım! Beni bağışla ve tevbemi kabul buyur! Çünkü Sen tevbeleri çok kabûl eden ve çok merhamet edensin." dediğini saymıştık. (Ebû Davûd)

Kuran'da geçen tövbe istiğfar duası

Peygamber Efendimiz’in öğrettiği aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de Zümer suresi 53. ayetindeki tevbe duası;

tevbe istiğfar duası


Okunuşu: Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ, innehu huvel gafûrur rahîm.

Anlamı: De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Kısa tövbe istiğfar duası

Okunuşu: Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh

Anlamı: Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim

Uzun tövbe istiğfar duası

Okunuşu: Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm

Anlamı: Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum.

Tövbe ederken samimi olunmalı

Tövbe istiğfar edecek bir kimsenin samimi bir şekilde, yani gerçekten yapyığı yanlıştan pişman olarak ve bunu birdaha tekrarlamamak üzere tövbe etmelidir. Kur'an da "Samimiyetle tövbe edin" ifadesi ile kişinin yaptığı hatadan, günahtan dolayı üzülmesi, vicdan azabı çekmesi ve kişinin kendi kendine bu hatayı bir daha yapmayacağım diye söz vermesi beklemektedir.

"Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!" (Tahrîm suresi, 8. ayet)
 
Üst
Alt