phpsession

  1. Han

    PHP String İşlemleri

    Genel Bakış PHP'de alfasayısal yani içerisinde harf, sayı vb. barındıran değişkenlerin kullanımından ve bunlara özel işaret ve fonksiyonlardan bahsedelim. 1. Bir alfasayısal değeri belirtirken tırnak işareti kullanabildiğimiz gibi (') üst ayıraç da kullanabiliriz. PHP Kodu <?php $kelime =...
  2. Han

    PHP Sessions (Oturumlar)

    PHP Sessions (Oturumlar) Bir php dosyasına oturum desteği vermek için o dosyanın başına session_start(); eklenmelidir. Kullanım Şekli: $_SESSION['degisken'] = deger; PHP Kodu <?php session_start(); $_SESSION['isim'] = "Ahmet"; ?> Bir Oturum Bilgisinin Varlığını Kontrol Etmek - isset()...
Üst
Alt