PHP String İşlemleri

Genel Bakış​

PHP'de alfasayısal yani içerisinde harf, sayı vb. barındıran değişkenlerin kullanımından ve bunlara özel işaret ve fonksiyonlardan bahsedelim.

1. Bir alfasayısal değeri belirtirken tırnak işareti kullanabildiğimiz gibi (') üst ayıraç da kullanabiliriz.

PHP Kodu​

Kod:
<?php
$kelime = "Hatasız Kul Olmaz.";

$kelime = 'Hatasız Kul Olmaz.'; // Yukarıdakinin aynısı

echo $kelime;
?>

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

HTML Görünümü​

Hatasız Kul Olmaz.
2.. Tırnak işareti kullandığımız string değerlerde değişkenleri bunların içerisinde kullanabilmekteyiz.

PHP Kodu​

Kod:
<?php
$adet = 7;

$kelime = "$adet kedi beni $adet!";

echo $kelime;
?>

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

HTML Görünümü​

Kod:
7 kedi beni 7!
3.. Alfasayısal değeri belirtirken tırnak ve üst ayraç kullanımına dikkat etmek gerekir. Aşağıda hata verecek ve vermeyecek kullanımlar bir arada gösterilmiştir:

PHP Kodu​

Kod:
<?php
$kelime = "İstanbul'dan kız mı alınır?"; // Doğru

$kelime = 'İstanbul'dan kız mı alınır?'; // Yanlış, doğrusu:
   $kelime = 'İstanbul\'dan kız mı alınır?'; // Doğru

$kelime = "İstanbul'dan "kız mı" alınır?"; // Yanlış, doğrusu:
$kelime = "İstanbul'dan \"kız mı\" alınır?";; // Doğru
?>

Görüldüğü üzere bir değişken hangi karakterle başladıysa, içerisinde yer alan bu tarz karakterler kaçış işareti ile (\) belirtilmelidir. Aksi takdirde hata verecektir.

Kelimeleri Birleştirme (.)​

Sadece string değişkenlerde geçerli olarak değişkenler arası nokta işareti kullanarak kelimeler birleştirilebilir.

PHP Kodu​

Kod:
<?php
$kelime1 = "Hatasız Kul Olmaz.";
$kelime2 = "Hatamla Sev Beni.";

echo $kelime1 . " " . $kelime2;
?>

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

HTML Görünümü​

Kod:
Hatasız Kul Olmaz. Hatamla Sev Beni.

strlen() Fonksiyonu​

Kod:
Değişkenin karakter uzunluğunu (harf sayısı) verir.

PHP Kodu​

<?php
$kelime = "Neden Ben?";

echo strlen( $kelime );
?>[/code]

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

HTML Görünümü​

Kod:
10

strpos() Fonksiyonu​

Aranılan bir kelime ya da harfin değişkenin 1. harfine ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterir (1. harf 0 sayılır).

PHP Kodu​

Kod:
<?php
$kelime = "Beni Bul!";
// 012345678 olarak görülür

echo strpos( $kelime, "Bul" );
?>

Bu kodu çalıştırsaydık, sunucu bize aşağıdakini gönderecekti:

HTML Görünümü​

Kod:
5
 
Üst
Alt