PHP Sessions (Oturumlar)

PHP Sessions (Oturumlar)​


Bir php dosyasına oturum desteği vermek için o dosyanın başına session_start(); eklenmelidir.

Kullanım Şekli: $_SESSION['degisken'] = deger;

PHP Kodu​

Kod:
<?php
   session_start();

$_SESSION['isim'] = "Ahmet";
?>

Bir Oturum Bilgisinin Varlığını Kontrol Etmek - isset()​

Bir oturum bilgisi, sunucu tarafından işlenmeden geçerli değildir. Yani değer verilmemiş bir oturum bilgisine erişirsek hata çıkar. Bunu kontrol etmenin yolu isset() fonksiyonudur:

PHP Kodu​

Kod:
<?php
   session_start();

if ( isset( $_SESSION['goruntuleme'] ) )
$_SESSION['goruntuleme'] = $_SESSION['goruntuleme'] + 1;
else
$_SESSION['goruntuleme'] = 1;

echo "Bu sayfa " . $_SESSION['goruntuleme'] . " kez
         görüntülendi.";
?>

Bir Oturum Bilgisini Silmek - unset()​

Geçerli bir oturum bilgisini unset() fonksiyonu ile kaldırırız:

PHP Kodu​

Kod:
<?php

unset( $_SESSION['goruntuleme'] );

?>
 
Üst
Alt