Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

ilkeleri

 1. Han

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti Cumhuriyet fikri, Ulusal mücadelenin başlamasından da önce ortaya çıkmış vazgeçilmez bir değerdir ve bu değer hem silahlı mücadeleye hem de inkılaplara temel teşkil etmiştir. Bandırma vapuru Samsun’a yen temelşmadan ortaya çıkan bu en temel fikir Gazi...
 2. Han

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti Cumhuriyet fikri, Ulusal mücadelenin başlamasından da önce ortaya çıkmış vazgeçilmez bir değerdir ve bu değer hem silahlı mücadeleye hem de inkılaplara temel teşkil etmiştir. Bandırma vapuru Samsun’a yen temelşmadan ortaya çıkan bu en temel fikir Gazi...
 3. Han

  Milliyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Milliyetçilik ilkesinin Mahiyet ve Kapsamı Milliyet, millet, milliyetçilik kavramları Atatürk zihin ve kalbinde çok daha ayrı ve özel tarif edilmiş haldedir ve dünya milliyetçilik anlayışından bu açıdan bir hayli farklıdır. Milliyetçi olmayı öven ama büyüklenmeyi yasak eden bu yaklaşımın dünya...
 4. Han

  Devletçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Devletçilik ilkesinin Anlamı ve Önemi Küçük ama etkili, güçlü, refah, denetleyen ve takip eden, merkezi, tam egemen, adil, demokrat, sosyal, laik ve hukuki bir çağdaş devlet anlayışını esas alan devletçilik ilkesi halen başta Çin ve Rusya olmak üzere kapalı ekonomilerin tamamınca ve...
 5. Han

  Halkçılık ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Halkçılık İlkesinin Türk İnkılabındaki Yeri ve Önemi Halk tabirinin, milletin o an için yaşamakta olan kesimi olduğu hatırlanırsa, millet ve milliyetçilik ilkesi ile olan ilişkisi de anlaşılacaktır. İnkılapçılık gibi ilericiliği, aydınlanmayı ve gelişimi esas alan ilkeleri de beraber...
 6. Han

  Laiklik İlkesinin İnkılaplar Içindeki Yeri ve Önemi

  Laiklik İlkesinin İnkılaplar Içindeki Yeri ve Önemi Atatürk ilke ve inkılaplarının tamamı aynı kıymet ve değerdedir ve tamamı bir diğeriyle kardeş ya da ortaktır, tamamı bir bütünün parçalarıdır. Bu sebeple biri diğerinden üstün ve ayrı tutulamaz. Lakin laiklik ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesi...
 7. Han

  İnkılapçılık İlkesi ve diğer İnkılaplarla Ilişkisi

  İnkılapçılık Ilkesi ve diğer Inkılaplarla Ilişkisi İnkılap ve devrim kavramları aynı manada kullanılıyorsa da esasında aynı değildir. Devrim geçici ve ideolojiktir. İnkılap ise toplumu kökten etkileyen, uzun soluklu, ihtiyaçtan doğan, gerektiğinde silahla mücadeleyi de içerisine alan bir...
 8. Han

  Atatürk Ilkelerinin Anlamı ve Gerekleri Nelerdir

  Atatürk Ilkelerinin Anlamı ve Gerekleri Nelerdir Atatürk ya da Atatürkçülük ilkeleri temel altı ve bütünleyici sekiz ilke ile tanımlanır ve fakat ilkelerin tamamı bir bütündür ve birbirini tamamlar mahiyettedir. Yani Atatürkçüyüm diyen birisi için bunların tamamına istisnasız saygı ve sevgi...
 9. Han

  Atatürk deyince

  Atatürk deyince Dünya üstündeki herkes için ve özellikle bu coğrafyada yaşamakta olan halk kitleleri için Mustafa Kemal Atatürk adı bir çok şey ifade eder. Çünkü O, zaman ve coğrafya ötesi fikir ve eylemleriyle karanlıkları dağıtıp bir ışık gibi süzülen, cehaleti akıl ve bilimle ezip geçen...
 10. Han

  Laikliğin istismarı

  Laikliğin istismarı “Türkiye Cumhuriyeti’nin fotoğrafı dini yoktur. Devlet yönetiminde bütün yasalar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya gereksinimlerine göre yapılır ve tatbik edilir. Din telâkkisi vicdanî olduğundan, Cumhuriyet, din düşüncelerini devlet ve...