hadis

 1. Han

  Hadis - Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar

  Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar. Tirmizi 2783
 2. Han

  Hadis - Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz

  Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Nisa 116
 3. Han

  Hadis -Allah için sevmek

  Allah için sevmek. Buhari 13/6025, 1/163
 4. Han

  Hadis - Allah her mahzun kalbi sever

  Allah her mahzun kalbi sever. UYDURMA. Acluni 1/246
 5. Han

  Hadis - Allah çok hayalı ve çok cömerttir

  Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O’na ellerini kaldırdığı zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder. Tirmizi 3789
 6. Han

  Hadis - Allah yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu

  Allah yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu. Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu. Nesei 2310
 7. Han

  Hadis - Allah’a verilen ilk misak, galu bela

  Allah’a verilen ilk misak, galu bela. Tirmizi 3271, Buhari Enbiya 1, El-Bidaye ve’n-Nihaye 1/116
 8. Han

  Hadis - Allah (Azze ve Celle) kendi Nebilerinin diliyle

  Allah (Azze ve Celle) kendi Nebilerinin diliyle neyi helal kılmışsa o helaldir. Darimi Mukaddime 39
 9. Han

  Hadis - Allah (Azze ve Celle) hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır

  Allah (Azze ve Celle) hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır. Ahzab 4, Tirmizi 3413
 10. Han

  Hadis - Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır

  Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün bir şeyi boğazlayın eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın. Müslim Sayd 12, Ebu Davud Edahi 12, Tirmizi Diyat 14
 11. Han

  Hadis - Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek

  Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan iki adamdan dolayı güler. Buhari Cihad 28, Müslim İmare 128, Muvatta Cihad 28, Nesei Cihad, İbni Mace13
 12. Han

  Hadis - Allah bir kula nimet verdimi

  Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek ister. Tirmizi 2972
 13. Han

  Hadis - Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde

  Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi ayıplarını görme hasleti verir. Kitabul Zühd ve’r-Rekaik 282
 14. Han

  Hadis - Allah bir kişinin kalbine bir kadına

  Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur. İbni Mace Nikah
 15. Han

  Hadis - Allah ayağını indirir, koyar

  Allah ayağını indirir, koyar. Buhari Tefsir 50/1, Eyman 12, Tevhid 7, 25, Müslim Cennet 35, 37, 38, Tirmizi 2682, 3488
 16. Han

  Hadis - Allah aklını kullanmayanlara azab eder

  Allah aklını kullanmayanlara azab eder. Yunus 100
 17. Han

  Hadis - Allah, Adem (Aleyhisselam)’ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı

  Allah, Adem (Aleyhisselam)’ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı. Ebu Davud Sünne 16, Tirmizi 3270
 18. Han

  Hadis - Allah’ın 99 ismi

  Allah’ın 99 ismi. İbni Mace 3860
 19. Han

  Hadis - Alkolle tedavi

  Alkolle tedavi. Müslim 1984
 20. Han

  Hadis - Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir

  Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir. Hasani Basri’nin sözü. El-Kubra 321, Tahziru’l-Müslimun 59
Üst
Alt