hadis

 1. Han

  Mübarek Aylar ve Günler

  Mübârek aylar, günler ve gecelerin dinimizde önemli bir yeri vardır. Üç ayların değerini dile getiren başka bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Dinimiz, mübarek aylara, günlere, gecelere önem vermiştir. Allahü Teâlâ, kullarına çok acıdığı...
 2. Han

  Mevlana Kelimesi Allah, Peygamber ve İnsanlar İçin Kullanılması Caiz mi

  “Mevlana” kelimesi ne anlama gelir? Allah, Peygamber ve insanlar için bu ifadenin kullanılması doğru olur mu? Mevla sözlükte; “Rab, efendi, dost, arkadaş, yardımcı, sahip ve malik, köle azat eden, azat olmuş köle, bir işi gören, idare eden” gibi pek çok farklı anlamlara gelir. Allah’a izafe...
 3. Han

  Receb Ayında Yapılan İbadetlerin Önemi ve Fazileti

  Mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır. Receb “Tercîb” kelimesinden gelmektedir. Bu da ta’zîm ve hürmet mana-sı-na gelmektedir. Allahü Teâlâ, bu ayda oruç tutanların, bu aya saygı gösterenlerin, günahlarını affeder, çok sevap ve üstün dereceler ihsân eder. Receb ayının üstünlükleri hadîs-i...
 4. Han

  Allah İsmi Yerine Tanrı Kelimesi Kullamak Günah mı

  “Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir? “Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi onun bizzat kendini dile getiren özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine...
 5. Han

  Müstehap ne Demek Kısaca Açıklar mısınız

  Kelime anlamı hoş karşılanan ve güzel görülen demektir. Istılahta ise Resûlüllah Efendimizin (asm) arasıra yaptıkları şeydir. Kuşluk namazı gibi. Müstehab`ın yapılmasında sevab vardır. Yapılmaması hâlinde ise, sadece bu sevabdan mahrumiyet söz konusudur. Müstehap çoğu kez mendup, nâfile...
 6. Han

  Recep Ayindaki Namaz ve Dualar

  Peygamber efendimiz, Receb ayının hilâlini görünce Selmân-ı Fârisî hazretlerine şöyle buyurdu: “Ey Selmân, erkek ve kadın müminlerden biri Receb’de her rekatında Fâtiha-i şerîfeyi bir kere, İhlâs-ı şerifi ve Kâfirûn sûresini üç kere okuyarak otuz rek-’at namaz kılsa, Allahü Teâlâ onun günahını...
 7. Han

  Allah’ın Zaman ve Mekandan Münezzeh Olması ne Anlama Gelir

  Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh oluşu, O’nun hiçbir şekilde zaman ve mekânla ilişkilendirilmemesi demektir. Zira zaman ve mekân mahlûk yani yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla O yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha açarak ifade etmek gerekirse...
 8. Han

  Recep Ayında Oruç Kaç Gün Tutulur ve Hangi Günler Tutulur

  Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Bir defasmda, Peygamber efendimiz...
 9. Han

  Ahir Zaman ne Demektir Şuan Ahir Zamanda mı Yaşıyoruz

  “Ahir Zaman” ne demektir, biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? “Ahir zaman”, dünya yaşamının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılacak olan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi...
 10. Han

  Recep Ayının Özelliği ve Hürmet Karşılığı Nedir

  Receb ayı, “üç aylar” olarak bilinen mübarek bir mevsimin ilk ayıdır. Bu aylar “çok sevaplı ibadet ayları”dır. Receb ayı Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan’dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından müslümanların gönlünde değişik bir yeri vardır. Ayrıca, Kur’ân’da haram ayları olarak geçen dört...
 11. Han

  Camiler için Kullanılan Allah’ın Evleri ifadesisini kullanmak Caiz mi

  Camiler için kullanılacak olan “Allah’ın evleri” ifadesi Allah’a bir mekân isnat etme anlamı taşır mı? “Allah’ın evi” terkibinin Arapça karşılığı “Beytullah” olup Kâbe hakkında kullanılacak olan bir ifadedir. “Beyt”ten maksat, Kâbe’dir. “İbrahim ve İsmail’e; ‘Tavaf edenler, kendisini ibadete...
 12. Han

  Hicri Takvim Olarak Hangi Ay ve Günüdür

  Hicri tavime göre bugün hangi aydayız? Bir çoğumuz belki “yarın niyetli olacağım ama hicri takvime göre bugün günlerden ne “ diye internetten taratıyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Ama daha öncesinde şunu söylemek faydalı olacaktır. Ki zaten aşağıda tablo şeklinde hicri takvim şu an ki ayı...
 13. Han

  Adetli veya Lohusa Kadin Camiye Girebilir mi

  İslam âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre, bayanların âdet ya da lohusalık hallerinde camiye girmeleri caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 73-74; Mevvâk, et-Tâc, I, 552; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 119). Hayız ve nifas halleri, dinimizce hükmen kirlilik sayılmakta ve ibadetlere engel kabul...
 14. Han

  Şaban Ayının Dinimizdeki Değeri Ve Önemi

  Dînimizin kıymet vermiş olduğu mübarek aylardan İkincisi, Şâban ayıdır. Allahü Teâlâ, kullarına çok acıdığı, bir annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla merhametli olduğu için, bazı ay ve günlere kıymet vermiştir. Bu gün ve aylarda yapılan ibâdetlere, hayırlara daha çok sevap vereceğini...
 15. Han

  Hadis - Allah Rasulü S.a.v ile Aişe r.a´nın ayak koşusu yapmaları

  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın ayak koşusu yapmaları. İbni Mace Nikah 50, 1979, Ebu Davud 2578
 16. Han

  Hadis - Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaatın gerekliliği

  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaatın gerekliliği. Buhari 10/4775, 15/6986
 17. Han

  Hadis - Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz

  Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz. Nur 40
 18. Han

  Hadis - Allah kuluna kafi değilmi?

  Allah kuluna kafi değilmi? Zümer 36
 19. Han

  Hadis - Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir

  Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Tirmizi 2413
 20. Han

  Hadis - Allah kimi severse kullarına sevdirir

  Allah kimi severse kullarına sevdirir. Müslim 2637
Üst
Alt