Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

din

 1. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Yollar

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Yollar YOLLAR Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır. 1922 (Atatürk’ün S.D. I, S. 221) Memleketimizi demiryolları ile ve üzerinde otomobiller çalışır...
 2. Han

  Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

  Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlı devletinin iflas etmiş ve hatta borca batmış ekonomisi, inkılapların önündeki en büyük engeldi. Kapütilasyonlarla birlikte her türlü adımı ve çıkışı engelleyen bu durumda yapılacak ilk şey maddi imkana kavuşmak ve bunu yaparken de kalıcı, milli bir...
 3. Han

  Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

  Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Haklar anlamına gelen hukuk Osmanlı yönetiminde adaleti sağlayamaz hale gelmiş, kaybedilen savaşlar ve muafiyetlerle donatılmış azınlıklar nedeniyle sistem çalışamaz vaziyete gelmiş, teba ve azınlıklar için farklı kurallar uygulanır olmuştu. Yazılı...
 4. Han

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Eğitim, öğretim ve kültür alanında yapılan inkılaplar Türk devriminin en zorlarından birisi oldu çünkü yılların ihmali ve özellikle alfabenin anlaşılmazlığı, okur-yazar nüfusun ancak %3 düzeyinde olması nedeniyle iletişim ve dolayısı ile aktarım da...
 5. Han

  Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar İnkılapların hedef kitlesi durumundaki toplumsal hayatın inkılapların yerleştirilmesi için ilk sırada düşünülmesi de kaçınılmazdı. Çünkü Cumhuriyet kurucuları bir yandan devletin sistemli ve kalıcı olarak kabuk değiştirmesine çalışırken, diğer...
 6. Han

  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar En başta Cumhuriyet’in ilanı ve saltanatın kaldırılması ile şekillenen siyasi inkılaplar ile düşmanlara karşı verilen ve kazanılan milli mücadele taçlandırılmış oldu. Keza halkın ve durumun ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir seri inkılap ile milli egemenlik...
 7. Han

  Türk İnkılabının Genel Özellikleri

  Türk İnkılabının Genel Özellikleri Türk inkılabı, Türk adıyla birlikte anılan, dünyada başkaca örneği bulunmayan, milli ve zaruri bir aydınlanma hareketidir. Bünyesinde hem özgürlük ve hem de bağımsızlık arayışı barındıran bu inkılabın mimarları hem askeri ve hem de siyasi alanda değişimlere...
 8. Han

  Millî Egemenlik ilkesi

  Millî Egemenlik ilkesi Cumhuriyet Türkiye’sinin ve Atatürk ilkelerinin bütünleyici ilkeleri ile kast edilenler inkılapların dayandığı temel esaslardır ve bunlar milli olmaya, çağdaş ve güzel yaşamaya, kalkınmaya, barışı tesise ve fakat kuvvetli ve hazır olmaya dairdir. Bu ilkelerin ilk başta...
 9. Han

  Millî Bağımsızlık ilkesi

  Millî Bağımsızlık ilkesi İlke ve inkılapların dayandığı temel esaslardan biri de elbette bağımsız olma ilkesidir ki milli mücadele ve sonrasında hayata geçirilen devrim ve yeniliklerin gayesi, kanun ve mevzuatın hedefi, sanayi ve tarım alanındaki çalışmaların gayesi budur. Bağımsızlık...
 10. Han

  Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi

  Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi Tek ve kardeş olmayı, doğulusu ve batılısıyla aynı topraklarda yaşayan halkın bir ve beraber olmasını hedef alan anlayış, gerek askeri ve gerekse toplumsal alanda büyük öneme sahiptir ki yöneticilerden en alttaki vatandaşa, yaşlısından gencine, güneylisinden...
 11. Han

  Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesi

  Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesi Barış, huzur ve güvenin mimarıdır, insanlığa hizmetin önünü açandır ve gerek insanlar ve toplumlar ve gerekse milletler arası muhakkak tesis edilmesi gerekendir. Barışın tesisi içinse öncelikle savaşmaya hazır olmak ve caydırmak lazım gelir ki zayıf milletler...
 12. Han

  Çağdaşlaşma ilkesi

  Çağdaşlaşma ilkesi Çağdaşlaşma, kültür ve terbiyeyi kaybetmeden, ödün vermeden, ilim ve fenni arayıp bulmak, çağa ve medeni yaşama uygun davranmak ve yaşamak demektir. Bu gayret batılılaşma olarak tercüme ediliyorsa da batıya yönelmek ile batılılar gibi yaşamak aynı şeyler değildir. Türk...
 13. Han

  Bilimsellik ve Akılcılık ilkesi

  Bilimsellik ve Akılcılık ilkesi Akıl ve bilim, yaşamın ve refahın vazgeçilmezidir ki ilimin nerede olursa olsun bulunması ve alınması esastır. Aklın hayata egemen olması, bilimsel ölçü ve değerlerin kabul görmesi, ispat olunan şartların günlük hayata tatbiki demek olan bilimsellik eğitimden...
 14. Han

  İnsan ve İnsanlık Sevgisi ilkesi

  İnsan ve İnsanlık Sevgisi ilkesi Taassupsuzluk (Hoşgörü) İnsan ve insanlık sevgisi olmayan gayretler nihayetinde ruhsuzdur ve yok olmaya en azından unutulmaya mahkumdur. Samimiyete, vicdana, sevgi ve hoşgörüye dayanmayan, ikna ile kabul olunmayan, zorlama ile getirilen kaidelerin bu nedenle...
 15. Han

  Atatürk’ün Milli Egemenlik üzerine sözleri

  Atatürk’ün Milli Egemenlik üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ! Millî Egemenlik (Millî Hakimiyet) “Kayıtsız şartsız” tabiriyle belirtilen egemenliği, milletin üzerinde tutmak demek, bu egemenliğin bir zerresini, sıfatı, ismi ne olursa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir...
 16. Han

  Atatürk’ün İlkeleri

  Atatürk’ün İlkeleri Şu ilke deyiminde, kavramında birleşelim bir. Kavramları gürültüye getirmiyelim. İlkeyi lâtincenin principium karşılığı kullanıyoruz. Principium’un karşılığı şu: Başlangıç, ilk neden, temel, kaynak. Şimdi açık açık konuşalım: Atatürk’ün baş langıcı, ilk sebebi, temeli...
 17. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik

  Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik LAİKLİK Laiklik, terim olarak, din ile dünya, özellikle dini ile devlet işlerinin ayrılması manasını taşır. Fakat, Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendisine özgü bir anlamı vardır. Türkiye Cumhuriyetinde laiklik ilkesi, kişilerin vicdan ve ibadet...
 18. Han

  Risale-i Nur- Dokuzuncu Söz

  فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ EY BİRADER! Benden, namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, herbir namazın...
 19. Han

  Risale-i Nur- Sekizinci Söz

  Risale-i Nur- Sekizinci Söz اَللهُ لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ اْلاِسْلاَمُ ŞU DÜNYA ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması; ve dinsiz insan en bedbaht...
 20. Han

  Risale-i Nur- Yedinci Söz

  Risale-i Nur- Yedinci Söz ŞU KÂİNATIN tılsım-ı muğlâkını açan "Âmentü billâhi ve bi'l-yevmi'l-âhir" ruh-u beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymettar iki tılsım-ı müşkülküşâ olduğunu; ve sabır ile Hâlıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzâkından sual ve dua ne kadar nâfi ve...