Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

atatürk

 1. Han

  Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri

  Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; İnkılapçılık İnsanların yaşamına, çabalarına egemen olan güç; yaratma, yeni bir şey bulma yeteneğidir. (ÂFETİNAN, A., Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları, s.272) “Kan ile yapılan inkılâplar daha...
 2. Han

  Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Cumhuriyetçilik Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi sayesinde devlet biçimi demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afet...
 3. Han

  Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri

  Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Laiklik Dinle hilâfeti birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Birincisi ne kadar yararlı ise ikincisi o kadar gereksiz bir hal almıştır. Hilâfeti kaldırdığımız günden bugüne dek kimsenin buna sahip çıkmaması, Müslüman dünyasının...
 4. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK ilkeleri nedir? MİLLİYETÇİLİK Milliyetçiliğin ve Türk Milliyetçiliğinin Tanımı Milletler topluluğu içinde, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Atatürkçülüğün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel...
 5. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçiliğin Tanımı Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adetlerine en ideal olan idare; cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; Cumhuriyet, milli egemenlik idealini, milletin irade ve egemenliğini, yurtdaşın devlete ve devletin...
 6. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık

  Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık HALKÇILIK Atatürkçülük’te halkçılık, yurdu, ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur, milletin genel hakları dışında hiç bir kişiye ya da topluluğa ayrıcalık tanımamaktır...
 7. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik DEVLETÇİLİK Atatürk devletçiliği, kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutar. Bununla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içerisinde Dinamik İdeale kavuşmak için, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gereğine göre, bütün işlerde özellikle ekonomik alanda...
 8. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik

  Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik LAİKLİK Laiklik, terim olarak, din ile dünya, özellikle dini ile devlet işlerinin ayrılması manasını taşır. Fakat, Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendisine özgü bir anlamı vardır. Türkiye Cumhuriyetinde laiklik ilkesi, kişilerin vicdan ve ibadet...
 9. Han

  Atatürkçülük İlkeleri, İnkılapçılık

  Atatürkçülük İlkeleri, İnkılapçılık İNKILAPÇILIK Atatürkçülüğün inkılapçılık anlayışı, vaktine göre geri kalmış müesseselerin ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi, kolaylaştıracak, geliştirecek müesseselerin konması esasına dayanır. Bu inkılapçılık anlayışı iyiye, doğruya...
 10. Han

  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel İlkesi Laiklik

  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel İlkesi Laiklik Tarih, tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla beraber, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara mı aittir sorusu bilim insanları arasında tartışılıyor ise de bu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kendi...
 11. Han

  Atatürk İlkelerinin Amacı ve Ortak Özellikleri

  Atatürk İlkelerinin Amacı ve Ortak Özellikleri AMACI Atatürk ilkeleri, Milli mücadele ve sonrasındaki inkılapların tamamını kucaklayan, geçmişten alınan dersleri gelecek nesillere taşıyan, bekayı, hürriyet ve istiklali esas alan, kültür kaybına uğramadan, aklı ve çağdaş medeniyeti gaye...
 12. Han

  İnkılapların Atatürk İlkeleri ile İlişkisi

  İnkılapların Atatürk İlkeleri ile İlişkisi Cumhuriyet Türkiye’sinde hayata geçirilen inkılapların tamamı mili ve yerlidir, ihtiyaçtan doğmuştur, dinamik ve gerçektir, evrenseldir. Bu inkılaplarla ayne paralelde ilkeleri ele aldığımızda da sonuç aynıdır ve inkılaplar ile ilkeler arasında bir...
 13. Han

  Atatürk İlkelerine Şiirler

  Atatürk İlkelerine Şiirler LAİKLİK İLKESİ ŞİİRİ İbadet kuralları Allah’la kul arası Aradakilere ne? Kime ne düştü tası Devlet yönetimleri Demokrasi işlevi Dinin ilgisi olmaz Bıraksın siyaseti İradeler özgürdür Din bir vicdan işidir Devlet yönetiminde Laiklik tek ilkedir Aklı inkar etmekle...
 14. Han

  Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Halkçılık İlkesi

  Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Halkçılık İlkesi Halkçılık, Atatürkçü Düşünce Sisteminin, milliyetçilik, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle beraber, daha Milli Mücadele Döneminin başlarından itibaren en çok vurgulanan öğelerden birisi olmuştur. Halkçılık, Milli Mücadele...
 15. Han

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti Cumhuriyet fikri, Ulusal mücadelenin başlamasından da önce ortaya çıkmış vazgeçilmez bir değerdir ve bu değer hem silahlı mücadeleye hem de inkılaplara temel teşkil etmiştir. Bandırma vapuru Samsun’a yen temelşmadan ortaya çıkan bu en temel fikir Gazi...
 16. Han

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Cumhuriyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti Cumhuriyet fikri, Ulusal mücadelenin başlamasından da önce ortaya çıkmış vazgeçilmez bir değerdir ve bu değer hem silahlı mücadeleye hem de inkılaplara temel teşkil etmiştir. Bandırma vapuru Samsun’a yen temelşmadan ortaya çıkan bu en temel fikir Gazi...
 17. Han

  Milliyetçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Milliyetçilik ilkesinin Mahiyet ve Kapsamı Milliyet, millet, milliyetçilik kavramları Atatürk zihin ve kalbinde çok daha ayrı ve özel tarif edilmiş haldedir ve dünya milliyetçilik anlayışından bu açıdan bir hayli farklıdır. Milliyetçi olmayı öven ama büyüklenmeyi yasak eden bu yaklaşımın dünya...
 18. Han

  Devletçilik ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Devletçilik ilkesinin Anlamı ve Önemi Küçük ama etkili, güçlü, refah, denetleyen ve takip eden, merkezi, tam egemen, adil, demokrat, sosyal, laik ve hukuki bir çağdaş devlet anlayışını esas alan devletçilik ilkesi halen başta Çin ve Rusya olmak üzere kapalı ekonomilerin tamamınca ve...
 19. Han

  Halkçılık ilkesinin Mana ve Kıymeti

  Halkçılık İlkesinin Türk İnkılabındaki Yeri ve Önemi Halk tabirinin, milletin o an için yaşamakta olan kesimi olduğu hatırlanırsa, millet ve milliyetçilik ilkesi ile olan ilişkisi de anlaşılacaktır. İnkılapçılık gibi ilericiliği, aydınlanmayı ve gelişimi esas alan ilkeleri de beraber...
 20. Han

  Laiklik İlkesinin İnkılaplar Içindeki Yeri ve Önemi

  Laiklik İlkesinin İnkılaplar Içindeki Yeri ve Önemi Atatürk ilke ve inkılaplarının tamamı aynı kıymet ve değerdedir ve tamamı bir diğeriyle kardeş ya da ortaktır, tamamı bir bütünün parçalarıdır. Bu sebeple biri diğerinden üstün ve ayrı tutulamaz. Lakin laiklik ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesi...