Masraf ve harçların borçluya ait olup olmayacağı hususu da İslâm hukukçuları arasında ihtilâf konusudur. Bazılarına göre bunlar beytülmale (Hâzineye) aittir. Bazılarına göre de mütemerrid olan borçluya aittir, bu zamanda beytülmal onları karşılamadığına göre mütemerrid olan borçluya ait olması kesinleşir.

Bunların bu borçludan herhangi bir yol ile tahsili mümkün olmaz ise faiz namı altında da olsa onu tahsil etmekte bir sakınca yoktur.

Yalnız borçlu olan kimse imkânı olmadığından borcunu ödememiş ise masraf ve harçlardan mesul değildir. İslâm’a göre böyle bir durumda borcun ertelenmesi lâzımdır.-Alinti-
 
Üst
Alt