fıkıh

 1. Han

  Huzur Ama Nasıl

  Huzur Ama Nasıl Padişah vezirini huzuruna çağırarak sorar: Bana hizmet eden hizmetçimin hayatta benden daha mutlu olduğunu görüyorum, Acaba sebebi nedir? Halbuki onun hiçbir şeyi yok. Ben ise padişahım, her şeyin sahibiyim, ama onun kadar huzurum ve keyfim yok. Bunu işiten Vezir cevap verir...
 2. Han

  Hadis - Allah sizi kendinizden sakındırır

  Allah sizi kendinizden sakındırır. Al-i İmran 28
 3. Han

  Hadis - Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor

  Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Bakara 67
 4. Han

  Hadis - Allah semadadır

  Allah semadadır. Müslim Mülk 16, 17, Müslim 2/537, Ebu Davud 930, Buhari Cüzün’de 64, Nesei 3/15, Ahmed 5/447, Beyhaki 7/387, İbni Huzeyme Tevhidde 121, Ebu Hanife Müsned 3
 5. Han

  Dede Korkut Hikayeleri (Kitab-ı Dede Korkut)

  Dede Korkut Hikayeleri (Kitab-ı Dede Korkut) Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ya da Rum, Abaza ve Gürcülerle yaptıkları savaşlara ait destanî hikâyelerdir. Halk arasında söylene söylene XIV. yüzyılda son şeklini almış, 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Hikâyelerin yazarı belli...
 6. Han

  Muhakemetü’l-Lugateyn

  Muhakemetü’l-Lugateyn Kelime anlamı iki dilin karşılaştırılması olan bu eser, 15.yüzyıl edebî şahsiyetlerinden Ali Şir Nevai’nin Çağatay Türkçesi (Hakaniye) ile yazdığı en önemli eserdir. Eser, Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divanü Lugati’t Türk’ten sonra milli dili korumak endişesiyle İslami dönem...
 7. Han

  Divanı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi

  Divanı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi XII. yüzyılda Orta Asya’da hikmetleriyle büyük bir şöhret kazanmıştır. Ahmet Yesevi, Türk tasavvuf edebiyatının ilk büyük ismidir. Şiirleriyle bütün Türk ülkelerinde derin izler bırakmıştır. Yesevilik tarikatının da kurcusu olan Ahmet Yesevi daha sonra...
 8. Han

  Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

  Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından aruz vezni kullanılarak dörtlüklerle yazılmıştır. Didaktik bir eserdir. Eserin adı “hakikatler basamağı” anlamına gelmektedir. Eser Sipehsalar Mehmet Bey’e sunulmuştur. Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olan bu eserde...
 9. Han

  Divanü Lugati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut

  Divanü Lugati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut Karahanlılar döneminde yetişen ve ilk Türk dil bilgini olan Kaşgarlı Mahmut’un doğum tarihi, kesin olmamakla birlikte 1025 olarak bilinmektedir. 1071-1077 arasında Bağdat’ta bulunan Kaşgarlı Mahmut, Türk kültürünün Araplara tanıtılmasında büyük rol...
 10. Han

  Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

  Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip İslami dönem Türk edebiyatının ilk eseri olan Kutadgu Bilig, 11. yüzyılın başlarında Balasagun’da doğmuş olan Yusuf Has Hacip’e aittir. Balasagun’da yazmaya başladığı Kutadgu Bilig adlı kitabını 1069 yılında Kaşgar’da tamamlayarak Karahanlı hakanlarından Tabgaç...
 11. Han

  786 Besmelenin Fazileti Önemi Nedir Besmele Zikri Kaç Kere Okunmalı

  BESMELE, “Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîym” sözünün kısaltılmış şeklidir. İmam Suyuti “Besmele her kitabın anahtarıdır.” (Feyzu’l-Kadir, III/191) mealinde bir hadis olduğunu bildirmektedir. İlk yazılan, besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, besmeledir. Müminler, besmele yardımı ile sırattan...
 12. Han

  Borcu Ertelemek Caiz midir

  Borçlu olan kimse imkânı olduğu halde zamanında borcunu ödemezse Allah’ın indinde mesul olup, ahiret azabına müstehakdır. Peygamber (sav) bu hususta şöyle buyurur: “Varlıklı olan kimsenin borcunu ertelemesi zulümdür” Zamanında borcunu ödememesi sebebiyle enflasyondan doğan zarar da büyük hukukçu...
 13. Han

  Masraf ve Harçlar Kime aittir

  Masraf ve harçların borçluya ait olup olmayacağı hususu da İslâm hukukçuları arasında ihtilâf konusudur. Bazılarına göre bunlar beytülmale (Hâzineye) aittir. Bazılarına göre de mütemerrid olan borçluya aittir, bu zamanda beytülmal onları karşılamadığına göre mütemerrid olan borçluya ait olması...
 14. Han

  Lev Enzelna Ayetleri Okunuşu ve Anlamı

  Lev enzelna Duası ne İçin Okunur? Lev Enzelna ayeti Kuranı Kerimde hangi Sürede Geçer. Lev Enzalna suresi Kur’an’da kaçıncı sayfada? Lev enzelna olarak bilinen dört ayet Haşr suresinde geçmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in elli dokuzuncu sûresi. Lev enzelna ile başlayan Haşr suresinin son dört...
 15. Han

  Berae Suresinin Sonunu Okumanın Fazileti ( Tevbe Suresi)

  Tevbe Suresi (Arapça: سورة التوبة) veya Berâe Suresi, Kur’an’ın dokuzuncu suresidir. Sure 129 ayetten oluşur. Tamamı Medine’de indirilen(son iki ayet hariç) indiriliş sırasıyla 113. suredir. Sure ismini, Allah’ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104...
 16. Han

  Esma – i Hüsna Ne Demektir

  ESMÂÜ’L-HÜSNÂ: Cenâb-ı Allah’ın güzel isimleri. Gerek Kur`ân-ı Kerîm`de gerek hâdis-i şeriflerde gecen pek çok güzel ismi vardır. Kişinin devamlı zikrettiği bir ismin tecellilerine mazhar olmak mümkündür. Bu da zikreden kimsenin bilinci, bilgisi, salahati ve ihlasına göredir. Allah’a kendi...
 17. Han

  Alçakgönüllük ve Dürüstlük İçimizdeki Güç Keşfi

  Alçakgönüllülük, Kibirlenmenin, büyüklük taslamanın zıttı. Alçak gönüllülük insanlara saygı duymaktır. Gösterişe değil öze önem vermektir. Allahü teâlâ, bütün kitaplarda, kibri kötülemiş ve yasak etmiştir. Kur’an-ı kerimde de, (Allah, kibirli olanları elbette sevmez!) buyurmuştur. (Nahl 23)...
 18. Han

  2021 Ramazan Fitre Sadakası Ne Kadar

  Bu sene Fıtır veya fitre sadakasının miktarı ne kadar oldu? Ramazan ayı mübarek bir aydır Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı O ayda rahmet kapıları açılır. Ramazanı şerifin sonlarına yavaş yavaş geldiklerinde akla takılan sorulardan biride fıtır sadakası ne kadar yada (fıtır ne kadar...
 19. Han

  Ezan ve Kametin Okunuşu ve Faziletleri

  Erkekler için farz namazları için ezan okumaları ve kâmet getirmeleri lâzımdır. Ancak kadınlar için ne ezan ve ne de kâmet yoktur. Çünkü onların sesi İslâm nazarında erkekler tarafından duyulması mahzurlu kabul edilmiştir. Ezanla, Müslümanlara namazların kılınacağı vakitler bildirilmekle...
 20. Han

  Hasbünallahü ve Nimel Vekil Arapça Okunuşu ve Fazileti

  Kuran-ı Kerim’in Ali İmran Suresi 173. Ayetinde de geçen ve Peygamber Efendimiz’den okunması tavsiye olan, fazileti ve tesiri bakımından önemli ve yüksek değeri olan bu zikir Allahu Teala’nın El-Vekil ism-i şerifiyle her işimizde, her durumda okunan, okunması gerekli olan dua ve tesbihlerdendir...
Üst
Alt