Caiz Değil

Câiz Değil:

1.Sahîh değil.

Ağaçta belirmemiş olan meyveyi satmak, akıllı olmayan küçük çocuğun alış-verişi, yâni pazarlık edip, söz kesmesi câiz değildir. (İbn-i Hümâm)

2. Mekruh.
Namaz kılmak için, Kâbe, câmi fotoğrafı bulunan seccâdeyi yere sermek câiz değildir. (Seâdet-i Ebediyye)

3.Haram.
Alkollü içkilerin damlasını bile içmek câiz değildir. (İbn-i Âbidîn)

4.Fâsid, bâtıl.
Yürüyerek namaz kılmak câiz değildir. (Fethu’l-Kadîr)

5-Küfür.
Allah göktedir, yerdedir demek câiz değildir. Şaka olarak da olsa, zünnar denilen papaz kuşağını bele bağlamak câiz değildir. (Şeyhzâde Muhammed Efendi)
 
Üst
Alt