terimleri

 1. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -G-

  Garipçiler: 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varolan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladılar. Kitaba koyulan Garip adı zamanla hem üç şairi yansıtan bir kimlik kazandı hem de Türk şiirinde...
 2. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -F-

  Fabl: Genellikle kahramanları bitkiler ve hayvanlardan seçilen, başında ya da sonunda insanların ortak kusurlarını gidermeye çalışan bir ders çıkarmaya hizmet eden manzum ya da düzyazı. FALNAME Fal ile ilgili kitap. Falın her bir çeşidine göre düzenlenen eserler. Yıldızname, tefe'ülname...
 3. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -E-

  Edebiyat: Duygu, düşünce, olay ve olguları, etkili ve güzel biçimde anlatan söz sanatı. EDA Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun hakikat, mecaz, kinaye olmak üzere üç türlü olduğunu söylerler. EDEB-İ KELÂM Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz...
 4. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -D-

  Dadaizm: Tristan Tzara ve arkadaşları tarafından Fransız edebiyatında 20. yüzyılda geliştirilen bu akım, savaşın hemen ardından doğduğu için umutsuzluk ve güvensizliği içinde barındırır. DARAYAK Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma ya da atışma sırasında en...
 5. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -C-Ç-

  CEM'İYYET Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem'iyyetli adı verilir. CEVAZ-Î EDEBÎ Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin, seslerin ucun ya da kısa okunması şeklinde yapılan yanlışları hoş...
 6. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -B-

  BAB Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. BÂDE Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadır. BAHR-I TAVÎL Vezinli, kafiyeli uzun nesir cümlelerden kurulan Divan edebiyatı nazım türü. Fe'ilatün, mefa'ilün...
 7. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -A-

  Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda derviş anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır. (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi) ABSOLUTİZM Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve...
 8. Han

  Cebbar

  CEBBÂR: 1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarının hallerini ıslâh edip tövbeye götüren, dilediğini yaptırmaya gücü yeten. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: … Allahü teâlâ Müheymindir (her şeyi gözetip koruyandır), Azîzdir (hükmünde gâlibdir)...
 9. Han

  Casiye Suresi

  Kur’ân-ı kerîmin kırk beşinci sûresi. Hâ-mîm de denir. Câsiye sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur (inmiştir). Otuz yedi âyet-i kerîmedir. “Korku ve endişe yüzünden ayakta duramayıp diz üstü çökmek” anlamına gelen ve yirmi sekizinci âyette geçen Câsiye kelimesi, sûreye isim olmuştur. Sûrede...
 10. B

  Str_replace fonksiyonu ile istediğin terimleri değiştir

  Bir metinin içindeki istediğin terimleri istediğin terimler ile değiştirmene yarayan bu fonksiyon ile bir çok düzeltme ve sansürleme gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirisin. str_replace fonksiyonu 3 parametre ile çalışır, ilk parametreye bulunacak değeri, ikinci parametreye bulanan değerin ne...
 11. Erroneous

  Vücut Geliştirme Terimleri Sözlüğü

  Aliskanlik haline geldigi yabanci terimleri kullanmanin bize aslinda olumsuz etkileride olmaktadir. Bunu baska bir baslik ve konu altinda arkadaslarla yazismistik. Burada egzersizlerin yabanci terimlerinden uzak durup türkce terimlerle tabir edilmesi ve dilimizi elimizi alistirmamiz gerekiyor...
Üst
Alt