Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

milli

 1. Han

  Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar İnkılapların hedef kitlesi durumundaki toplumsal hayatın inkılapların yerleştirilmesi için ilk sırada düşünülmesi de kaçınılmazdı. Çünkü Cumhuriyet kurucuları bir yandan devletin sistemli ve kalıcı olarak kabuk değiştirmesine çalışırken, diğer...
 2. Han

  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar En başta Cumhuriyet’in ilanı ve saltanatın kaldırılması ile şekillenen siyasi inkılaplar ile düşmanlara karşı verilen ve kazanılan milli mücadele taçlandırılmış oldu. Keza halkın ve durumun ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir seri inkılap ile milli egemenlik...
 3. Han

  Türk İnkılabının Genel Özellikleri

  Türk İnkılabının Genel Özellikleri Türk inkılabı, Türk adıyla birlikte anılan, dünyada başkaca örneği bulunmayan, milli ve zaruri bir aydınlanma hareketidir. Bünyesinde hem özgürlük ve hem de bağımsızlık arayışı barındıran bu inkılabın mimarları hem askeri ve hem de siyasi alanda değişimlere...
 4. Han

  Millî Egemenlik ilkesi

  Millî Egemenlik ilkesi Cumhuriyet Türkiye’sinin ve Atatürk ilkelerinin bütünleyici ilkeleri ile kast edilenler inkılapların dayandığı temel esaslardır ve bunlar milli olmaya, çağdaş ve güzel yaşamaya, kalkınmaya, barışı tesise ve fakat kuvvetli ve hazır olmaya dairdir. Bu ilkelerin ilk başta...
 5. Han

  Millî Bağımsızlık ilkesi

  Millî Bağımsızlık ilkesi İlke ve inkılapların dayandığı temel esaslardan biri de elbette bağımsız olma ilkesidir ki milli mücadele ve sonrasında hayata geçirilen devrim ve yeniliklerin gayesi, kanun ve mevzuatın hedefi, sanayi ve tarım alanındaki çalışmaların gayesi budur. Bağımsızlık...
 6. Han

  Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi

  Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi Tek ve kardeş olmayı, doğulusu ve batılısıyla aynı topraklarda yaşayan halkın bir ve beraber olmasını hedef alan anlayış, gerek askeri ve gerekse toplumsal alanda büyük öneme sahiptir ki yöneticilerden en alttaki vatandaşa, yaşlısından gencine, güneylisinden...
 7. Han

  Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesi

  Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesi Barış, huzur ve güvenin mimarıdır, insanlığa hizmetin önünü açandır ve gerek insanlar ve toplumlar ve gerekse milletler arası muhakkak tesis edilmesi gerekendir. Barışın tesisi içinse öncelikle savaşmaya hazır olmak ve caydırmak lazım gelir ki zayıf milletler...
 8. Han

  Çağdaşlaşma ilkesi

  Çağdaşlaşma ilkesi Çağdaşlaşma, kültür ve terbiyeyi kaybetmeden, ödün vermeden, ilim ve fenni arayıp bulmak, çağa ve medeni yaşama uygun davranmak ve yaşamak demektir. Bu gayret batılılaşma olarak tercüme ediliyorsa da batıya yönelmek ile batılılar gibi yaşamak aynı şeyler değildir. Türk...
 9. Han

  Bilimsellik ve Akılcılık ilkesi

  Bilimsellik ve Akılcılık ilkesi Akıl ve bilim, yaşamın ve refahın vazgeçilmezidir ki ilimin nerede olursa olsun bulunması ve alınması esastır. Aklın hayata egemen olması, bilimsel ölçü ve değerlerin kabul görmesi, ispat olunan şartların günlük hayata tatbiki demek olan bilimsellik eğitimden...
 10. Han

  İnsan ve İnsanlık Sevgisi ilkesi

  İnsan ve İnsanlık Sevgisi ilkesi Taassupsuzluk (Hoşgörü) İnsan ve insanlık sevgisi olmayan gayretler nihayetinde ruhsuzdur ve yok olmaya en azından unutulmaya mahkumdur. Samimiyete, vicdana, sevgi ve hoşgörüye dayanmayan, ikna ile kabul olunmayan, zorlama ile getirilen kaidelerin bu nedenle...
 11. Han

  Atatürk’ün Milli Egemenlik üzerine sözleri

  Atatürk’ün Milli Egemenlik üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ! Millî Egemenlik (Millî Hakimiyet) “Kayıtsız şartsız” tabiriyle belirtilen egemenliği, milletin üzerinde tutmak demek, bu egemenliğin bir zerresini, sıfatı, ismi ne olursa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir...
 12. Han

  Atatürkçü Düşünce Sistemi

  Atatürkçü Düşünce Sistemi Atatürkçülük Nedir ? Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte her yönden bağımsızlığa, refah ve huzura ermesi, devletin milli egemenliğe dayandırılması, akıl ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması amacı ile temel ilkeleri...
 13. Han

  Atatürk’ün İlkeleri

  Atatürk’ün İlkeleri Şu ilke deyiminde, kavramında birleşelim bir. Kavramları gürültüye getirmiyelim. İlkeyi lâtincenin principium karşılığı kullanıyoruz. Principium’un karşılığı şu: Başlangıç, ilk neden, temel, kaynak. Şimdi açık açık konuşalım: Atatürk’ün baş langıcı, ilk sebebi, temeli...
 14. Han

  Tam bağımsızlık ilkesi

  Tam bağımsızlık ilkesi Atatürk ortaya koyduğu mücadelesi, uğraşları, diplomasi girişimleri, ilkeleri ve inkılaplarıyla, Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamak istemiştir. Bu inancını; “Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir.” diyerek belirtmiş, kendisiyle aynı yolda...
 15. Han

  Atatürk Bütünleyici İlkeler

  Atatürk Bütünleyici İlkeler Atatürk ya da Atatürkçülük ilkeleri her ne kadar altı temel ilke ile tarif ediliyor olsa da tamamı bir bütünün parçalarıdır ve Atatürkçüyüm diyen herkes bunların tamamına inanmak ve desteklemek durumundadır. Bir ilke dahi kişiye hitap etmiyorsa o kimse Atatürkçü...
 16. Han

  Atatürk 23 Nisan

  Atatürk 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Eski adı ile ‘Milli Hâkimiyet’ Bayramı. Bu ismin seçilmesi elbette bir tesadüf değildir ve ilk TBMM’nin açılması, Milli hükümetin işbaşına gelmesi, toplumun temsilcilerinin meclis çatısı altında buluşması, tek kişinin yerine...
 17. Han

  Atatürk’ün bütünleyici İlkeleri İngilizce

  Atatürk’ün bütünleyici İlkeleri İngilizce Atatürk’s Supplementary (Complementary) Principles Although Atatürk’s principles are classified under 6, all of them are parts must be considered as a whole and all the volunteers of Atatürk must know and believe, live and support all of them. Not...
 18. Han

  Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi

  Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” (1924) “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükûmetidir ki, onun ismi...
 19. Han

  Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi

  Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harp meydanlarında olmuştur, ateş altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek...
 20. Han

  Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi

  Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi “Milletin kurduğu devletin ve hükûmet teşkilatının, vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır. Bu vazifelerin nitelikleri incelenirse, şöyle bir sıra yapılabilir: Memleket içinde, güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam ettirerek...