Tarih Meraklılarına Zihin Açıcı Kısa Bilgiler

Herkesin tarihe bakış açısı ve yaklaşım tarzı farklıdır. Bazıları olayları en ince ayrıntısına kadar araştırıp ele alırken, bazıları ise büyük resmi görmeye odaklanırlar. Biz ise burada sizlerle, kısa fakat işe yarayacağını düşündüğümüz, zihin açıcı bilgileri paylaşmaya çalıştık.
Antik Dünya medeniyetleri inşa ettikleri heykellerin tanrıların kendisi olduklarına inanmazlardı.

s-032d4ea6d53a66a990da6d8b6a75791dfad8e651.webp

Eski çağın insanları da tanrı ve tanrıça heykellerinin sembolik olduklarının farkındaydılar. Direkt olarak heykelin kendisine tapmazlar, onun tanrılar ile aralarındaki bir bağlantı olduğuna inanırlardı.
Paranın icadından önce de alışverişler belirli bir usule göre yapılıyordu.

s-913d7ec13ca1e69063d88d9d509672edf98caaa1.webp

İki tavukla bir ineği takas edemezdiniz. Bir ineğin değeri 500gr. gümüş ediyorsa, o ineği satın almak için sahibine 500gr. değerindeki bir ürünü veya eşyayı vermeliydiniz. Özetle eski çağ insanının da kendi içerisinde belirli kuralları vardı.


Bizans İmparatorlarının yarısı 10 yıldan daha kısa bir süre hükümdarlık yaptılar.

s-9e3eb6ad47f3c5281d6d2fdc3b1d052821d94b84.webp

324-1453 yılları arasındaki 89 Bizans İmparatorunun 48 tanesinin hükümdarlık süreleri 10 yıldan daha kısadır. Bu imparatorların çoğu da suikast, zehirlenme, ihtilal ve Savaş meydanında ölüm gibi yollarla tahtını kaybetmiştir.


Hollanda Prensi William 1688 yılında bir ihtilalle İngiltere'nin kralı oldu.

s-00d0ed5f92c138a5baa2803439ce0abf8cb2d4fa.webp

İngiltere kralı II. James koyu bir Katolikti ve Protestanlığı benimseyen hanedanın diğer ileri gelenleri bu durumdan hoşnut değillerdi. Aynı zamanda kralın damadı da olan Hollandalı William'ı bir ihtilale teşvik ettiler. Böylece II. James'i devirmeyi başaran William, III. William namıyla kral oldu. Bu olay da İngiltere tarihinde Glorious Revolution yani Şanlı Devrim diye anıldı.


Yıldırım Bayezid hükümdarlığı bir savaşta devralıp yine bir savaşta kaybeden tek Osmanlı padişahıdır.

s-0a4e349ef7674478eef93949e8a3ac990bcc20f7.webp

1389 yılındaki I. Kosova Savaşı'nda babası I. Murad'ın hayata veda edişiyle hükümdarlığı devralan Yıldırım Bayezid, 1402 yazındaki Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşerek tahtını kaybetti.Osmanlı'da verilen ayrıcalıklar ve tımar arazileri sadece mevcut padişahın dönemiyle sınırlıydı.

s-66f5afa2d3fd695765917830544baf3105d3fcab.webp

Bir şahısa, onun herhangi bir tasarrufunun devlet tarafından onaylandığını gösteren bir belge verilirdi. Fakat mevcut padişah değiştiği andan itibaren bu belge hükümsüz olurdu. Şahsın, yeni padişahın onayına sahip yeni bir belge çıkarttırması gerekirdi.İttihat ve Terakki'nin önderlerinden Enver ve Cemal Paşalar sadece iki hafta arayla hayata veda etmiştir.

s-6d203973bf3ae45d23599deb5e95aed33045f395.webp

Cemal Paşa 21 Temmuz 1922'de Tiflis'te bir saldırıda, Enver Paşa ise 4 Ağustos 1922'de, bugünkü Tacikistan sınırlarındaki Abıderya köyünde bir Rus baskını sırasında hayatını kaybetti.


Türk Edebiyatı ve Tarihinin önemli bilim insanlarından olan Mehmet Fuat Köprülü, ne tarih ne de edebiyat üzerine eğitim almıştı.

s-46de9ce80c19cf9453195032db409ae37735a47a.webp

Çünkü kendi döneminde bu iki alan üzerine yüksek öğrenim görebileceği bir okul mevcut değildi. 1907'de İstanbul Üniversitesinde (Darülfünun) Hukuk okumaya başlayan Köprülü, buradaki imkanları yetersiz bularak eğitimine son verdi. Sonraki yıllarda kendini çok iyi yetiştirmeyi başardı, Fransızca'sını ilerletti. Ordinaryüs Profesörlüğe kadar yükselen Köprülü, özel bir davet üzerine Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde ders de verdi.


Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi daha 9 yaşındayken binbaşı oldu.

s-915a5525eaac82419be727708dd7a831f0b1714f.webp

Babası, kendisine veliaht ilan ettiği için oğlunun kariyerine bizzat önem veriyordu. Öyle ki Yusuf İzzeddin Efendi 11 yaşında Albay, 12 yaşında Tuğgeneral, ve 14 yaşına geldiğinde ise mareşal rütbesine kadar yükselmişti.


Fakat babası tahttan indirilince kendisinin veliahtlığı ve bütün bu hazırlıklar sonuçsuz kaldı. Sonraki yıllarda da padişah olma fırsatını yakalayamayan Yusuf İzzeddin Efendi 1916'da hayata veda etti.

Atatürk 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldıktan tam 8 yıl sonra geri dönmüştür.

s-f592ef018cf699719049c417b4b8beb4c3248d61.webp

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a gitmek üzere ayrıldığı İstanbul'a, sekiz yıl sonra 30 Haziran 1927 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geri gelmiştir.


Bu 8 yıl içerisinde Atatürk'ün hiç İstanbul'a gelmemesini bazı tarihçiler, o işgal yıllarının kötü hatıralarını ve düşman devletlere sempatiyle yaklaşan bir kısım insanları hatırlamak istemediğine, yorarlar.
 
Üst
Alt