Sümerler

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
- Orta Asya göçleri sonunda kurulmuştur.
- MÖ 3000'de çivi yazısını bularak tarih devirlerini başlatmışlardır.
- Şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir (Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş). Bu şehir devletlerinin başında Patesi adı verilen krallar bulunurdu. Bunlar, hem dinî, hem de siyasî güce sahiplerdi.
- Urgakina kanunları; ilk yazılı kanunlarıdır.
- Matematik ve astronomide ilerlemişlerdir.
- Çok tanrılı dinlere inanmışlar (Özellikle tabiat güçlerine) ve Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Bu tapınaklar aynı zamanda rasathane işlevi görmüştür. Sümerlerde din inancı maddîdir. (Almak için vermek inancı)
- Başlangıçta ölümden sonraki hayata inanırlardı. Samilerin Mezopotamya'ya gelmesinden sonra bu inanç kaybolmuştur.
- Gılgamış, Yaradılış ve Tufan destanları, Sümerlere aittir.
 
Üst
Alt