Socket BNC System

Che

New member
Kullanıcı
Katılım
6 Eyl 2016
Mesajlar
21
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Cinsiyet
Erkek
Kod:
alias bncnick return Che
alias bbotnick return BNC-System
alias bnickpass return 12345
alias bopers return Che 123456
alias bsupass return 123456
alias masterchan return #opers
alias masternickler return Che
alias bsunucu return irc.gevezeyiz.net 6667
alias sunucuident return 06
alias chanlar return #sohbet,#opers,#radyo,#yarisma,#oyun

alias bncekle {
 if (!$istok(%yetkili $chr(32) $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $1 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
 if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
 if $read(bnc.txt,w,$+(*,$2,*)) { sw $sockname privmsg $1 $2 Zaten Eskiden listede Ekli! | halt }
 if ($3 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Nickin Sifresini Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
 if ($4 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Oper Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt } 
 if ($5 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Oper Nicki Sifresini Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
 write bnc.txt $2-
 sw $sockname privmsg $1 BNC Sistem Ayarlariniz Kayit Edilmistir.
 sw $sockname privmsg $1 -
 sw $sockname privmsg $1 [BNC Nick] $2
 sw $sockname privmsg $1 [BNC Sifre] $3
 sw $sockname privmsg $1 [BNC Opers Rumuz] $4 [BNC Opers Sifre] $5
 if ($6) { sw $sockname privmsg $1 [BNC Nick Host] $6 }
 sw $sockname privmsg $masterchan $2 BNC Systemi eklendi
}

alias bncsil {
 if (!$istok(%yetkili $chr(32) $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $1 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
 if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncsil Nick | halt }
 if ($1 !== $2) { sw $sockname privmsg $1 $1 Herkes Sadece Kendi Nickini Silebilir! | halt }
 if !$read(bnc.txt,w,$+(*,$2,*)) { sw $sockname privmsg $1 $2 Zaten Eskiden listede Bulunmuyor! | halt }
 write $+(-dI,$readn) bnc.txt
 sw $sockname privmsg $1 $2 Silindi.
 sockclose $+(clon,$chr(11),$2)
}
alias bnclist {
 var %s 1
 var %ss $lines(bnc.txt)
 if (%ss == 0) { sw $sockname privmsg $1 BNC Listesi Suanda Bos Durumda! | halt }
 sw $sockname privmsg $1 Bnc List Listeleniliyor..
 while (%s <= $lines(bnc.txt)) {
  sw $sockname privmsg $1 %s - $remove($gettok($read(bnc.txt,%s),1,32),)
  inc %s
 }
 sw $sockname privmsg $1 Bnc Liste Sonu..
}
alias yetkiekle {
 if (!$istok($masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $2 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
 if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $2 Nick Yazmayi Unuttunuz! | halt }
 if ($istok(%yetkili,$3,32)) { sw $sockname privmsg $2 $3 Listemde Zaten bulunmaktadir! | halt }
 %yetkili = $addtok(%yetkili,$3,32)
 sw $sockname privmsg $2 $3 eklendi. 
}
alias yetkisil {
 if (!$istok( $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $2 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
 if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $2 Nick Yazmayi Unuttunuz! | halt }
 if (!$istok(%yetkili,$3,32)) { sw $sockname privmsg $2 $3 Listemde Zaten bulunmamaktadir! | halt }
 %yetkili = $deltok(%yetkili,$3,32)
 sw $sockname privmsg $2 $3 Silindi 
}
alias yetkilist {
 var %toplam = $numtok(%yetkili,32)
 var %x = 1
 if (%toplam == 0) { sw $sockname privmsg $1 BNC Ekeme Yetkisi Olan Nickler Listesi Suan Bos! | halt }
 sw $sockname privmsg $1 BNC ekleme yetkisi olan nickler.. 
 while %x <= %toplam {
  sw $sockname privmsg $1 %x - $remove($gettok(%yetkili,%x,32),)
  inc %x
 }
 sw $sockname privmsg $1 BNC ekleme yetkisi nickler listesi sonu..
}

alias bncnick {
 var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*)) 
 return $gettok(%nick,1,32)
}
alias bncpass {
 var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
 return $remove($gettok(%nick,2,32),)
}
alias bnconick {
 var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
 return $remove($gettok(%nick,3,32),)
}
alias bncopass {
 var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
 return $gettok(%nick,4,32) 
}
alias bnchost {
 var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
 return $gettok(%nick,5,32) 
}
alias sw {
 if $sock($1).status == active {
  sockwrite -nt $1-
 }
}
alias girdir {
 sockclose $+(clon,$chr(11),$1)
 sockopen $+(clon,$chr(11),$1) $bsunucu
 sw $sockname privmsg $masterchan $+(BNC-,$1) Devreye Sokuldu.
}

alias kontrolgirmis {
 var %s 1
 while (%s <= $lines(bnc.txt)) {
  kontrolg $gettok($read(bnc.txt,%s),1,32)
  inc %s
 }
 unset %girmis
}

alias kontrolg {
 if (!$istok(%girmis,$1,32)) {
  girdir $1
 }
}

alias logs {
 var %s = 1
 while (%s <= $lines($+(Logs\bnc,$3,.txt).txt)) {
  sw $2 privmsg $1 $read($+(Logs\bnc,$3,.txt),%s)
  inc %s
 }
 unset %sock $+ $3 $+ * 
 remove $+(Logs\bnc,$3,.txt)
 sw $2 join 0,
 sw $2 nick BNC- $+ $3
 sw $sockname privmsg $masterchan $+(BNC-,$3) Devreden Cikarilmistir.
 .timer 1 2 sw $sockname os raw svsnick $1 $3 :0
 sw $sockname os raw kill BNC- $+ $3 The End BNC- $+ $3 
}

alias baglan {
 if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda | halt } 
 else { sockclose bncbot | sockopen bncbot $bsunucu | echo -a - bnc-system Devreye Girdi! | halt }
}
alias kopart {
 if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda Degil | halt } 
 else { sockclose bncbot | echo -a - bnc-System Devreden Cikarildi! | halt }
}
on *:sockopen:bncbot:{
 if ($sockerr) { echo $color(info) -a Socket botun baglantisi kesildi. | return }
 sw $sockname NICK User $+ $r(0,99)
 sw $sockname USER $sunucuident * * :v0.1 (BNC System - Yapimci; by Bnc System)
}
on *:sockread:bncbot: {
 if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt }
 var %q
 sockread %q
 tokenize 32 %q
 if $1 == PING {
  sw $sockname PONG $2
 }
 if $2 == 376 {
  sw $sockname oper $bopers
  sw $sockname join 0,
  sw $sockname nick $bbotnick
  sw $sockname identify $bnickpass
  sw $sockname os su $bsupass
  sw $sockname join $masterchan
 }
 if $1 == error && $2 == :closing {
  baglan
 }
 if ($2 == 352) { 
  if $read(bnc.txt,w,$+($8,*)) { %girmis = $addtok(%girmis,$8,32) }
 }
 if ($2 == 315) {
  kontrolgirmis 
 }
 if $2 == notice { 
  if (*Client*exiting* iswm $strip($1-)) {
   if (ghost isin $1-) { halt }
   if $read(bnc.txt,w,$+($9,*)) {
    girdir $9
   }
  }
 }
 if ($2 == privmsg) {
  var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3  
  if (%k == $masterchan) {
   if (.bnckomut isin %m) {
    sw $sockname privmsg %k BNC-System Komut Paneli -
    sw $sockname privmsg %k -
    sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili eklemek icin *** .yetkiekle Nick ***
    sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili silmek icin *** .yetkisil Nick ***
    sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili listesi gormek icin *** .yetkilist ***
    sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Ekli listeyi gormek icin *** .bnclist ***
    sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Ekleme yapabilmek icin $bbotnick 'in ozeline *** .bncekle ** yaziniz.
    sw $sockname privmsg %k *** BNC Ekleme kismindaki 4Hostunuz kismini yazarak ozel host aldirtabilirsiniz. *** 4(YENI)
    sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Silmek icin $bbotnick 'in ozeline *** .bncsil ** yaziniz.
    sw $sockname privmsg %k -
    sw $sockname privmsg %k BNC-System Komut The End ~ 
    sw $sockname privmsg %k Yapimci: *** By Bnc System ***
   } 
   if (.yetkiekle isin %m) { yetkiekle %n %k $5 | halt }
   if (.yetkisil isin %m) { yetkisil %n %k $5 | halt }
   if (.yetkilist isin %m) { yetkilist %k | halt }
   if (.bnclist isin %m) { bnclist %k | halt }
  }
  if (%k == $bbotnick) {
   if (.bncekle isin %m) { bncekle %n $5- | halt }
   if (.bncsil isin %m) { bncsil %n $5 | halt } 
  }
 }
}on *:SOCKOPEN:clon*: {
 var %sock = $gettok($sockname,2-,11)
 sw $sockname nick %sock
 sw $sockname USER $sunucuident " " : $+ $+([,,BNC-,$gettok($sockname,2-,11),,]) System v1
}

on *:sockread:clon*: {
 if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt }
 var %q
 sockread %q
 tokenize 32 %q
 var %sock = $gettok($sockname,2-,11)
 if $1 == PING {
  sw $sockname PONG $2
 }
 if $2 == 376 {
  sw $sockname oper $bnconick(%sock) $bncopass(%sock) 
  sw $sockname identify $bncpass(%sock)
  sw $sockname sethost $bnchost(%sock)
  sw $sockname join $chanlar
 }
 if ($2 == privmsg) {
  var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3
  if (%k == %sock) {
   if (.girdim isin %m) {
    if ($5 !== $bncpass(%sock)) { 
     sw $sockname privmsg %n Sifreyi Yanlis Girdiniz! 
     halt
    }
    else {
     sw $sockname privmsg %n Sifreyi Dogru Bildiniz
     logs %n $sockname %sock
     halt
    }
   }
   if (%k == %sock) {
    inc -u100 %sock $+ %n
    if (%sock [ $+ [ %n ] ] == 1) { sw $sockname privmsg %n Merhaba %n , BNC-System Tarafinca Onlineyim , Ozelime Yazdiklariniz Log Tutulup , Online Oldugumda Goruntulenecektir! }
    write $+(Logs\bnc,%sock,.txt) $+([,,$date,,$chr(32),,$time,,]) $+([,4,%n,,]) $4-
   }
  }
 }
}
 
Üst