Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,990
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

Nesnelcilik Nedir, Ne Demektir?


Kant’la başlayan nesnelcilik ‘nesne’yi insan zihninin dışında ve ondan bağımsız olarak varsaymak, yansızlık. Daha sonra insanın ve kişiselin dışındalığını (insanlara göre farklı olmayanı N.) konu edinen bütün öğretiler nesnelci sayıldı.

Örneğin ahlakı insanların davranışları, vicdanları, değer yargıları dışında bağımsız bir varlık sayan törebilim anlayışına nesnelcilik (nesnel ahlakçılık N.) adı verildi.

Giderek bu anlam, metafizik olgucu etkilerle, bilimdışı bir yansızlık anlayışına dönüştürüldü. İnsandan bağımsız’lığı söyleyen ‘nesnel’ deyimine insanlarüstü metafizik bir yer verildi.

Özellikle çağdaş burjuva felsefesinin siyasal amaçlarında yararlanmaya çalışmakta olduğu bu anlayış, dış gerçekliği hiçbir değerlendirmeye başvurmaksızın olduğu gibi ele almayı önerir. Bu anlayışa göre bilim yansız olmalı; söz gelimi toplumsal değişmeler sınıfsal açıdan değerlendirilmemelidir., fizik kendi alanında kalmalı ve felsefe yanından ele alınmamalıdır.

Bu metafizik nesnelcilik anlayışı, kasıtlı kullanımı bir yana, gerçekte metafizik düşünme yönteminin temel ilkelerine uygundur. Soyut mantıksallığı somut gerçekliğe indirgeyen metafizik metoda göre söz gelimi edebiyat edebiyattır, siyasa da siyasadır (Aristo mantığının özdeşlik ilkesi) ve bu ikisi arasında hiçbir bağıntı kurulamaz.

Evrensel bağlantıyı ve bağımlılığı göremeyen bu bilimdışı metafizik anlayış, bilimsel eytişimsel özdekçilikle her bakımdan çürütülmüştür. Doğada olduğu gibi insan bilgisinde de yansızlık olanaklı değildir.

Bilim, eleştirmeler ve değerlendirmelerle gelişmiştir. Örneğin bilimsel verileri özdekçilik yanından yorumlamasaydı, eytişimsel özdekçilik oluşamazdı. Sınıflı toplumlarda tüm ideolojiler, mecburi olarak, belli sınıfların çıkarlarını yansıtırlar.

Kaldı ki bilimsellik ve yansızlık, birbirlerine karşıt değil, aksine, birbirleriyle bağımlı kavramlardır; birbirlerini koşullar ve mecburi kılarlar. Nesnelcilik, nesnel gerçeği ya bütünüyle yadsıyan veya çarpıtan ve tek yanlı yargılara götüren öznelcilik gibi bilimdışı ve idealist bir tutumdur.
-Alinti-
 
Üst
Alt