Maşite sultan


Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki;
Güzel bir koku duydum semada,
dedim bu koku nedir-?
dedilerki;Muham*med bu koku Maşita'nın kokusudur.
Sordum kimdir bu Maşita ve çocukları?
bana dedilerki Muhammed anlatalım sana...
Dedilerki ya Resulallah Maşita firavunun kızının bekçisi idi,tarakçısı idi hamamda firavun'un kızının saçını tarardı.
Maşita temiz,Maşita iman dolu bir İnsan ve
Hz. Musaya iman etmişti.
Birgün firavun'un kızı'nın saçını tararken tarak elinden yere düştü Maşita ise gayri ihtiyari farkında olmaksızın tarağı kaldırırken Bismillah dedi.
Firavun'un kızı birden bire döndü ve kim o Allah? dedi.
Babamı kastettin değilmi yani firavunu...
Maşita sustu ancak firavun'un kızı üstüne geldi Maşita dedi babam değilmi?
Allah dediğin benim babam değil mi?
Maşita haşa dedi senin baban benim gibi bir kuldur kızım,dedi.
o Allah olamaz...
Benim dediğim Allah ise Musa'nın rabbi olan Allahtır...
O dönemin İnsanları şöyle derlerdi,
“Lâ İlâhe İllallah Musa Kelimullah”
Allah'ın Musa ile konuşmasından ötürü bunu derlerdi.
Maşita Musa'nın Rabbi olan Allahtan bahsediyorum dediğinde ise,
firavun'un kızı hemen babası'nın yanına koşarak Maşita sapıttı dedi...
seni tanımıyor,senin* Allah olmadığını söylüyor dedi.
Musa'nın Rabbine inanıyormuş dedi.
Firavun Maşita'yı getirir iki çocuğu vardır.
Maşitayı ellerinden demirlere bağlar ve günlerce aç bırakır.
Bana Allah'sın de der.
Maşita direnir,Maşita'*nın kızını getirirler,
içerisinde kızgın yağ olan büyük bir küp getirirler ve Maşita'ya derlerki ya Allahı inkar et, firavuna Allah de yada senin kızını diri diri bu yağa atacağız derler.
Maşita annedir ancak iman daha önemlidir.
Ne kadar zulüm etselerde Maşita der ki Allah birdir...
Musa'nın dediği gibidir.
Maşita'nın 13 yaşında olan kızını baş aşağı çevirirler ve kızgın yağın içerisine sokarlar etleri tamamen dökülene kadar yakarlar.
Maşita bir yandan,
kızı diğer taraftan bağırır ve kızı şehit olur.
Maşita direnir ve sonra ikinci çocuğunu getirirler ve derlerki buda diğer çocuğun gibi olacak,
ya Musa'yı inkar et veya seni yakacağız,,...
senin bu çocuğunuda yakacağız derler.
Maşita direnmeye devam eder,tam bir mümin gibi tam bir Allah dostu gibi,
tam bir sadık gibi direnmeye devam eder ve sonunda Maşita'nın diğer çocuğunuda kızgın yağ olan küpün içerisine daldırırlar.
Kızgın yağın içerisinde Maşita'nın ikinci çocuğuda şehit olur.
Üçüncü çocuğu ise henüz kundaktadır ve henüz sütten kesilmemiştir.
Çocuğu alırlar ve Maşita'ya yaklaştırırlar çocuk annesini görünce,onun sütünü ister ve sütünü almak için annesine hamle yaparken geri çekerler.
ve derler ki ya firavu'nun dediğini söyle veya senin bu çocuğunuda öldüreceğiz.
Maşita direnir ancak bu direnci bir yerde kaybolur şeytan Maşita'ya görünür ve derki,
sen ne kadar kötü bir annesin,
sen ne kadar vefasız bir annesin,
sen ne kadar merhametsiz bir annesin iki çocuğun gitti,
üçüncüsüde gidecek tek bir kelime söyleyeceksin ve çocuğunu kurtaracaksın..*.
diyeceksinki,Al*lah yoktur ve firavun Allahtır diyeceksin.
Maşita tam diyecekken Rahmet meleği görünür maşitaya ve Maşita sabır sabır der ve kundaktaki çocuk dile gelir ve Hz. Maşita'ya derki Anne sonuna kadar diren hak yolundasın sen...
Firavun o kadar telaşlanır ki Maşita'nın kundaktaki çocuğunada kıyar...
Sıra Hz.Maşita'ya gelmiştir.
Firavun karşısında sağlam bir kaya gibi duran Maşita şunları söyler: "sizden tek bir isteğim var beni ve evlatlarımı aynı mezara gömünüz."
bunun üzerine firavun Maşita'nında canına kıyar ancak tek bir iyilik yapar.
O da Maşita'yı ve evlatlarını aynı mezara gömer.
İşte Hz.Peygamber'in* duymuş olduğu güzel koku Maşita'nın ve çocuklarının mezarından gelen kokudur.
 
Üst