Kütlenin Korunumu Yasası

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
Kısaca Kütle Nedir?

Bir cismin özündeki niceliklerin ölçüsü yani bir maddenin miktarı kütledir. SI (Uluslararası Birimler Sistemi) biriminde sembolü kg, birimi ise kilogram’dır. Doğada kütle ile ilgili en çok bilinen kanun kütlenin korunumu kanunudur.

Kütlenin Korunumu Kanunu


Kimyasal tepkimelere giren bütün maddelerin kütleleri toplamı meydana gelen kütlelerin toplamına eşittir. Yani kütle kaybolmaz. Örnek olarak A ve B maddelerinin tepkimeye girdiğini ve tepkime sonrası X, Y ve Z maddelerinin oluştuğunu varsayalım. Kütlenin korunumu yasası şunu der; tepkimeye giren A ve B maddelerinin kütlelerinin toplamı tepkimeden çıkan X, Y, ve Z maddelerinin kütlelerinin toplamına eşittir.Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur. Örnek olarak, 1 molekül C (karbon) atomu 12 gram, 1 molekül O2 (oksijen) molekülü 32 gramdır. Buna göre 1 molekül CO2 (karbondioksit) atomu 44 gram olur;
C + O2 = CO2
Yani;
12 gram + 32 gram = 44 gram
 
Üst
Alt