Koçaklama

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Kahramanlık ve savaş konularını işleyen şiirlere verilen addır. Kucaklamalarda yiğitler övülür, savaşlarda gösterilen kahramanlıklar dile getirilir. Genellikle onbirli hece vezniyle söylenir. Sekizli hece vezniyle de söylenen şekilleri vardır. Kafiye düzeni: ilk dörtlükte, ilk üç mısra birbiri ile kafiyeli olur, dördüncü mısra diğer dörtlüklerin dördüncü mısrası ile kafiyelenir veya ilk dörtlüğün birinci ve üçüncü mısrası birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dö ...
Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık olan halk edebiyatı şiirlerine koçaklama denir. Çoşkun ve yüksek tempolu söyleyişleri vardır. Halk edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Türklerin XI. yy'dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu'da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen sözlü edebiyata, "halk edebiyatı" adı verilir. Halk edebiyatı, kendi içinde üç bölümde incelenir:Anonim halk edebiyatı: Anonim halk edebiyatı, yazanı ya da söyleyeni bilinmeyen bütün sözlü ve yazılı ürünleri kapsar. Halk öyküleri (destansı öyküler, destanlar, tarihler, menkıbeler, âşık Öyküleri, masallar, efsaneler, fıkralar), türküler, maniler, atasözleri, bilmeceler,
...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Köroğlu ile
...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Dadaloğlu vermiştir.

Örnek:

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ’NE

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır

Köroğlu

Türkmen Aşıklarının önde gelenlerinden Kul Mustafa mahlasını kullanan Aşık Musa'nın oğlu olarak dünyaya gelen Dadaloğlu'nun asıl adı Veli'dir. 19. yüzyılda yaşayan ünlü ozan sık sık resmi otoriteye karşı çıkmış bu yönde şiirler söylemiştir. Eğitim göçebe bir toplumun üyesi olarak ona da geçmişteki benzerleri gibi şifai olarak verildi. Sözlü kültürün ve destansı bilgilerin eğittiği Dadaloğlu Şiirlerinde, göçerlik koşullarını, dönemin orta Anadolu'da hüküm süren aşiret kavgaları ve aşiretlerin Osm
...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Kafiye düzeni: ilk dörtlükte, ilk üç mısra birbiri ile kafiyeli olur, dördüncü mısra diğer dörtlüklerin dördüncü mısrası ile kafiyelenir veya ilk dörtlüğün birinci ve üçüncü mısrası birbiri ile kafiyeli, ikinci ve dördüncü mısrası da kendi arasında kafiyelidir. Diğer dörtlüklerde ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli, dördüncü mısralar ise ilk dörtlüğün dördüncü mısrası ile kafiyelidir. Bu duruma göre koçaklamanın kafiye şeması şöyle çıkarılabilir: aaab veya abab — cccd — dddb — eecb

Dörtlük sayısı üç ile altı arasında değişebilir. Dörtlük sayısı daha fazla olan kucaklamalara da rastlamak mümkündür
 
Üst
Alt