Kimbanguizm - Kimbanguculuk

Kimbanguculuk Zaireli Simon Kimbangu (S.Kimbangu 1889 Nkamba (çağımızda Mbunza-Ngungu) ' da doğdu.1951 ' de Elisabethville ( çağımızda Lubumbashi) ' de öldü) tarafından Zaire ' de (Kongo) kuruldu. Kimbanguizm “İsa ' nın Yeryüzü Kilisesi” adı ile da tanınır.

Kimbanguculuk ; Hristiyanlık ' tan kaynak bulan (ayrılan) ve sömürge halkların siyasetle dini birleştirerek “inisiyatifi yeniden ele alma girişimi” olarakta değerlendirilebilinen Mesihi bir dini akımdır.

Kimbangu kendisini Kitabı Mukaddes ' teki büyük peygamberlerin izleyicisi ilan etti. Belçika sömürge yönetimince atıldığı hapishanede ölünce,İsa ile aynı acıları çekenbir din şehidi mertebesine yükseltildi. Böylece olay, beyaz düzenin yıkılıp zengin ve adil bir devletin kurulacağı vaadiyle siyasi bir boyut kazandı. Büyük bir güç kazanan hareket, bağımsızlıktan sonra bir Kilise kurdu ve muhalif kalitesini kaybederek Zaire ' de iktidara geldi.
Günümüzde Kimbanguizm

1969 ' da Kiliseler Konseyi ' nde temsil edilen Kimbanguculuk, çağımızda gittikçe bağımsız hareket etmeye başlayan ve tamamına yakını Zaire ' de yaşamakta olan 3.000.000 ' a yakın taraftar sayısıyla etkili yeni bir dini akımdır.

Kimbanguist Nkamba Tapınağı ( Bas-Congo)
 
Üst
Alt