Kelimelerin Kişilik Gelişimine Etkisi

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
Yapılan araştırmalara göre 3 tür kelimeden bahsedilmektedir: Nötr kelimeler, zayıflatıcı kelimeler, güçlendirici kelimeler. Ederse insanı söz sultan eder;

Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır.
İnsan ölür arkasından söz kalır.

Zihnimiz kelimelerden kuruludur. İnsanlar kelimelerle hayal kurar ve kelimelerle düşünürler. Kullandığımız kelimeler düşünce biçimimizi, bu düşünceler de bütün bir hayatımızı şekillendirirler. Mutlu bir yaşantı sürmenin kaynağı güzel düşünmede, güzel düşünmenin de kaynağı güzel sözlerde yatmaktadır. Etrafımızı bir inceleyin insanların çoğu hayatlarından memnun değillerdir. Bunun sebebini günlük yaşantıda kullandığımız kelimelerde hiç aradık mı acaba? Kullanılan kelimeleri şöyle bir inceleyelim ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. İnsanımız farkında olmadan çoğunlukla olumsuz duygular barındıran kelimeler kullanırlar.

Çocukluğumuzdan beri toplum olarak bardağın boş tarafını görmeye alışmışız. Nede olsa arabesk bir toplumun eseriyiz. Bizden önce ki kuşak dinlediği zaman çiçeği bile solduran arabesk şarkılarla yetiştiler. Arabesk şarkılar özünde umutsuzluğu, çaresizliği barındırır. Ayrılık, kavuşamamak, ölüm, şiddet gibi sayamayacağım yüzlerce karmaşık duygular. Acı çekmek artık bizim zevkimiz haline geldi.

Oysa hayat öyle değildir. Bir Müslüman etrafına bıkkınlık vermez. Bilakis insanı olumsuz etkileyecek bütün kötü unsurlar Allah tarafından yasaklanmıştır. Mesela öfkelenmek, bağırmak, hakaret etmek, nefret ettirmek, tartışmak vb

Yapılan araştırmalara göre 3 tür kelimeden bahsedilmektedir: Nötr kelimeler, zayıflatıcı kelimeler, güçlendirici kelimeler.

Nötr kelimelerin insan psikolojisi üzerinde olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Normal, sıradan, akşam, öğrenci, gün, önce, sonra, bu ve buna benzer kelimeler nötr kelimelerdir.

Zayıflatıcı kelimeler ise olumsuz anlamlar, olumsuz duygular yüklüdür. Bu tür kelimelerle çirkin ve kötülükleri tanımlarız: ********, alçak, adi, nefret, intikam, öfke, ayrılık, hüzün, salak, geri zekâlı, aptal, gibi kelimeleri duyduğumuz zaman nasıl bir ruh haline bürüneceğimizi siz tahmin edin.

Ağızlarından küfrü, kötü sözü eksik etmeyen insanların bozuk ahlakı, kelimelerin insan psikolojisi üzerine etkisini gayet iyi açıklamaktadır. Bu tür kelimeleri fazla kullananlar sevimsizleşir, zamanla istenmeyen nefret edilen insanlar halini alırlar.

Güçlendirici kelimeler olumlu duygu ve düşünce barındıran kelimelerdir. Sevgi dostluk, başarı, aferin, güzel gibi kelimeler olumlu duygu barındıran kelimelerdir. Bu tür kelimeleri her duyduğumuzda içimiz neşe ile dolar ve kendimizi daha güçlü hissederiz. Biz güçlü ve neşeli olursak iletişim yönümüz daha güçlü ve etkili olur.

Güzel konuşma insana saygınlık kazandırır. Dil bizim dışarıya açılan kapımızdır İnsanların nasıl birisi olduğunu dil sayesinde öğreniriz. Ziya Paşa’nın söylediği gibi: “İnsan bir yere girdiğinde elbisesi ile karşılaşır. Giderken de sözleri ile uğurlanır.” Kişiliğimizi kullandığımız kelimeler belirler. Onun için konuşurken, düşünürken güzel şeyler düşünmeli, güzel şeyler söylemelidir.

“Ederse insanı söz sultan eder;
Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır,
İnsan ölür arkasından söz kalır
Sözünü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz;

Sözünü pişir diyenin işini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı;
Söz ola agula aşı, bal ile yağ ede bir söz
Kişi ile söz demini, demeye sözün kemini;
Bu cihan cehennemini, düzelte bir güzel söz”
Yunus emre

Hz Peygamber (S.A.V.): “Yarım hurma ile olsa dahi ateşten korunmaya çalışınız. Bunu da bulamazsanız da tatlı sözlerle…” buyurmuştur. Müslüman elinden dilinden herkesin emin olduğu kişidir. Güzel söz gönül alan, onur kırmayan hak ve doğruyu gösteren bütün sözlerdir. Bizim inancımızda kalp kırmak, öfkelenmek yoktur. Öfke anında öfkeyi bastırmanın en güzel yolu “Euzu besmele” çekmektir. ‘Buhari ve Müslim’in rivayetine göre, iki kişi Resulullah’ın yanında birbirlerine kızıp bağrışıyorlardı, öfkede biri öyle ileri gitti ki, yüzü kıpkırmızı oldu. Bunu gören Allah Resulü, şöyle buyurdu: ‘Öyle bir söz biliyorum ki, eğer onu söylese ondaki bu öfke gidecektir.’ o da ‘Euzu billahi mineşşeytanirracim’dir

Hollandalı Profesör Haven, “ALLAH” kelimesini oluşturan harflerin psikolojik hastaların üzerindeki etkilerini şöyle açıklamıştır:
-ALLAH kelimesinin ilk harfi olan –A- harfi solunum sisteminden direk çıkıyor ve nefes almayı düzenliyor.
– Damaktan söylenen –L- harfi ise, (Arapçada çıkarıldığı şekilde) dil hafifçe damağın üst kısmına dokunuyor ve çene kısa bir duraklamayla birlikte aynı işlem tekrarlanıyor. (İki –L- harfi olduğu için) Bu işlem nefes alıp vermeyi rahatlatıyor.
– Son harf olan –H- harfi çıkartılırken akciğer ve kalp arasında bir ilişki oluşuyor ve işlem sonucunda kalp atışları düzeliyor.

Dil içimizin aynasıdır. Her ne kadar yüzü insanın karakteri hakkında bilgi verse de asıl ölçü konuşmasıdır. Kullanılan kelimelerin içinde barındırdıkları anlam yükleridir.

Bunun yanında seçilen üslupta çok önemlidir. Sevgi dolu bir insanın üslubu ve seçtiği kelimeler ile acımasız, zalim bir insanın üslubu farklıdır. Birisinin seçtiği kelimeler insanlar arasındaki bağı güçlendirip birleştirirken diğeri insanlar arasında nifak tohumları ekip ayrılıklara sebep olmaktadır.

Yahudilerden bir gurup Hz Peygambere gelip güya selam veriyormuş edasıyla “ Essalamu aleyküm ölüm üzerinize olsun “ deyince yanında bulunan Hz Aişe dayanamayarak; “Ölüm sizin üzerinize olsun, Allah size lanet etsin, Allah size gazap etsin” diye cevap verince Hz Peygamber: “Yavaş ol Aişe yumuşak hareket et; sert hareketten ve çirkin sözden sakın” buyurmuşlardır.

Saygınlık kazanmak istiyorsak kullandığımız sözcüklere dikkat etmeliyiz. Güzel söz insana itibar kazandırır. Allah ve onun sevgili Resulü peygamberimiz konuşurken yumuşak olmamızı ve kesinlikle öfkelenmemizi istememektedir. Sözcükler seçilirken itinalı davranılmalı ve kaba sözler kullanılmamalıdır. Kalp kırıcı sözler aramızdaki sevgi ve saygı bağlarını koparır. Düşünmeden ağzımızdan çıkan bir söz telafisi mümkün olmayan derin yaralara sebep olabilir. Ağzımızdan çıkan her söz tartılmalı ve öyle söylenmelidir.

Güzel şeyler düşünelim. Birbirimizin kalbini kıracak kötü sözleri, hakaretleri bir kenara bırakalım. Hayatımızı güzel sözler üzerine yeniden inşa edelim. Geleceğimiz olan çocuklarımıza mümkün olduğu kadar, onların psikolojisini bozacak, kötü sözler söylemekten uzak duralım. Akıllı bir insana kırk defa deli dersen insan kendini deli hisseder.

Nice ebeveynler tanıyorum, en ufak bir olumsuzluk karşısında çocuklara etmedikleri hakaret ve söylemedikleri kötü söz kalmıyor. Çocuklarımız bu kelimeleri ne kadar çok duyarsa o oranda kanıksıyor. Kendini değersiz bir birey olarak görmeye başlıyor. Ve aptal olmayan çocuklarda aptallaşmaya başlıyor.

Güzel söz insan değer verildiğinin ölçüsüdür. Kendisine değer verilen, sevgi ortamında yetişen bireyler daha sağlıklı kişilik geliştirirler. Sevginin olduğu yerde kalp kırıcı, kötü sözleri kesinlikle bulamazsınız. İnsanın kendisi ile diğer insanlar arasındaki muhabbet ortamı pekiştikçe sağlam dostlukların temeli atılır. Güzel düşünenler, güzel konuşanlar her yerde aranan, özlenen zatı muhteremler olurlar.

 
Üst
Alt