İslam'ın Altın Çağı dönemi bilim insanları listesi

701 ile 800 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
Ebu Musa Câbir bin Hayyan721 - 815Tıp, Astronomi, Fizik, Kimya, Coğrafya
Abdülhamid İbn Türk? - 830Matematik
Sind bin Ali? - 864Astronomi
Abdulmelik el-Esmaî740 - 828Zooloji
Yakub bin Tarık? - ?Astronomi, Matematik
Halil ibn Ahmed el-Ferahidi718 - 786Filoloji
İbrahim el-Fezari? - 777Matematik, Astronomi
Muhammed bin İbrahim el-Fezari? - 796Matematik, Astronomi
Ahmed en-Nihâvendî? - ?Astronomi
İbn Sa'd777 - 845Tarih
Sehl bin Bişr786 - 844Astronomi, Matematik
Ziryab789 - 857Müzik, Coğrafya, Astronomi
Hacac bin Yusuf bin Matar786 - 833Matematik
El Fadl ibn Naubaht? - ?Astronomi

801 ile 900 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
Hârizmî780 - 850Astronomi, Coğrafya, Matematik
Ferganî805 - 870Astronomi
Kindi801 - 868Matematik, Fizik, Kimya, Farmakoloji, Tıp
El-Cahiz777 - 869Tarih, Biyoloji
Ahmed bin Musa803 - 873Astronomi, Geometri
Abbas Kasım İbn Firnas810 - 888Astronomi,
Ebu Hanife Dinaveri815 - 896Botanik, Astronomi, Tarih, Matematik
El-Yakubi? - 897Coğrafya
Ahmed bin Yusuf835 - 912Matematik
Belâzürî? - 892Tarih
Ebu Said Gürgani????Geometri, Astronomi
Ahmed bin Sehl el-Belhî850 - 934Coğrafya, Matematik, Tıp
İbn Hurdâzbih820 - 912Coğrafya
Zünnûn-ı Mısrî796 - 859Simya, Tıp
Sabit bin Kurra821 - 901Matematik
İbn-i Hurdazbih820 - 912Coğrafya
Ebu Ma'şer el-Belhi787 - 886Astronomi

901 ile 1000 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
Meryem el-İcliyye? - ?Astronomi
Battanî858 - 929Astronomi, Matematik
Ahmed bin Sehl el-Belhî850 - 934Tıp, Coğrafya, Matematik
Farabi870 - 950Astronomi, Matematik
Ebu'l Vefâ el-Bûzcânî940 - 988Astronomi, Matematik
Râzî865 - 925Kimya, Tıp
Ahmed bin Musa803 - 873Astronomi, Geometri
El-Mesûdî896 - 956Tarih, Coğrafya
Abdurrahman es-Sufî903 - 986Astronomi
İbn Havkal? - 988Coğrafya
İbn Fadlan? - ?Coğrafya
Hemdani893 - 945Tarih, Astronomi, Coğrafya
Muvaffak? - ?Fizik
İbn-i Yunus950 - 1008Astronomi, Matematik
İstahri? - 957Coğrafya
Ali bin Abbas932 - ?Fizik, Tıp
Siczi945 - 1020Astronomi, Geometri
Hucendi? - 1000Astronomi, Matematik
İbn el-Fakih el-Hamadani? - ?Tarih, Coğrafya
Ebu'l Kasım El-Zehravi936 - 1013Tıp

1001 ile 1100 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
Ali bin İsa940 - 1010Tıp
Ebu Nasr Mansur960 - 1036Matematik, Astronomi
El-Kerecî953 - 1029Matematik
İbn-i Sina980 - 1037Fizik, Tıp
İbn-i Heysem965 - 1040Fizik, Tıp
Birûni973 - 1048Astronomi, Matematik, Tarih
Ebu Said Gardezî? - 1061Coğrafya, Tarih
Ebu Hasan Behmenyar993 - 1066Astronomi
Ali bin Rıdvan998 - 1068Fizik, Tıp
Yusuf Has Hacib1017 - 1077Siyasetbilim
Zerkâlî1029 - 1087Astronomi
El-Bekrî1014 - 1094Coğrafya
İbn Hazm994 - 1064Tarih
Dânî1068 - 1134Geometri, Fizik
Muhammed Zerrindeşti? - ?Tıp

1101 ile 1200 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
Kâşgarlı Mahmud1008 - 1105Dil, Tarih
Fahreddin Râzî1148 - 1209Fizik
Cabir bin Eflah1100 - 1150Astronomi, Matematik
Hazini1100 - 1155Fizik, Astronomi, Matematik
İbn Rüşd1126 - 1198Astronomi, Tıp
Ferîdüddin Attâr1136 - 1221Hekim
İbn-i Zühr1091 - 1161Tıp
Şerafeddin el-Tusî1135 - ?Astronomi, Matematik
İbn Asakir1105 - 1176Tarih
Muhammed İdrisi1100 - 1166Coğrafya
Ebu'l-Berekât Bağdâdi1076 - 1166Tıp
İbnü'l Cevzî1116 - 1201Tarih, Tıp
Abdüllâtif Bağdâdi1162-1231Tıp

1201 ile 1300 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
İbn-i Cübeyr1145 - 1217Coğrafya
Abdullâtif el-Bağdadî1162 - 1231Tıp
El-Cezeri1136 - 1233Sibernetik
İbn-i Şeddad1162 - 1234Hukuk, Tarih
Şemseddin Semerkandi1250 - 1310Astronom, Matematik
Abdullah bin Ahmed el-Baytar1197 - 1248Tıp, Farmakoloji
Usame bin Munkiz1095 - 1188Tarih
Nasîrüddin Tûsî1201 - 1274Astronomi, Coğrafya
Zekeriya el-Kazvinî1202 - 1283Astronomi, Coğrafya, Fizik, Jeoloji
İbn Nefis1213 - 1288Tıp, Sosyoloji
Şemseddin Şehrezuri1250 - ?Tıp, Tarih
El-Dimeşkî1256 - 1327Coğrafya
Esireddin el-Ebherî? - 1262Matematik, Astronomi
Nureddin Batrucî? - 1217Astronom
Zehebî1274 - 1348Tarih
İbn Ebî Useybia1203 - 1270Tıp, Tarih
Fahreddin Ahlatî? - ?Astronomi
Necibüddin Semerkandi? - ?Tıp
Reşîdüddîn Hamedani1249 - 1318Tarih
Muhammed Ufî1171 - 1242Tarih
İbrahim Hilati1242 - 1322Kimya, Tıp

1301 ile 1400 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
Kutbeddin Şirazî1236 - 1310Tıp, Astronomi, Fizik, Coğrafya
Kemaleddin El Farisi1267 - 1319Matematik, Fizik
Ebu el-Fida1273 - 1331Coğrafya
İbn Teymiyye1263 - 1328Sosyoloji
İbn Battuta1304 - 1369Coğrafya
İbn Kesir1301 - 1373Tarih
Aydınlı Hacı Paşa1339 - 1397Tıp
Şemseddin Halîlî? - 1397Matematik, Astronomi
İbnu’ş-Şâtır1306 - 1375Astronomi
Bursalı Kadızade Rumi1364 - 1436Astronomi, Matematik
Ahmed Eflâkî? - 1360Astronomi
Ahmedî1334 - 1413Tıp
Makrîzî1364 - 1442Tarih
Hamdullah el-Müstevfî1281 - 1340Coğrafya, Tarih
Zehebî1274 - 1348Tarih

1401 ile 1500 arası
Bilim insanıDoğum t.
Ölüm t.
Alanı
İbn-i Haldun1332 - 1406Felsefe, Tarih, Sosyoloji
Aydınlı Hacı Paşa1339 - 1413Tıp
Bursalı Kadızade Rumi1337 - 1437Astronomi, Matematik
Gıyaseddin Cemşid1380 - 1437Astronomi, Tıp
Uluğ Bey1393 - 1449Astronomi, Matematik
Sabuncuoğlu Şerefeddin1385 - 1468Tıp
Ali Kuşçu1403 - 1474Astronomi, Dilbilim, Matematik
II. Mehmed1432 - 1484Fizik
Şükrullâh? - ?Tarih
Bahaüddin Amilî? - 1622Matematik, Astronomi
Akşemseddin1389 - 1459Tıp
Molla Abdülvacid? - 1434Astronomi
Pîrî Reis1465 - 1554Coğrafya
İbn Tağrıberdî1410 - 1470Tarih
İbn Gazi el-Miknasi1437 - 1513Matematik
 
Üst
Alt