En Önemli Kimyacılar

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
Boyle Robert (Boyl), (1627-1691)

ingiliz kimya ve fizikçisi. Termodinamik alanındaki çalışmaları ve Mariotte'dan daha evvel bulmuş olduğu (Böyle-Mariotte) gaz kanunu ile tanınır. Maddeye ait bir korpüskül teorisi kurmuş ve kimyasal elementin yeni bir tanımını vermiştir.

BUNSEN, Robert Wilhelm (Bunzen), (1811-1899)

Alman kimya ve fizikçisi. Başlıca çalışmaları mineralojik ve analitik kimya üzerinedir. Krichhoff'la beraber spektral analizi buldu.

ASTON, Francis William (Estin), (1877-1945)

İngiliz kimya ve fizikçisi. 1913de J. J. Thomson ile beraber bir elementin izotoplarını ayırmağa yarıyan kitle spektrografmı meydana getirmişlerdir. Aston'ın izotoplar üzerindeki çalışmaları 1922 Nobel kimya armağanıyla mükâfatlandırılmıştır.

DALTON, John (Daltm), (1766 -1884)

İngiliz kimya ve fizikçisi. Bağlıca kimya ve ısı bilgisi alanlarında çalışmıştır. Katlı oranlar kanununu bulmuş ve atom teorisini kimyaya sokmuştur.

FAJANS, Kasimir (Fayans), (1887- )

Leh aslından Alman fizik ve kimyacısı. Radyoaktif dönüşmelere dair bir kanun bulmuştur.

LANGMUIR, Irving (Lenmiyue), (1881-1957)

Amerikan fizik ve kimyacısı. 1913 de gazlı elektrik ampulünü yaptı ve elektron tüplerinin gelişmesi bakımından çok önemli olan bir teori kurdu. 1919 dan sonra Lewis'in valans teorisine dair çalışmalarıyla o da uğraştı. Heteropoler ve homoopoler bağlantılara dair bir teori kurdu. Adsorpsiyon ve absorpsiyon olaylarına dair çalışmaları münasebetiyle 1932 de Nobel kimya armağanını kazanmıştır.

LAVOISIER, Antoine Laurent (Lavuazye), (1743-1794)

Fransız kimyacısı. Kimyacı olarak önemi, kendi zamanına kadar hâkim olan bazı hayali kavramları atarak kimyaya, tartıyı esas tutan bir gözlem şeklini yerleştirmesidir.

LOSCHMIDT, Joseph (Loşmit), (1821-1895)

Avusturyalı kimyager ve fizikçi. Kinetik gaz teorisi ve kristal bilgisi alanlarında çalışmıştır. 1865 de yaklaştırma suretiyle belirttiği Loschmidt sabitesi ile tanınır.

PROUST, Joseph Louis (Prust), (1754-1826)

Fransız kimyacısı. Kimyasal bileşimlere dair değişmez ağırlık oranları kanununu bulmuştur.

PROUT, William (Prut), (1785-1850)

İngiliz kimya ve fizikçisi. 1815de hidrojenin bütün öteki elementleri oluşturan temel birim olduğu düşünüsünü ileri sürdü.

SEABORG, Glenn (Ziborg), (1912- )

Amerikalı kimyacı. Transuranlar üzerinde araştırmalar yapmış ve bunlardan bir kısmını bulmuştur. 1951 Nobel kimya armağanı.

SODDY, Frederick (Soddi), (1877-1956)

İngiliz kimyacısı. Radyoaktif çözünmeler konusunda çalışmış ve izotopluk kavramını ortaya koymuştur. 1921 de Nobel kimya armağanı kazanmıştır.

STRASSMANN, Fritz (Ştrasman), (1902- )

Alman kimyacısı. Nötron bombardımanı altında uranyum bölünmesinin ortaya çıkarılışında O. Hahn ile beraber çalışmıştır.
 
Üst
Alt