Agustus Tapınağı

Roma döneminden kalan diğer bir önemli eser olan Agustus Tapınağı ile Anadolu erenlerinden Hacı Bayram Veli’nin türbesinin de bulunduğu Hacı Bayram Camii birbirlerine yaslanmış vaziyette ayakta durmaktadır. Ortak duvarları nedeniyle, sanki birisi yıkılsa diğerine vereceği zararı düşünerek her ikisi de zamana direniyor.

Ankara’da günümüze ulaşan ilk Roma eseri olan ve Dünya Anıtlar Fonu’nun iki yılda bir yayımladığı mutlaka kurtarılması gereken 100 eser listelerine 2002 ve 2004 yıllarında olmak üzere iki kez giren Agustus Tapınağı MÖ. 25-20 yılları arasında yapılmıştır. 1428’de yapılan ve 18. yy’da onarılan Hacı Bayram Camii bugün de kullanılmakta iken ziyarete kapalı tapınak ancak dışardan görülebiliyor. Tapınağın duvarlarındaki Latince ve Yunanca yazılarda Agustus’un yaptığı işler listelenmiştir.
 
Üst
Alt