muharebesi

  1. B

    İmroz Deniz Muharebesi

    Midilli hafif kruvazörü İstanbul'dayken (1910'lar) İmroz Deniz Muharebesi, I. Dünya Savaşı sırasında, 20 Ocak 1918'de Ege Denizi'nde gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Osmanlı donanmasının Gökçeada'da yığınak yapmış olan Kraliyet Donanması'na taarruzu ile meydana gelmişti. İtilaf kuvvetlerinin...
Üst
Alt