laikliğin

 1. Han

  Ne Mutlu Türküm Diyene – 90. Yıl Diriliş Marşı

 2. Han

  Atatürküm - Rahat Uyu Melisa Çallıoğlu

 3. Han

  Andımız Sözlü Video

 4. Han

  Atatürk-Muhteşem Video

 5. Han

  Atatürk Kronolojisi

 6. Han

  Ben Mustafa Kemal´im - Yıkın Heykellerimi

  Ey milletim! Ben Mustafa Kemal’im, Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, Hala en hakiki mürşit değilse ilim, Kurusun damağım dilim, Özür dilerim, Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi.. Özgürlük hala En yüce değer Değilse eğer, Pırangalı kalsın diyorsanız köleler, Unutun tüm...
 7. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Toplum

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Toplum TOPLUM, TOPLUMSAL, İÇTİMAİ Yaşamak demek, çalışmak demektir. Bir toplumun bir bölümü çalışırken diğer bölümü oturursa, o toplum felce uğrar. (1923, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 89)...
 8. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Türklük

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Türklük TÜRK, TÜRKLÜK Mertlik tarihe Türk’ün armağanıdır. Bu memleket tarih boyunca Türk’tü, şimdi de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 130) (Taha...
 9. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Türkçe

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Türkçe TÜRKÇE İstanbul’da Sarayburnu parkındaki gazinoda gece toplantısında söylenmiştir: Şimdi sözden çok, iş zamanıdır. Artık benim için, hepiniz için çok söz söylemeye gerek kalmadığı inancındayım. Bundan sonra bizler için uygulama, hareket ve yürümek...
 10. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Ulaşım

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Ulaşım ULAŞIM, YOL Ekonomik hayatın etkinlik ve canlılığı ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, demir yollarının, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır. (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, Cilt I, s.242)...
 11. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Ulus

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Ulus ULUS, ULUSAL Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. (1921, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 80-81) “Ulusal varlığını devam ettirmek için, kişileri...
 12. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Uygarlık

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Uygarlık UYGARLIK, MEDENİYET, ÇAĞDAŞLIK Dünyada her topluluğun varlığı ve değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yapacağı uygar yapıtlarla orantılıdır. (1924, Dumlupınar) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II...
 13. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Vatan sevgisi

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Vatan sevgisi VATAN SEVGİSİ, VATANSEVERLİK Gençler! Cesaretimizi artıran ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. … Sizin gibi gençlere...
 14. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Vatan

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Vatan VATAN, YURT, MEMLEKET, ANADOLU Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri...
 15. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Vatandaş

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Vatandaş VATANDAŞ Türkler demokrat, hür ve sorumluluk sahibi vatandaşlardır. (A. Âfetinan; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün El Yazıları, AKDTYK, Ankara, 1969, Giriş Bölümünde) Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî birlik, iyi...
 16. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Yeni harfler

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Yeni harfler YENİ HARFLER, ALFABE, LATİN HARFLERİ “Milleti bilgisizlikten kurtarmak için kendi dilinde uymayan Arap harflerini terk edip Latin esasından Türk harflerini kabul etmekten başka çare yoktur.” Büsbütün yeni kanunlar meydana getirerek eski hukuk...
 17. Han

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Yollar

  Atatürk’ün fihristli veciz sözleri – Yollar YOLLAR Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır. 1922 (Atatürk’ün S.D. I, S. 221) Memleketimizi demiryolları ile ve üzerinde otomobiller çalışır...
 18. Han

  Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

  Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlı devletinin iflas etmiş ve hatta borca batmış ekonomisi, inkılapların önündeki en büyük engeldi. Kapütilasyonlarla birlikte her türlü adımı ve çıkışı engelleyen bu durumda yapılacak ilk şey maddi imkana kavuşmak ve bunu yaparken de kalıcı, milli bir...
 19. Han

  Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

  Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Haklar anlamına gelen hukuk Osmanlı yönetiminde adaleti sağlayamaz hale gelmiş, kaybedilen savaşlar ve muafiyetlerle donatılmış azınlıklar nedeniyle sistem çalışamaz vaziyete gelmiş, teba ve azınlıklar için farklı kurallar uygulanır olmuştu. Yazılı...
 20. Han

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Eğitim, öğretim ve kültür alanında yapılan inkılaplar Türk devriminin en zorlarından birisi oldu çünkü yılların ihmali ve özellikle alfabenin anlaşılmazlığı, okur-yazar nüfusun ancak %3 düzeyinde olması nedeniyle iletişim ve dolayısı ile aktarım da...
Üst
Alt