izlenimci eleştiri kuramı nedir?

  1. Han

    İzlenimci Eleştiri Kuramı

    İzlenimci Eleştiri Kuramı Empresyonizm ve rölativizm şeklinde de tanımlanan izlenimcilik; görecelik, izafilik kelimeleriyle de ifade edilebilir. 17.Yy’dan itibaren Avrupa’da gelişen aklı merkeze alan düşünme şekli hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Bu düşünce tarzı sanayi devriminden yeni...
Üst
Alt