iyi ile kötü arasında ayrım yapmak

  1. M

    Ahlaki Bağlılık: İyi ile Kötü Arasında Ayrım Yapmak

    Ahlak, insanların davranışlarını yönlendiren bir dizi kural, inanç ve gelenek olarak bilinmektedir (Stanford Üniversitesi, 2011). Ahlak, doğru ve yanlış olan şeydir. Başka bir deyişle, uygun ve uygunsuz düşünceler ile eylemler arasında ayrım yapmamızı sağlar. Bununla birlikte, kâğıt üzerinde...
Üst
Alt