imparatorluğu'nda

  1. B

    Osmanlı İmparatorluğu'nda misyonerlik

    1820 yılında başlayan ve Türk Kurtuluş Savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nda misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz Osmanlı Devleti'nin Islahat Fermanı ile verdiği ayrıcalıklar...
  2. B

    Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim

    Türk Çocukları Okul Çıkışında, Alexandre-Gabriel Decamps Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim. İslam eğitim sisteminin temel kurumu olan medrese, Osmanlılar dönemininde de eğitimin temeli olmuş, Osmanlı İmparatorluğu'na uygun biçimsel gelişmeler göstermiştir. Medrese sıbyan mektebinden sonra orta...
Üst
Alt