eleştirinin genel özellikleri

  1. Han

    Eleştiri Türünün Gelişimi ve Türk Edebiyatında Eleştiri

    Eleştiri Türünün Gelişimi Ve Türk Edebiyatında Eleştiri Eleştiri ya da tenkit kelimesi Fransızca “critique” kavramının karşılığıdır. Pierre Bayle’nin 1695’te yayınlanan eserinin adı “Dictionnaire historique et critique”dir (Ercilasun, 2004: 11). Eleştirinin karşılığı olarak kullanılacak olan...
Üst
Alt