ebu bekir muhammed

  1. B

    Er-Râzî

    Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriyya el-Razi Râzî (Farsça: الرازي, Latince: Rhazes) ya da tam adıyla Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî (865, Rey - 925, Rey), Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof. Gençlik yıllarında edebiyat ve musiki ile ilgilenmiştir ve geçimini kuyumculuk yaparak...
Üst
Alt