Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

divan edebiyatı

 1. Han

  14. Yüzyılda Nesir

  14. Yüzyılda Nesir 14.Yüzyılda gerek telif gerekse Arapça ve Farsçadan çeviri olarak pek çok mensur eser örneği verilmiştir. Bu tür eserler; İslâm tarihi, insanlara ders veren hayvan hikâyeleri, devlet adamlarına öğütler, sağlık, Kurân-ı Kerîm ve sûreler, İslâm dünyasındaki kahramanlıklar…...
 2. Han

  14. Yüzyılda Bilimsel Eserler

  14. Yüzyılda Bilimsel Eserler 14. Yüzyılda bilim dili olarak kabul edilmiş olan Arapçadan Türkçeye pek çok eser çevrilmiştir. Aşağıda bir kısmı hakkında bilgi verilmiş olan bu eserlerin büyük bölümü sağlık, dil, edebiyat, fıkıh ve diğer İslâmî bilimlerle ilgilidir. Tervîhü’l-ervâh (Ahmedî)...
 3. Han

  Mimari Program, Baniler, Mimarlar ve Sanatçılar

  Mimari Program, Baniler, Mimarlar ve Sanatçılar Selçuklu çağı mimarlığının temel program ve imgeleri, İran-Orta Asya ve İslâm mimarlığı prensipleri içinde, ayrıca yerel geleneklerin de katkısı ile şekillenmiştir. Yalnızca bu çağın sonuna kadar inşa edilmiş mimari yapıtlara bakmak bile, Ortaçağ...
 4. Han

  13. Yüzyilda Kentsel Tasarim ve Fiziksel Çevre

  13. Yüzyilda Kentsel Tasarim ve Fiziksel Çevre Malazgirt Savaşı ile beraber, Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri sürecinin, ülkenin sadece demografik yapısını değil, hemde yerleşim düzenini de köklü biçimde değiştirdiği kesindir. Ne var ki, Türk fethinin erken zamanlarında Anadolu kentlerinin...
 5. Han

  Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe

  Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışından sonra kurulmuş olan beyliklerin egemen oldukları dönem, siyasî açıdan Anadolu’daki Türk birliğinin parçalanması manasını taşımakla beraber, Türkçe açısından önemli bir fırsat ortamı oluşturmuştur. Zira bağımsızlıklarını ilan...
 6. Han

  Hoca Dehhani

  Hoca Dehhani Kaynaklarda hayatıyla ilgili çok az bilgi bulunan Hoca Dehhânî’nin yaşadığı döneme dair bilgiler de birbirleriyle eksiksiz olarak uyuşmamaktadır. Ağırlıklı olarak 13. Yüzyılın başlarında yaşadığı söylense de 14. Yüzyılın ortalarında yaşadığına dair görüşler de vardır. Bununla...
 7. Han

  Hacı Bektaşı Veli Ve Bektaşilik

  Hacı Bektaşı Veli Ve Bektaşilik Hacı Bektaş-ı Velî, yalnızca Anadolu’nun değil Balkanların Türkleşmesi ve İslâmlaşması sürecinde de etkili olmuş önemli isimlerden birisidir. Hoca Ahmed Yesevî’nin müritlerinden ve Babaî halifelerinden kabul edilmektedir. Devrin pek çok sûfîsi gibi onun da hayatı...
 8. Han

  Fetih Dönemini Anlatan Büyük Destanlar

  Fetih Dönemini Anlatan Büyük Destanlar Fetih dönemi, Türklerin Orta Asya’dan Batıya yönelişleriyle başlayan ve Anadolu’nun Türkleşmesiyle sonuçlanan süreci ifade etmektedir. Bu süreçte Anadolu’ya birçok akın gerçekleştiren Türkler, bu akınlarda başta Bizans güçleri olmak üzere birçok düşman...
 9. Han

  Büyük Oğuz Göçleri

  Büyük Oğuz Göçleri Türklerin ilk ve asıl ana yurdu, Altay ve Sayan Dağları bölgesidir. Milattan önceki yıllardan itibaren göçebe bir hayat tarzına sahip olan Türkler, pek çok göç hareketini gerçekleştirmiş ve böylece yaşam alanlarını oldukça genişletmişlerdir. Milattan önceki dönemde göçler ve...
 10. Han

  Anadolu'nun Yeni Nüfus Yapısı

  Anadolu'nun Yeni Nüfus Yapısı İkinci bin yılın başlarında Anadolu nüfusu, çoğunlukla Ermeni ve Rumlardan oluşmakta iken 11. yüzyıldan itibaren bu yapı değişmeye başlamıştır. Daha önce Hristiyan nüfusu Anadolu’ya hakim iken Pasinler (1048), Malazgirt (1071) ve Miryakefalon (1176) zaferlerinden...
 11. Han

  Anadolu'nun Fethi

  Anadolu'nun Fethi Türkler, Anadolu’ya 4. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Sabarlar olarak akınlar gerçekleştirmişler; Abbasî egemenliği döneminde Anadolu’ya yapılan akınlarda da yer almışlardır. 11. yüzyılın başından itibaren Orta Asya’da siyasî, askerî, ekonomik bakımdan iyice sıkışmış durumdaki...
 12. Han

  Anadolu'da Üç Dil: Arapça-Farsça-Türkçe

  Anadolu'da Üç Dil: Arapça-Farsça-Türkçe 1071’deki Malazgirt zaferinin ardından 1077’de Selçuklulara bağlı olarak kurulan Anadolu Selçuklu Devleti dönemi, 1243’te Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşına kadar devam etmiştir. Bundan sonra ise Anadolu’da 15.yüzyıla kadar süren beylikler dönemi...
 13. Han

  Anadolu'da Mevlana Rüzgarı

  Anadolu'da Mevlana Rüzgarı Sadece Türk ve İslâm dünyasının değil, bütün dünyanın tanıdığı ve saygı duyduğu bir isim olan veMevlevî, Hüdâvendigâr, Mevlânâ Hüdâvendigâr, Mollâ-yı Rûm, Belhî, Rûmî, Konevî olarak da bilinen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 13.yüzyılın tartışmasız en önemli ismidir...
 14. Han

  Yüzyıllara Göre Klasik Türk (Divan) Edebiyatı

  Yüzyıllara Göre Klasik Türk (Divan) Edebiyatı Türklerin Anadolu’ya göçleri ve fetih sürecinin hızlanmasıyla birlikte, ikinci bin yılın ilk yüzyılından sonra Anadolu’da yeni bir kültürel ve edebî yapı ortaya çıkmaya başlamıştır. Selçuklu döneminde edebî faaliyetler de artmış; ancak Farsça ve...
 15. Han

  Divan Edebiyatında Temalar, Motifler, Kavramlar

  Dîvân Edebiyatında Temalar, Motifler, Kavramlar 1. Gül ve Bülbül: Gül, güzelliği temsil eder. Âşığın sembolü olan bülbül’ü kendine bağlar; dikenleriyle yani verdiği ıztıraplarla onu üzer, kıvrandırır. Gül, aynı zamanda Hz. Muhammed (S.A.V)’in yüzünü sembolize eder. 2. Dünyâ: Bir cîfe (leş)...