dili dönem

  1. Han

    İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı

    Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet fotoğrafı din olarak kabul edilmiştir. (942) Bu tarihten sonra İslam'a dair eserler verilmeye başlanmıştır. Türkler, İslamiyeti IX. Ve X. Yüzyıllarda...
Üst
Alt