Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

devrim

 1. Han

  Atatürk’ün İlkeleri

  Atatürk’ün İlkeleri Şu ilke deyiminde, kavramında birleşelim bir. Kavramları gürültüye getirmiyelim. İlkeyi lâtincenin principium karşılığı kullanıyoruz. Principium’un karşılığı şu: Başlangıç, ilk neden, temel, kaynak. Şimdi açık açık konuşalım: Atatürk’ün baş langıcı, ilk sebebi, temeli...
 2. Han

  Tam bağımsızlık ilkesi

  Tam bağımsızlık ilkesi Atatürk ortaya koyduğu mücadelesi, uğraşları, diplomasi girişimleri, ilkeleri ve inkılaplarıyla, Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamak istemiştir. Bu inancını; “Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir.” diyerek belirtmiş, kendisiyle aynı yolda...
 3. Han

  Atatürk Bütünleyici İlkeler

  Atatürk Bütünleyici İlkeler Atatürk ya da Atatürkçülük ilkeleri her ne kadar altı temel ilke ile tarif ediliyor olsa da tamamı bir bütünün parçalarıdır ve Atatürkçüyüm diyen herkes bunların tamamına inanmak ve desteklemek durumundadır. Bir ilke dahi kişiye hitap etmiyorsa o kimse Atatürkçü...
 4. Han

  Atatürk 23 Nisan

  Atatürk 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Eski adı ile ‘Milli Hâkimiyet’ Bayramı. Bu ismin seçilmesi elbette bir tesadüf değildir ve ilk TBMM’nin açılması, Milli hükümetin işbaşına gelmesi, toplumun temsilcilerinin meclis çatısı altında buluşması, tek kişinin yerine...
 5. Han

  Atatürk’ün bütünleyici İlkeleri İngilizce

  Atatürk’ün bütünleyici İlkeleri İngilizce Atatürk’s Supplementary (Complementary) Principles Although Atatürk’s principles are classified under 6, all of them are parts must be considered as a whole and all the volunteers of Atatürk must know and believe, live and support all of them. Not...
 6. Han

  Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi

  Kendi sözleriyle Cumhuriyetçilik ilkesi “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” (1924) “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükûmetidir ki, onun ismi...
 7. Han

  Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi

  Kendi sözleriyle Milliyetçilik ilkesi Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harp meydanlarında olmuştur, ateş altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek...
 8. Han

  Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi

  Kendi sözleriyle Devletçilik ilkesi “Milletin kurduğu devletin ve hükûmet teşkilatının, vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır. Bu vazifelerin nitelikleri incelenirse, şöyle bir sıra yapılabilir: Memleket içinde, güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam ettirerek...
 9. Han

  Kendi Sözleriyle Laiklik İlkesi

  Kendi Sözleriyle Laiklik İlkesi “İslam dinini, asırlardan beri alışılageldiği veçhile bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve ilahî inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi, karanlık ve kararsız olan ve her türlü menfaat ve...
 10. Han

  Kendi sözleriyle İnkılapçılık İlkesi

  Kendi sözleriyle İnkılapçılık İlkesi “Vatan artık bayındır hale getirilmek istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve bilgi, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor! Şeref, namus, bağımsızlık, öz varlık, vatanın bu isteklerini tam olarak ve hızla yerine getirmek için esaslı ve...
 11. Han

  Kendi sözleriyle Halkçılık İlkesi

  Kendi sözleriyle Halkçılık İlkesi “Kurtulmak ve yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatı çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insanların bizim...
 12. Han

  Atatürk’ün Milliyetçilik Üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Milliyetçilik Üzerine Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ! Milliyetçilik Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde, bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve başlı...
 13. Han

  Atatürk’ün Devletçilik İlkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Devletçilik İlkesi üzerine Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Devletçilik “Prensip olarak, devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumî şartları göz önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsî faaliyeti, iktisadî terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır...
 14. Han

  Atatürk’ün Halkçılık İlkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Halkçılık İlkesi üzerine Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Halkçılık “Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir idare şeklini tesis etmek hem ulusal egemenliğin gerçek olarak temsili ve hem de bu sayede halkın benliğini...
 15. Han

  Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri

  Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; İnkılapçılık İnsanların yaşamına, çabalarına egemen olan güç; yaratma, yeni bir şey bulma yeteneğidir. (ÂFETİNAN, A., Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları, s.272) “Kan ile yapılan inkılâplar daha...
 16. Han

  Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Cumhuriyetçilik Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi sayesinde devlet biçimi demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afet...
 17. Han

  Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri

  Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Laiklik Dinle hilâfeti birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Birincisi ne kadar yararlı ise ikincisi o kadar gereksiz bir hal almıştır. Hilâfeti kaldırdığımız günden bugüne dek kimsenin buna sahip çıkmaması, Müslüman dünyasının...
 18. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK ilkeleri nedir? MİLLİYETÇİLİK Milliyetçiliğin ve Türk Milliyetçiliğinin Tanımı Milletler topluluğu içinde, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Atatürkçülüğün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel...
 19. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçiliğin Tanımı Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adetlerine en ideal olan idare; cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; Cumhuriyet, milli egemenlik idealini, milletin irade ve egemenliğini, yurtdaşın devlete ve devletin...
 20. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık

  Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık HALKÇILIK Atatürkçülük’te halkçılık, yurdu, ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur, milletin genel hakları dışında hiç bir kişiye ya da topluluğa ayrıcalık tanımamaktır...