amentü anlamı

  1. Han

    Amentü Duası

    Amentü Okunuşu Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü. Amentü Anlamı Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya...
Üst
Alt