70 bin meleğin duası

  1. M

    70 bin meleğin duası

    70 BİN MELEĞİN DUASI Malik bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu: “Her kim sabahladığında üç kere: "Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin...
Üst
Alt