Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Yüksek Lisans ve doktora olanakları.

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
  • Okuma süresi: 6:10

Eqe

1. BİREYSEL KOŞULLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Lisans derecesine sahip olan veya lisans derecesini bu yıl alacak adaylar için 1.1.1976 ve daha sonraki yıllarda yüksek lisans derecesine sahip adaylar için ise 1.1.1974 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak. (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için yukarıda belirtilen tarihler bir yıl Tıp Fakültelerinden mezun olanlar ile askerliğini uzun süreli yapmış olanlar için ise iki yıl geriye çekilir. Ortaöğretim ve yükseköğretimde iki ayrı yabancı dilde hazırlık sınıfı veya zorunlu iki yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olanlar için yukarıda belirtilen tarihler bir yıl geriye çekilir. Her ne nedenle olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaş hesabıdüzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. Halen yurtdışında doktora eğitimine devam etmekte olanlar için yukarıda belirtilen tarihler doktora eğitiminde geçirilen her yıl için bir yıl geriye çekilir.)
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak.)
Sağlık durumu yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak. (Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)
Devlet memurluğuna atanmada aranan şartları taşıyor olmak.
Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (LES) ilgili alanda en az 60 puan almak. (GRE sınavının Quantitative ve Analytical bölümlerinden mühendislik alanları için toplam en az 1250 diğer alanlar için toplam en az 1100 puan veya GMAT sınavından toplam en az 580 puan alanlar bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar. Halen yurtdışında doktora programına devam edenlerden bu koşul aranmaz.)

2. AKADEMİK KOŞULLAR

En az dört yıllık bir yükseköğretim programından mezun olmak veya 31 Temmuz 2001 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
Lisans öğrenimini dönem kaybetmeden (Ailevi sağlık ve benzeri nedenlerle alınan dönem izinleri hariç) tamamlamış olmak. Yatay geçişle yapılan program değişikliği veya çift anadal programı izlenmesi nedeniyle dönem uzaması durumunda değerlendirme Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından yapılır.
Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalamasının en az "dört üzerinden 280" "on üzerinden 70" "yüz üzerinden 70"; veya son iki yılda alınan dersler üzerinden hesaplanan genel not ortalamasının en az "dört üzerinden 300" "on üzerinden 80" "yüz üzerinden 80" olması; ya da lisans öğrenimini bölüm birincisi ikincisi veya üçüncüsü olarak bitirmek (Bu durumu belirten Rektörlük yazısı gerekmektedir.). Bu not ortalamaları mezun olunan üniversitenin kendi sistemi içerisinde değerlendirilecek diğer üniversitelerin sistemleri ile kıyaslama yapılmayacaktır. Yüksek lisans öğrenimi ile ilgili akademik not ortalaması kesinlikle göz önüne alınmayacaktır.

3. YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden 550'den bilgisayarlı sisteminden ise 213'den az olmamak koşuluyla başvurdukları üniversitelerin yabancı dil puanı ile ilgili koşulunu sağlamaları zorunludur.
İngiltere'deki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların IELTS sınavından 7'den az olmamak koşuluyla başvurdukları üniversitelerin yabancı dil puanı ile ilgili koşulunu sağlamaları zorunludur (IELTS sınavı Genel ve Akademik olmak üzere iki farklı şekilde verilmektedir. Değerlendirmelerde sadece IELTS Akademik sınav sonucu göz önüne alınacaktır.). İngiltere'deki üniversitelerde iki değişik eğitim ücreti (Overseas Fee ve Home Fee) uygulanması nedeniyle buradaki üniversitelere başvurmak isteyenlerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Overseas Fee ödenmesi koşuluyla Cambridge Üniversitesi dışındaki üniversitelerden akseptans sağlayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu ile Cambridge Uluslararası Vakfı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde başlatılan Mehmet Fuat Köprülü Burs Programı uyarınca Cambridge Üniversitesi'ne başvurup akseptans sağlayan adayların eğitim ücretlerinde sözlü sınavda başarılı oldukları takdirde indirim yapılacaktır. Ancak Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapacak olanların yüksek lisans derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Almanya'daki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların Alman Kültür Merkezi'nce yapılan Mittelstufe II kursunu başarıyla tamamlamaları veya Alman Kültür Bakanlığı tarafından yapılan KMK II sınavından başarılı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak adayların kabul belgesi için başvurdukları üniversitelerin yabancı dil puanı ile ilgili koşullarının bunların üzerinde olması durumundaadayların bu koşulları sağlamaları zorunludur.
Fransa'daki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların DALF sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
Diğer dillerin söz konusu olduğu ülkelere doktora eğitimi için gitmek isteyen adayların ilgili ülkedeki eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olduklarına dair bir belgeyi ilgili ülkelerin kültür merkezlerinden veya eşdeğer kuruluşlarından getirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvuru formu
Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden alınacak iki adet referans mektubu
Lisans not çizelgesi (transkript)
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı (1999-Mayıs dönemi ve daha sonraki dönemlerde alınan LES puanları geçerlidir. Bu sınava 20 Mayıs 2001 tarihinde girecek olanların sonuç belgelerini 15 Haziran 2001 tarihine kadar Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Başkanlığı'na ulaştırmaları gerekmektedir. Bu sınavdan 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaklardır.)
Yabancı dil belgesi (TOEFL IELTS KMK II v.b.)
Uluslararası sınav sonuçları (GRE GMAT v.b.)
Yükseköğretim Kurulu'nca yurtdışında uygun görülecek bir üniversiteden doktora programına kabul edildiğine dair kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program düzeyivarsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir. Mimarlık ve Güzel Sanatlar gibi bazı alanlarda yurtdışında doktora programı olmaması durumunda değerlendirme Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından yapılır. Bu alanların dışında yüksek lisans yapmak için akseptans sağlayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular Forum Tarih
Üniversiteler 0 255
Üniversiteler 0 292

Benzer konular