Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
uye
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,989
Puanları
113
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

İtibar Puanı:

Sözlükte "kurs" ne demek?

Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konu da bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacı ile düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği; dil kursu, hızlı okuma kursu, biçki dikiş kursu, sürücü kursu gibi.

Halk Eğitim Kursları

Yaygın Eğitim;
Örgün eğitimin yanında ve dışındaki tüm bireyleri hedef kitlesi içerisine alan ve yaşamboyu devam edenbir eğitimdir. Bu sebeple yaygın eğitimin hedef kitlesini geniş bir yetişkin grubu oluşturmaktadır.

Okuma-yazma bilmeyenler, temel eğitim eksikliği olanlar,
Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar,
Herhangi bir örgün eğitimi bitirmiş olanlar,
Örgün eğitime devam ederken, arta kalan boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler,
Bir mesleğe sahip olamayanlar,
Meslek değiştirmek isteyenler,
Yaşlı ve emekliler,
Yasal kısıtlılık altında bulunanlar,
Köyden kente göçenler,
Özel eğitim gerektiren kişiler,
Kendi işini kurmak isteyenler.
Halk Eğitimi merkezleri bünyesinde açılan kurslardan yararlanabilirler.

Cumhuriyetin ilk senelerinde okuma-yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, yeni yönetim düzenini geniş halk kitlelerine duyurmak ve benimsetmek amacını güden halk eğitim faaliyetleri, artık bugün istihdam ve eğitim amaçlı yeni yaygın eğitim modelleriyle toplumsal kalkınmaya hız veren biçimde sürdürülmektedir. Yaygın eğitim bireylere;

Okuma-yazma yeteneği kazandırmayı ve bu yeteneğini günlük hayatında kullanabilmeyi,
Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyum sağlamayı,
Milli kültür değerlerimizi korumayı, geliştirmeyi, tanıtmayı ve benimsetmeyi,
Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma alışkanlıklarını kazandırmayı,
Boş vakitlerini değerlendirmeyi, beceri kazandırmayı, ekonomik güçlerini artırmayı, meslek edindirme ve mesleğini geliştirme olanaklarını sağlamayı,
Karşılaştıkları problemleri çözebilen, dengeli, verimli ve daha sağlıklı insan olmayı destekleyen bir eğitim vermeyi amaçlamıştır.

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan halk eğitimi merkezlerinde, kişilerin ilgi, istek, yetenek, beklenti ve isteklerine göre mesleki ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılması mümkün olabilmekte ve kurs saatlerinin düzenlenmesinde kursiyerlerin talepleri de dikkate alınmaktadır.

Kurslara Kabul: Halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma (Yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) koşulu aranır.
Etkinliklerden faydalanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğrenim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler.

Örgün eğitime devam etmekte olan öğrenciler derslerinden geriye kalan zamanlarda halk eğitimi etkinliklerinden yararlanabilirler.
Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum halk eğitimi merkezlerince kurs duyurularında belirtilir.
Kurslara Kayıt : Kurslara kayıt olmak üzere başvuranlardan

nüfus cüzdanı (kayıttan sonra örneği alınarak geri verilir),
öğrenim belgesi,
ikametgah belgesi ile belge defteri için iki adet fotoğraf istenir.
Okur yazar olmayan yurttaşlardan öğrenim belgesi talep edilmez. Ancak açılacak kurslarda bu kişilerin okur yazar hale getirilmeleri yönünde gerekli tedbir alınır.

Kurslara kayıt için kişisel olarak müracaat yapılacağı gibi halk eğitimi merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden uzak yerleşim birimlerinde ikamet edenler, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de müracaatta bulunabilirler. Mahalle muhtarlıkları ve okul-kurum müdürlükleri kendilerine yapılan müracaatyu ilgili halk eğitimi merkezine ulaştırdıktan sonra halk eğitim merkezleri istek doğrultusunda alan çalışması yaparak kursun açılması yönünde gerekli önlemleri alır.

Kurslara Kayıt Dönemleri : Kurslara kayıt olmak için senenin oniki ayında halk eğitimi merkezlerine müracaat yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için yalnızca bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durum da merkez yönetimince iletişim araçları yolu ile duyurulur.

Kurslara Devam: Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5'i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.

Kurslar Nasıl Açılır: Kurslar genel itibari ile 15 kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Unutulmaya yüz tutmuş alışılmış sanatların yaşatılması yönünde açılacak kurslarda katılım sayısı 15'ten daha aza indirilebilinir. Bu husus istihdam kolaylığı sağlamayı başaran, üretime yönelik gelir getirici kurslar için de geçerlidir.

Kurslar Nerelerde Açılır: Halk eğitim kursları genel itibari ile;

Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında,
Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,
Eğitim odalarında,
Ceza ve ıslah evlerinde,
Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde,
Kamu ve özel kuruluşlara ait yapılarda,
Örgün eğitim kurumlarına ait yapılarda,
Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,
İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır.
Halk Eğitimi Merkezlerinde Yıllık Çalışma Süresi: Halk eğitimi merkezlerindeki etkinlikler senenin oniki ayında sürdürülür. Kadrolu kurs öğretmenleri senelik izinlerini diğer örgün eğitimde görevli öğretmenler gibi kullanırlar. Öğretmen/öğreticiler ile kursiyerlerin ortak talepleri doğrultusunda kurslar tatil zamanlarında de devam edebilir.

Kursların Haftalık Çalışma Süresi: Kursların haftalık çalışma süresi, uygulanmakta olan programın, kurs yerinin durumu, kursiyerlerin devam edebilmeleri durumları göz önüne alınarak merkez müdürlüğü tarafından belirlenir.

Kursların Günlük Çalışma Saatleri: Kurslar uygulanmakta olan programın, katılımcıların devam edebilmeleri talepleri ve imkanların dikkate alınması sureti ile sabah 07.00 ile 24.00 (tam gün tam yıl uygulaması kapsamında) saatleri arasında belirlenir ve mülki amir onayıyla uygulanır.

Kurslarda Bir Ders Saati Süresi: Kurslarda bir ders saati süresi 40 dakikadır. Atelye ya da uygulamalı derslerde blok ders yapılabilir.

Kurslarda Başarı Değerlendirmesi: Kurs süresince uygulanmakta olan öğretim programının özelliğine göre;

Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna,
Yapılacak ev ödevlerinin sonucuna,
Öğretim süresince bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre kurs öğrencisilerin başarısı saptanır.
Öğretim süresi sonunda kurs öğrencisilerin başarılı sayılabilmesi için, kurs programında öğretim süresi içinde alınan notların ortalaması ile öğretim süresi sonunda yapılacak sınavlarda alınan notun ortalamasının en az beş olması gerekir. Buçuklu notlar tama çıkarılır. Değerlendirmelerde en yüksek not on üzerinden takdir edilir. Her öğretmen kurs öğrencisilere vereceği notlar için bir not çizelgesi tutar. Not çizelgesine öğretim süresince kurs öğrencisilere verilen notlar kaleme alınır. Bu çizelge denetleme yetkisi olanlardan başkasına gösterilmez ve kurs bitiminde müdüre teslimi yapılır. Kurslarda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi, kursa devam edip de başaramayanlara kursa devam belgesi verilir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır: Halk eğitimi merkezlerinde okuma yazma, mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılır. Tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.

Kurs Dışı Etkinlikler Hangileridir?: Halk eğitimi merkezlerinde kurs faaliyetlerinin dışında sosyal ve kültürel uygulama denilen yarışma, toplantı, sempozyum, sergi, seminer, konferans, gezi, kutlama vb. Etkinlikler de düzenlenir. Ayrıca gönüllü kişilerden oluşturulan eğitsel kollarda sosyal kültürel amaçlı faaliyetler düzenlenir. Sosyal kültürel uygulamalar ile eğitsel kollara katılacaklarda kurs öğrencisi olma koşulu aranmaz. Bu etkinliklere kurslara kayıtlı kişiler katılabilecekleri gibi kayıtlı olmayan gönüllü kişilerde devam edebilmektedirler.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Üretime Yönelik Açılan Kurslar: Halk eğitimi merkezlerinde boş vakitleri değerlendirmek, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile beceri geliştirmeye yönelik kurslar açıldığı gibi, kişilere istihdam kolaylığı sağlayıcı, üretime dönük, gelir getirici kurslarda düzenlenir. Bu kurslar normal şekilde açılacağı gibi halk eğitimi merkezleri bünyesindeki döner sermaye işletmeleri yolu ile da açılır. Kurslara devam edenler bir yandan ilgili kurs dalında bilgi ve beceri sahibi olurken diğer taraftan da üretime katılarak gelir elde edebilmektedirler. Halıcılık, kilimcilik, trikotaj, makine nakışları, konfeksiyon, bez dokuma, el sanatları, ayakkabıcılık, ağaç işleri, gümüş işlemeciliği, çinicilik kursları üretime yönelik düzenlenen kurslardan bazılarıdır.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Engelli Kişiler İçin Açılan Sosyal-Kültürel ve Mesleki Teknik Amaçlı Kurslar: Bakanlığımız özel eğitim gerektiren kişilere duygusal yaklaşım yerine realist yaklaşım sağlayıp onları üretici kılmak, topluma kazandırmak, istihdamlarını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak, sosyal aktivitelere katılımlarını teşvik etmek amacı ile halk eğitimi merkezleri yolu ile kurslar düzenlemektedir. Bağımsız kurs ya da kaynaştırma biçiminde düzenlenen kurslarda kişilerin engel durumları dikkate alınmaktadır.

MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bağlı birimleri ortaklığında yürütülen kurslar: İşitme engelliler, konuşma engelliler, zihinsel engelliler, hastanede yatan çocuklar, görme engelliler, bedensel engelliler biçiminde planlanıp uygulanmaktadır.

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Resmi ve Özel Kuruluşlar İle Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği: Halk eğitimi faaliyetleri halk eğitimi merkezlerince ve bütünüyle halk eğitimi merkezlerinin imkanlarıyla açıldığı gibi belli prensipler dahilinde diğer fotoğrafı ve özel kurum-kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar ortaklığında de düzenlenir. Birlikte hazırlanıp uygulaması başlatılan bir işbirliği sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen kurslarda tarafların yükümlülükleri ve görevleri açık olarak belirtilir ve faaliyetler bu istikamette yürütülür.
-Alinti-
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular