Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Kalb-i Şehrûban

Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
21
Tepkime puanı
47
Puanları
18
Konum
Adabımuaşeret
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:

Aşk mıdır cân u dil mülkini yağma eyleyen
Aşk mıdır sînemin içre gelüb câ eyleyen

Aşk mıdır boynuma takub belâ zencîrini
Gezdirüb Mecnûnleyin âlemde rüsvâ eyleyen

Aşk mıdır bî-vefâ güller elünden giceler
İnledüp bülbülleri ta subh gûyâ eyleyen

Aşk mıdır eyleyen tîr-i cefâya cânı ser
Mihnet ü derd ü gamı sînemde peydâ eyleyen

Aşk mıdır bir kemân ebrû nigârun yâdına
Ok gibi bu kaddümi büküb benüm yâ eyleyen

Aşk mıdır fenn-i derdi okudub âşıklara
Fasl u bâbı sînemin levhinde inşâ eyleyen

Aşk mıdır bu Muhibbî sînesine dâğ urub
Âhir anın gözleri yaşını deryâ eyleyen


 
Katılım
9 Eyl 2018
Mesajlar
1,257
Tepkime puanı
1,751
Puanları
113
Yaş
29
Konum
İstanbul
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:

a7df320c3080b2c3eedd7a131376bc64.jpg
 
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
21
Tepkime puanı
47
Puanları
18
Konum
Adabımuaşeret
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:


Göstermeseydi bâdesini sâgar-ı zücâc
Zevk itmez idi bezm-i safâdan göñül mizâc

Bî-derd olana eylemede turmadın devâ
Ol cân tabîb hastesine eylemez ‘ilâc

Bir pâre nân-ı huşk ile ‘ömrüñ geçerse ger
Açma bu râzı kimseye ‘arz itme ihtiyâc

Mecnûnı gör ki komadı ‘aşkını Leylînüñ
Nâmûs u nengi kodı vü terk itdi taht u tâc

Hayretde kaluram göricek Bâkî nergisi
Bunca zer ile ayagı gûr içre gözi aç


 
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
21
Tepkime puanı
47
Puanları
18
Konum
Adabımuaşeret
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:


Gamzen görür itâb ile öldürdüğün bizi
Durmaz girişme dahi ana hem-zebân olur

Bu nâz u nigâh-ı tegâfül ki sende var
Hızr olsa âşıkın sebeb-i terk-i cân olur

Sen böyle nâz u şîve satınca gedâlara
Narh-ı metâ-ı derd ü belâ râygân olur

Yeksân ise yanında seven sevmeyen seni
Hûbâna bu muâmeleden çok ziyân olurSen Kuruyan Kalbimi Nûrun'la Sula
Sen Nefsimi Edep İle Kamçıla...
Ya Hû...
 
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
21
Tepkime puanı
47
Puanları
18
Konum
Adabımuaşeret
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:

Ey safâ-yı ‘ârızuñdan çeşme-i hûrşîde âb
Şu’le-i şem’-i cemâlüñ nûr-bahş-ı âfitâb

Gice hüsnüñ şevkıne encüm sürûr u sûrda
Çarh âteş-bâzdur gûyâ elinde mâh-tâb

Sanma şeb-nemdür düşen hecr-i ruhuñda subh-dem
Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhumla gül-âb

Hasret-i câm-ı lebüñ şol deñlü te’sîr itdi kim
Kıpkızıl dîvâne mey baş açuk abdâluñ habâb

Bâde nûş itseñ kenâr-ı câma gelse leblerüñ
Duhter-i rez gûşına gûyâ takarlar la’l-i nâb

Dehri enfâsuñ mu’attar kıldı ey Bâkî yine
Tîb-i hâtır virdi beñzer ol hıtâb-ı müstetâb 
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
21
Tepkime puanı
47
Puanları
18
Konum
Adabımuaşeret
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:

Kıldı âfâkı münevver tal’at-ı rahşân-ı ‘îd
Halka dîbâlar geyürdi mâh-ı nûr-efşân-ı ‘îd

Câme-i dîbâ ile tâvûs-ı zerrîn-bâldür
Dil-rübâ kim eyler ol reftâr ile cevlân-ı ‘îd

Ayaguñ tozıyla vezn itmez birin ehl-i nazar
Toptolu Yûsuf-likâlarla bu gün mîzân-ı ‘îd

Salınur her şâh-ı gül nâzük nihâl-i ergavân
Bâg-ı cennetden nişan virdi bahâristân-ı ‘îd

Sâkıyâ rıtl-ı girân eksük gerekmez aradan
Yahşı agırlanmak ister hâsılı mihmân-ı ‘îd

Şimdi tîg-i cevr ile öldürme kurbân oldugum
‘Îd-ı Edhâ geldüginde idesin kurbân-ı ‘îd

‘Âşıka ihsân ise maksûd elüñde dûstum
Dest-bûsuñdur muhassal Bâkîye ihsân-ı ‘îd
 
Katılım
19 Ağu 2019
Mesajlar
21
Tepkime puanı
47
Puanları
18
Konum
Adabımuaşeret
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:

(derneğimizin haftalık turundan . adalar ..)

Te’âla’llâh zehî tâk-ı bülend-i âsmânâsâ
Hezâr ahsent ey burc-ı felek-kadr u semâ-sîmâ
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)