Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Hindistan

Katılım
11 May 2017
Mesajlar
9,662
Tepkime puanı
16,062
Puanları
120
Konum
..
Cinsiyet
Kadın

İtibar Puanı:

Başkenti :Yeni Delhi
1654_india_flag.gif


Dili:Hintçe
Para Birimi
:​
Rupi
Dini:Hinduculuk, İslam, Hristiyanlık, Budacılık
Önemli Şehirleri:Kalküta, Bombay, Madras, Bangolar, Haydarabad, Ahmedebad, Kanpur, Pune,
Asya’da bulunan ve yüzölçümü bakımından dünyada yedinci, nüfus bakımından ikinci sırada yer alan devletdir. Kuzeyinde Keşmir ve Çin, kuzeydoğusunda Nepal ve Bhutan,doğusunda Bangladeş ve Birmanya, güneydoğusunda Seylan,güneyinde Hint Okyanusu,kuzeybatısında Pakistan bulunur. Üçgene benzeyen Hindistan Yarımadası, ülkenin en büyük kısmını kaplar. Ülkenin kapladığı alan 3.287.590 km2 olup, kuzey-güney uzunluğu 3200 km, batı-doğu uzunluğu ise 2400 kilometredir. Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünya'nın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir ve dünyanın en büyük demokrasisidir. Başkenti Yeni Delhi dir.
TARİH
M.Ö. 2000 yıllarında Himalayaları aşarak gelen Aryalılar, Hindistan’da asırlarca sürecek bir hayat tarzının temelini attılar. Daha sonraları Maurya İmparatorluğu Hindistan’a hakim oldu. Bu imparatorluğun yıkılmasından sonra hakim olan Guptaların ülkedeki hakimiyetine Hun saldırıları son verdi. Bundan sonrası, ülkede kurulan prenslikler dönemi ve aralarında yaptıkları savaşlarla geçti. Müslümanlar, Hindistan’a ilk olarak sekizinci asırda geldiler. 712 yılında Muhammed bin Kasım’ın ordusu Hindistan’a girdi. Bunu müteakiben ülkede Müslüman Arap ordularının ve Gaznelilerin fetihleri görüldü. Gaznelilerin Sultan Mahmud zamanında başlattıkları seferleri, Muhammed Guri Han zamanında Hindistan’ın tamamının fethedilmesiyle sonuçlandı. Bundan sonra 1206-1290 yıllarında Memlukler, 1290-1320 yıllarında Halaciler, 1320-1413 yıllarında Tuğluklar ve 1526 yılına kadar da Ludiler Hindistan yönetimini ellerinde tuttular. On beşinci asır başlarında bir ara Timur Han ordusuyla Hindistan’ın büyük bir kısmını topraklarına kattı. Böylece Hindistan’da Türk-Hind İmparatorluğu başladı. Timur Hanın soyundan Babür Şah, bütün Hindistan’ı fethederek Gürganiye (Babür İmparatorluğu) Devletini kurdu. Bu devlet, İngilizlerin Hindistan’ı işgaline kadar bölgede 342 sene hükümranlığını sürdürdü.Babür İmparatorluğu zamanında Hindistan’da yüzlerce büyük İslam alimi yetişip insanlara doğru yolu gösterdiler, ilim öğrettiler. İslam dinine sokulmak istenen bid’atleri yok ettiler. Bu büyük alimler arasında en meşhurlarından bazıları, İmam-ı Rabbani, Muhammed Ma’sum Faruki, Ubeydullah-ı Ahrar, Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Muhammed Baki-billah, Nur Muhammed Bedevani, Mazhar-ı Can-ı Canan, Senaullah-ı Dehlevi, Abdullah-ı Dehlevi, Abdülhak Dehlevi, Abdülaziz Dehlevi, Muinüddin Çeşti’dir.
Avrupalıların Ümit Burnunu dolaşarak Hindistan’a ulaşmaları, 16. yüzyılda burada ilk ticaret merkezinin kurulmasına yol açtı. İngilizler, Hindistan’ı işgal ettikten sonra, Müslüman halka çok eziyet ettiler. 1906 yılında Svaraç (kendi kendini yönetme) sloganı ile bağımsızlık savaşı başlatıldı. Bu arada Hindistan Müslüman Birliği kurulmuştu.
1919 yılında Gandhi ile birlikte Hindistan’da pasif direnme ve protesto hareketlerine başlandı. 1935’te ilk anayasa kabul edilerek parlamenter düzen kuruldu. 18 Temmuz 1947’de tam bağımsızlığını kazanarak, dünya devletleri tarafından tanındı. 26 Ocak 1950’de Hindistan Birliği olan devletin ismi Hindistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Bugün de bu isimle anılmaktadır. 1984 Ekimde iki Sih muhafızı İndra Gandhi’yi bir suikast neticesinde öldürdü. Bunun üzerine başbakanlığa Raciv Gandhi getirildi. İç çatışmalar hala devam etmekte olup, Hindularla-Müslümanlar arasında çatışmalar büyük hız kazandı. Başbakan Raciv Gandhi 22 Mayıs 1991’de uğradığı bombalı suikast sonucunda öldü.
İKLİM VE COĞRAFYA
Hindistan Fiziki yapı bakımından üç ayrı bölüme ayrılır. Bunlar Dekkan Platosu, Ganj Ovası ve Himalayalar bölgesidir.
Dekkan Platosu: Hindistan Yarımadasının güneyinde, doğu ve batısı Gat Dağları ile çevrili 600-800 m yükseklikte bir platodur. Gat Dağlarından dolayı denizin tesirinden uzaktır. Dekkan Platosu, ülkeyi ikiye ayıran Vindiya Dağları ile Ganj Ovasından ayrılır.
Ganj Ovası: Himalaya Dağlarından doğan Ganj Nehrinin ve kollarının suladığı çok verimli bir ovadır. Alüvyonlarla örtülü olup, Brahmaputra Nehri ve Ganj Nehrinin deltası da bu ovaya aittir. Bu ovanın genişliği yaklaşık olarak 320 kilometredir.
Himalayalar Bölgesi: Kuzeyde 2400 km uzunluğunda, Hindistan’ı Tibet Yaylasından ayıran ve tarih boyunca istilalara engel teşkil eden tabii bir duvardır. En yüksek yeri Everest Tepesidir (8882 m). Himalaya Dağları Hindistan’ın kuzey sınırını çizer. Çok yüksek olan bu dağlar ancak, Muztag, Karakurum ve Hayber gibi yerlerden geçit verir.
Dağları: Kuzeyde Himalayalar, doğuda Doğu Gatlar, batıda Batı Gatlar ve ortada Vindiya Dağları bulunur. Himalayaların Hindistan sınırları içindeki en yüksek noktası 7817 m ile Nanda Devi Dağlarıdır.
Akarsuları: En önemli nehirleri Ganj, Brahmaputra, Narbada, Godavari, Krişna ve İndus’un bir kısmıdır. Ganj ve Brahmaputra en büyük nehirleridir. Brahmaputra 2900 km uzunluğundadır. Bu iki nehrin suları bazı bölgelerde ulaşıma elverişlidir. Ganj Nehri, Hindularca kutsal sayılır.
Gölleri: Sonbahar ve Kuç Yarımadasındaki küçük göllerden başka birkaç göl vardır. Bunlar da önemsizdir. Bütünüyle Ekvator’un kuzeyinde kalan Hindistan, sıcak bölge içerisindedir. Ovalık bölgeler yıl boyunca nemli ve sıcak olur. Hindistan ikliminin başlıca özellikleri musonlar, alize rüzgarları, sıcaklık ve düzensiz yağışlardır. Hindistan’da yazlar yağışlı, kışlar ise kurak geçer. Aylık sıcaklık ortalaması 25-35°C arasında değişir. 4500-5000 m yüksekliklerde karlarla örtülü bölgeler bulunur. Muson rüzgarlarının getirdiği yağmurlar bölgelere göre değişmektedir. Dağlık bölgelerde yağış ortalaması 508 milimetreyi bulur. Bu ortalama Tar Çölünde 254 mm, Assam’da 10.000 mm, Dekkan’da 254 mm, Batı Gatlarda ise 5000 milimetreyi bulur.
EKONOMİ
Hindistan şu an itibariyle dünyanın en büyük 10. ekonomisi. Özellikle son 10 yıl içinde büyük bi atılım gerçekleştiren bu devasa ülke, büyük nüfusu ve buna paralel oluşan ucu işgücü ile dikkat çekiyor. Hindistan 1,2 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık 2. ülkesi konumunda. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin’in elinden bu ünvanı 2040′lı yıllara doğru alması bekleniyor. 2050 yılına gelindiğinde Hindistan’ın dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.2000′li yıllara kadar çok büyük bir gelişim gösteremeyen Hindistan bu tarihten itibaren atağa kalktı. Özellikle yazılım ve bilgisayar programlama alanında çok ciddi yatırımlar yaparak bu konuda bir dünya gücü haline geldi. Hindistan bugün dünyanın en büyük 2. yazılım ihracatçısı konumunda, kısa bi süre sonra 1. olan Amerika’yı geçmesi hiç de sürpriz olmayacaktır.
DİN KÜLTÜR VE SANAT
Din Hindistan’da bir hayat tarzıdır. Bütün Hint geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok Hintli için din, günlük işlerden eğitim ve politikaya kadar hayatın her safhasına nüfuz etmiştir. Laik Hindistan, Hindu, İslam, Hıristiyanlık, Jainizm, Sihizm ve diğer sayısız dini geleneğe ev sahipliği yapar. Hinduların yanında Müslümanlar önde gelen dini gruptur ve Hint toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Endonezya’dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusa sahiptir. Hindistan’da tüm dinlerce kabul edilen ortak uygulamalar vardır ve her yıl çeşitli müzik ve dans festivalleri tüm topluluklarca kutlanır. Her birinin kendi hac yerleri, kahramanları, efsaneleri ve hatta mutfak alışkanlıkları vardır ki bu toplumun temel özelliği olan özgün farklılık içinde karışır gider.Hindistan din zenginliği ile birlikte bir kültür zenginliğine de sahiptir. Değişik dallarda kendi biçemine sahiptir. Bunlardan bazıları: Hint sineması, Hint mutfağı, Hint müziği, Hint dansı.. Hindistan’da kast birbiriyle yemek yiyebilen, birbirleriyle evlenebilen, bu iki özel ilişki alanına başkalarını sokmayan kişiler grubudur. Ayrıca, herhangi bir kasttan olan bireylerin, herkesin hangi kasta bağlı olduğunun bilinmesi için, kendilerini başkalarından ayırt eden bir işaret taşımaları gerekir. Kast düzeni, Hindistan’da uzun süredir hüküm sürmektedir. Hayatlarının her alanında bu düzenin etkisi hâkimdir.
Eş ve İş Seçimi: Kast sisteminde grup içinde evlenmeler (endogami=akraba evliliği gibi) söz konusudur. Kimin hangi mesleği yapacağını kast sistemi belirler. Aynı kast içindekiler ancak birbirleriyle evlenebilirler.
Birlikte Yeme-İçme: Hindistan’da önceden insanların hep birlikte yemek yemeleri yasaktı; çünkü üst kastlar bunu hoş karşılamıyorlardı. Kendilerini onlarla kirletme korkuları vardı. Bugün bu ayrım büyük oranda kaldırılmıştır. Ancak kırsal kesimlerde hala eski kuralları görmek mümkündür. Kast sisteminde sınıflandırma zenginlik ya da fakirlik durumuna göre yapılmaz. Ritüel saflık ve meslek durumları ölçütlerdir. Sınıflandırma Hinduizm inançlarından kaynaklanmaktadır.
[h=1][/h][h=1]HİNDİSTAN HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER[/h] • 1.200.000 nüfusu ile dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahiptir.
 • Yüz ölçümü bakımından dünyanın 7. ülkesidir.
 • Dünyanın en büyük demokrasisi olarak adlandırılıyor.
 • Hintliler tuvalette sol elini kullandıklarından sol elleriyle yemek yemezler.
 • Kumbh Mela (Büyük Sürahi Festivali) her 12 yılda bir kutlanan Hindu dini bayramıdır. 2001 yılında bayrama 60 milyon katılımla dünyanın en büyük toplanma rekorunu kırmışlardır.
 • Hindistan dışına para birimi olan Rupi çıkması yasaktır.
 • Yılda 32.000 kişiden fazla cinayet vakası gerçekleşir.
 • Dünyada en fazla kürtajın yapıldığı ülke Hindistandır.
 • Bir milyondan fazla milyoner vardır ülkede.
 • % 35'i yoksulluk sınırının altında bir çoğu da günde 2 dolara geçimlerini sürdürüyorlar.
 • Ülkedeki Zerdüştler ateş, toprak, su ve havaya zarar vermesin diye ölülerinin Towers of Silence ( Sessiz Kuleler) adı verdiklere yerlere atıyorlar.
 • İnekler Hindistan'da yedi anneden biri olarak kabul edilir, iyi şansın sembolü olarak gördüklerinden ülkede rahatça dolaşabilirler.
 • Kuduz ülkede devamlı görülen bir hastalıktır.
 • Bir kadının kocasına ismiyle hitap etmesi saygısızlık olarak görüldüğünden söylenmez.
 • Dul kalan bir kadın kötü şans olarak görülür. Bunun nedeni iyi kadının neden kocası ölmüş olsun düşüncesidir.
 • Orjinal anlamı chaturanga olan satranç Hindistan'da doğmuştur.
 • QAMZP3.jpg
 • Hindistan bayrağının ortasındaki amblem Budist inancındaki Dharma Chakra ya da yaşam tekerliğinin sembolüdür.
 • Hayvanlarında bulunduğu erotik heykeller tapınakları süslemek için kullanılır.
 • Dünyanın ilk pamuğu Hindistan'da dokunmuştur.
 • Fasulye ve nohut üretiminde dünyanın en büyük üreticisidir.
 • Hindistan'da giyim toplumsal sınıflandırma olarak görülür.
 • Ülkede 150.000 postane ile dünyanın en büyük posta ağına sahiptir.
 • Bengal Kaplan'ı Hindistan'ın ulusal hayvanıdır.
 • a5E28z.jpg
 • Pentium'un babası Vinod Dham ve Hotmail'in kurucularından Sabeer Bhatia Hintli teknoloji uzmanlarındandır.
 • Dünya dinlerinin hepsi Hindistan'da görülür. Ayrıca Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm gibi dinler ise bu ülkede doğmuştur.
 • Ülkenin %80'ni Hindu, %13 Müslüman %7'si ise diğer dinlerdendir.
 • Dünyanın en çok filmi Hindistan'da üretilir.
 • Mumbai 15 milyon nüfusuyla Hindistan'ın en büyük şehridir.
 • Hindistan'nın bağımsızlık lideri Mohanda Karamchand Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim ülkede ulusal bayram kabul edilir.
 • WnY1ym.jpg
 • Hindu geleneğinde kadife çiçeği evlilik için mutluluk ve iyi şansı temsil eder.
 • Hindistan'ın en popüler sporu Krikettir.
 • Ulusal meyvesi Mango'dur.
 • Tarihçilere göre ilk kaydedilen plastik cerrahi antik Hint kaynaklarında bulunur.
 • Resmi dilleri Hintçe ve İngilizcedir. Ayrıca 17 farklı dil ve 1.652 lehçe konuşulmaktadır.
 • Dünyanın en çok süt üreten ülkesidir.
 • 4 milyon kilometrelik yol ağı ile dünyanın en büyük üçüncü karayol ağına sahiptir.
 • Vedik döneminde yapılan at kurban etmek kralın egemenliğini onaylamak için yapılır.
 • Cenaze törenlerinde siyahın aksine beyaz giyilir.
 • Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar, yaz musonu ve kış musonu olmak üzer 6 mevsim yaşanır.

 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)