Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Fransa'da yüksek öğretim.

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
  • Okuma süresi: 11:22

Eqe

Fransa’da büyük sayıda yüksek eğitim kurumu bulunur.Bunlar devlete bağlı ve ya özeldir. Devlete bağlı okullar devlet tarafından desteklendikleri için verilen eğitim temelde ücretsizdir.

İster özel ister devlete baglı olsun tüm bu yüksek eğitim kurumlarının sayısı çesitliliği ve özellikleri onları sınıflandırmayı zorlaştırmaktadır. Yine de üç ana başlıkta toplayabiliriz :

1. Üniversiteler
2. Büyük okullar
3. Teknik eğitim kurumları

Bütün bu kurumlarda dersler Fransızca verilmektedir.

Değişik statüler:
Fransa'da 3 tip öğretim kurumu bulunur: direkt olarak devlete bağlı olan devlet okullarıticaret ve endüstri odalarına bağlı "consulaire" kurumlar ve özel kurumlar.Özel kurumlar da kendi içlerinde ikiye ayrılırlar:

Birincisi devletle ortaklık sözleşmesi yapmış özel okullardır.Bu okullar gerek eğitim yönünden gerekse de öğretmen alımı bakımından devlet okullarına çok yakındırlar.Para yardımı alırlar ve öğretmenlerin maaşı da devlet tarafindan ödenir.Bu yardımlar dolayısıyla eğitim ücretleri sözlşme dışı özel kurumlarinkinden oldukça düşüktür.

Sözlesme dışı kurumların devletle hiç bir bağlantıları yoktur.Eğitim ücretleri genellikle yüksektir. Fransa sahip olduğu 90 devlet üniversitesindeki 1 5 milyonu aşan öğrencisiyle tüm yüksek öğrenimin % 74 ünü oluşturur.Üniversite eğitimi öğrencilere çok değişik alanlar sunar. Bunlardan bazıları; bilim ve teknoloji edebiyat dünya dilleri sanat sosyal bilimler hukuk iktisat işletme tıptır.

Fransa'da Üniversite Eğitimi

19. yüzyılyın başından beri Fransa’da 90 civarında üniversite kurulmuştur. Eğitim büyük oranda devlet tarafından finanse edilmektedir örneğin 1998 yılında devlet öğrenci başına ortalama 39000 FF harcama yapmıştır.

Genel kural olarak üniversiteler birçok bilim dalına (discipline) sahiptir. Bu bilim dalları formasyon ve araştırma birimlerinden ( UFR ) oluşmuştur her UFR de belirli bir bilim dalında yoğunlaşır : edebiyat fen yabanci dil hukuk ekonomi vs. . .

Üniversitelere kabul
Üniversiteye kayıt yaptırmak için Fransız lise bitirme sınavından (baccalaureat) geçmiş olmak ve ya denk bir diplomaya sahip olmak gerekmektedir : yabancı öğrencilerin kendi ülkelerinde yüksek öğrenim görmelerine imkan sağlayacak bir diplomaya sahip olmaları istenir. Bu şart Türkiye için ÖSS sınavından geçmiş olmak demektir. Üniversitelere kabul üniversitelerin kontenjanlarıyla sınırlıdır.

Denklik
Denklik sistemi öğrencilerin eğitim kürsülerini değiştirmelerine olanak sağlamaya yarar : bir kurumdan bir başkasına ve ya bir bölümden diğerine geçilebilir. Denklik öğrencinin geçmek istediği yerde hangi eğitim seviyesinde olabileceğini belirlemeye yarar. Denklik durumdan duruma farklı kriterlere göre belirlenir. Örneğin üniversiteye bağlı bir Teknoloji Enstitüsü’nde (IUT) teknoloji diploması (DUT) almış bir öğrenci öğrenimine üniversitede devam etmeyi seçebilir. Eğer "denklik" elde etmişse lise + 2 seviyesinde bir diplomaya sahipken okuldaki başarısı ve istekliliği göz önünde bulundurularak Genel Üniversite egitimine dahil olabilir ve diploması DEUG ( 2 senelik genel üniversite eğitimi diploması) yerine geçebilir.

Öğretim
Klasik kürsülerde eğitim genelleşmiş bir öğretim dönemiyle başlar ( 1. Cycle) bu dönem Genel Üniversite Egitimi Diplomasının( DEUG) alınmasıyla sonuçlanır. Uzmanlaşma daha sonraki dönemlerde gerçekleşir : lisans ustalık uzmanlaşmış yüksek eğitim diploması ( DESS) ve ya yoğun egitim diploması ( DEA) en sonra da doktora.

Yakın bir tarihe kadar üniversite eğitiminin genel yapısı teorik bir eğitim verilmesine dayanmaktaydı. Oysa artık yine üniversitelerde daha pratiğe dayalı mesleki yaşama hazırlayan bir eğitim sürdürme imkanları doğmuştur. Bu eğitim dereceleri Mesleki Üniversite Enstitülerinde yapılmaktadır (IUP).
__________________

Fransa'da Büyük Okullarda (Les Grands Ecoles) Eğitim

"Büyük okul" kavramı Fransız eğitim sistemine özgü bir kavramdır. Büyük okullaryüksek seviyeli bir uzmanlık eğitimi vermek amacıyla kurulmuşlardır ve dolayısıyla böyle bir kürsüye kayıt olmak için yüksek seviyeli bir okul derecesi istenmektedir.

"Büyük okul" isimlendirmesi prensipte uzmanlık okullarının en eski ve en prestijlilerine verilir.Ama yine de yakın tarihte kurulmuş okulların bir coğu da bu ismi almıştır.

Geçen zamanlabu büyük okullarhala prestijli kurumlar kalmakla birlikte kapılarını her geçen gün daha çok öğrenciye açmaktadır.Bu okullar elbette ki yabancı öğrencileri de kabul etmekte ve uluslararasılaşmayı gerek eğitim gerekse profesyonel alanda bir zenginlik saymaktadırlar.

Büyük okullar arasında dünya çapında ünlü olanları vardırerkez Okulu (L'Ecole Centrale) kuruluş tarihi1829; Yüksek Ticaret Okulu (L'Ecole Des Hautes Etudes Commerciales-HEC) kuruluş tarihi1881; Ulusal Yönetim Okulu (L'Ecole nationale d'administration-ENA) en yakın tarihlilerinden biridirkuruluş tarihi 1945.

Bu okullar devlete ve büyük şirketlere yönetici yetiştirmektedir.

Büyük okullarda verilen başlıca formasyonlar sosyal bilimler ekonomi (Yüksek Ticaret Okulu-HEC) ve fen alanlarındadır (Polytechnique Ecole Centrale Les Mines Les Ponts et Chausses gibileri).

Büyük okullar arasından kimileri devlet okuludur.Bu durumda bunlar Egitim Arastirma ve TeknolojiSavunma bakanlıklarından birine bağlıdırlar. Büyük okullarin %68'i devlete bağlıdır.Bir kısmı özeldir ve diğer bir kısmı da "consulaire" adını alır. "Consulaire" okullar Ticaret ve Endüstri Odaları'na ( Les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) bağlıdırlar.Bunlar temelde ticaret okullarıdırfakat kimi mühendislik okulları da "consulaire" listesinde yer alır.

Büyük Okullara Kabul
Büyük okulların bir özelliği seçim sistemiyle öğrenci almalarıdır. Bu okullara sınavla ya da nadiren öğrenci sicilini gösteren dosyayla girilir. Bu sinavlara hazırlıklise diplomasıyla girilebilen 2 senelik "hazırlık sınıfları"nda gerçekleşir. Kimi büyük okullar kendileri bu 2 senelik hazırlık sınıflarını açmaktadırlar. Büyük okulların çoğunda eğitim süresi2 senelik hazırlıktan sonra 3 yıldır.

Büyük Okullara Yatay Geçiş
Genel kural olarakbir büyük okula girabilmek için hazırlık sınıflarını okumak gerekir.Ancak birkaç seneden beri mezun profilini çeşitlendirmek amacıylabüyük okullar genelde ikinci sınıfta gerçekleşen bir yatay geçiş sistemi oluşturmuşlardır.Yatay geçiş adaylarının başka bir formasyon dalında (üniversite ve ya başka bir okul) okuyor olmaları gerekmektedir.İsteyen öğrenciler seçtikleri büyük okula girebileceklerini kanıtlayan testlerden geçerler.Birinci sınıfın ardından yatay geçiş yaparak iki senelik bir eğitimle bir büyük okuldan mezun olabilirler.

Büyük Okullar Konferansı Uluslarası Ilişkiler Komisyonu:
175 tane mühendislik ve ticari büyük okulu birleştiren Büyük Okullar Konferansıöğrenci degişimlerini desteklemek ve bir uluslararası ilişkiler politikasi geliştirmek amacıyla Uluslararası Ilişkiler Komisyonu'nu kurmuştur.Bu komisyon Dışişleri ve Milli Egitim Bakanlıklarının yüksek eğitim konusundaki yönelimlerini takip eder.Üniversiteler ve diğer yabancı yüksek eğitim kurumları da Büyük Okullar Konferansında buluşurlar.
__________________

Fransa'daki Teknik Eğitim Kurumları

Kısa sürede meslek sahibi olmak isteyen ögrenciler 2 senelik kısa eğitimi seçebilirler. Mesleki yaşama en hızlı şekilde girmeyi amaçlayan bu formasyonlar şirketlerde yapılan stajları da kapsar ve iletişim elektronik iktisat fen gibi bir çok değişik uzmanlık alanlarından oluşurlar. Endüstritarımticaret ve hizmet gibi farklı sektörlerin ihtiyacı olan kaliteli yüksek teknisyenlerin yetiştirilmesini sağlarlar.

Bu eğitim üniversitede alınabilir. Böylelikle öğrenci Teknolojik Üniversite Diplomasını (Diplôme universitaire de technologie DUT) veya Üniversite Bilim ve Teknoloji Diplomasını (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques-DEUST) elde eder.Kısa eğitim liselerin ve ya bazı özel kurumların içinde bulunan Yüksek Teknisyen Bölümlerinde(Les Sections de techniciens supérieurs-STS) de sürdürülebilir.Bu bölümlerin bitiminde Yüksek Teknisyen Brövesi (Brevet de technicien supérieur-BTS) kazanılmış olur.

Bu kısa dönem eğitimleri 1 ya da 2 yıllık ek uzmanlık dönemleriyle ve ya başka bir uzun dönem eğitimine geçiş yaparak uzatılabilir.BTS diploması zaten meslek yaşantısına yönlendiren bir diploma olduğundanDUT sahibi öğrenciler daha sıklıkla uzun dönem eğitimine geçiş yapmayı seçmektedirler.Les diplômés d'un IUT préparent par exemple un Diplôme national de technologie spécialisée (DNTS)
__________________

Teknolojik Üniversite Diploması (Diplôme universitaire de technologie DUT)

DUT ler Üniversite Teknoloji Enstitülerinden elde edilir(Institut universitaire de technologie-IUT).Bu enstitüler üniversitelere bağlıdırlar.

Egitim Ücreti
Kayıt ücretleri enstitüden enstitüye farklılık gösterir.Ortalama yıllık 1000 FF civarindadirlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Baccalaureat ve ya denk bir diploma ve dosya incelemesiyle öğrenciler kabul edilir.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları
Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir. Seçim yine ögrenci sicilini gösteren dosyanin incelenmesi ile yapılır.

Eğitim
Bu eğitim hem genel hem de profesyonel formasyonu içerir. Dönem boyunca şirketlerde yapılması gereken bir çok staj vardır. Bu stajların süreleri ve planlamaları enstitülere göre değişir.

Üniversite Teknoloji Enstitüleri'nde 24 uzmanlık alanı bulunur:
hukuk formasyonu sosyal formasyon kimya biyoloji mühendisliği fizik kimya mühendisliği inşaat mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği makine mühendisliği endüstri mühendisliği ticaret ve yönetim işletmesi şirket işletmesi ulaşım ve malzeme işletmesi hijyen ve güvenlik bilişim danışma ve haberleşme kalite kontrol ölçerliği üretim ve planlama mühendisliği haberleşme ağları ve hizmetleri malzeme bilimi ve mühendisliği istatistik ve bilgisayarlı veri analizi ticarileşme yöntemleri.
__________________

Üniversite Bilim ve Teknoloji Diploması

Bu diploma üniversitelerden elde edilir.

Eğitim ücreti
Kayıt ücretleri üniversiteden üniversiteye değişir.Ortalama 1000 FF civarindadirlar.

Fransız öğrenciler için kabul şartları
Öğrencilerin baccalaureat ve ya dengi bir diplomaya sahip olmaları istenir.Giriş öğrenci sicilini gösteren dosya incelemesi ve ya mülakatla olabilir ; yönlendirme DEUD eğitimi sırasında ve ya bitiminde yapılır.

Yabancı öğrenciler için kabul şartları Yabancı öğrencinin kendi ülkesinde üniversiteye girmesine olanak verecek bir diplomaya sahip olması istenir.Öğrencinin dosyası üniversitenin denklik komisyonu tarafindan incelenir.Giriş öğrenci sicilini gösteren dosyanın incelenmesi ve ya mülakatla olabilir ; yönlendirme DEUD eğitimi sırasında ve ya bitiminde yapılır.

Egitim
DEUST diplomasi mesleki yaşama hazır durumda teknisyenler yetiştirir.Bu diploma bölgesel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığından formasyon alanları bölgeler arasında değişkenlik gösterir.

- yönetim işletme ticaret
- kimya-biyokimya-uygulamalı biyoloji
- endüstri
- bilgisayar ve elektronik
- sağlık
- turizm animasyon spor
- sanat gibi dallar bulunabilir
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular