Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
uye
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,989
Puanları
113
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

İtibar Puanı:

Atatürkçü Düşünce Sistemi


AtatC3BCrkC3A7C3BC-DC3BCC59FC3BCnce-Sistemi.jpg


Atatürkçülük Nedir ?

Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte her yönden bağımsızlığa, refah ve huzura ermesi, devletin milli egemenliğe dayandırılması, akıl ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması amacı ile temel ilkeleri Atatürk tarafından belirtilen devlet yaşamına, düşünce yaşamına, ekonomik yaşama, toplumumuzun temel kurumlarına ilişkin fikir ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.

Atatürkçülük’ün Nitelikleri :

Atatürkçülük bir bütündür.
Atatürkçülük, yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz.
Atatürk ilkelerinin amacı, Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve geliştirmektir.
Atatürk ilkelerinin oluştuğu ortam, varlık-yokluk savaşının verildiği bir ortamdır.

Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Temel Esaslar:

Bağımsızlık ve özgürlük.
Milli egemenlik.
Milli kültürün gelişmesi.
Milli tarih bilinci.
Milli dil bilinci.
Vatan ve millet sevgisi.
Çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne yükselmek.
Türk Milleti’ne inanmak ve güvenmek.
Milli birlik ve beraberlik.
Politikanın; ordu, okul ve dinin dışında tutulması.

ATATÜRK İLKELERİ

Altı Atatürk İlkesi, CHP’nin 1935 yılındaki kurultayında kabul edildi. 5 Şubat 1937’de 1924 Anayasası’na girdi. Bu ilkeler Cumhuriyetçilik, İnkılapçılıktır.

1) CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetin temel dayanağı seçimdir.
Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Cumhuriyet; devlet başkanının belirli bir süre için devleti yönetmesine izin verir.
Cumhuriyet; kuvvetler ayrılığını öngörür.
Anayasamıza göre Cumhuriyetçilik; değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Cumhuriyetçiliğin Sağladığı Yararlar:

Tüm yurttaşlar yönetime ortak olmuştur.
Demokrasiye geçişin zemini hazırlanmıştır.
Türk toplumumuzunun gelişmesi ve çağdaşlaşması sağlanmıştır.

2) MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik; “millet” gerçeğine dayanır.
Milliyetçilik; ait olunan milletin varlığını sürdürmesi için çalışmak ve bunu gelecek kuşaklara aktarmaktır.
Milliyetçilik; her alanda Türk Milleti’ni yükseltmek için çalışmaktır.
Milliyetçilik; ırk ve din üzerine kurulu değildir, akılcıdır.
Milliyetçilik; Misâk–ı Milli’yi, Türk Dili’ni ve Türk Tarihi’ni esas alır.
Milliyetçilik; milli ekonomi, milli egemenlik ve milli kültüre dayanır.
Milliyetçilik; kader birliği yapan herkesi Türk kabul eder.

Milliyetçiliğin Sağladığı Yararlar

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlanmıştır.
Ülke din, mezhep, ırk gibi ayrım unsuru olan kavramlardan korunarak milli birlik ve beraberlik sağlanmıştır.
İç ve dış tehditlere karşı milli bütünlük sağlanmıştır.

3) HALKÇILIK

Halkçılık; hem milliyetçiliğin hem de cumhuriyetçiliğin tabii bir sonucudur.
Halkçılık; toplumdaki herkezin kanun önünde eşit olması ve kimseyi diğerinin üzerinde tutmamayı öngörür.
Halkçılıkta devlet, toplumun problemlerini çözer ve toplumun huzuru için uğraşır halk da daha çok çalışarak üretimin çoğalması için çaba gösterir.

Halkçılığın Sağladığı Yararlar:

Milli egemenlik eksiksiz olarak sağlanmıştır.
Demokrasinin yerleşmesi sağlanmıştır.
Barış ortamı sağlanmıştır.
Kalkınma hızı arttı, ekonomi iyileşmiştir.
Yönetime katılma, kanun önünde eşit olma olanağı sağlanmıştır.

4) DEVLETÇİLİK

Devletçilik; devletin ekonomik hayata direk olarak müdahalesi demektir.
Devletçilik; özel sektörün üretim yapamadığı alanlarda devletin devreye girmesidir.
Devletçilik anlayışına göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.

Devletçiliğin Sağladığı Yararlar

Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak yatırımlar yapmıştır.
Devletçilik sayesinde Türkiye ilk defa planlı ülke ekonomisine geçmiştir.
Teknik eleman noksanlığı giderilmeye çalışılmıştır.
Bölgeler arası ekonomik faklılıklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

5) LAİKLİK

Laiklik, Türk İnkılabı’nın en önemli esasıdır.
Laiklik, 1937’de anayasaya girdi.
Laiklik; devlet düzeninin ve yasaların dine değil, akıl ve bilime dayandırılmasıdır.
Laiklikte kişinin dini inancına devlet karışmaz. Kişi din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.
Laiklik; din ve vicdan özgürlüğünü sağlamış olduğu gibi, düşünce hürriyetini de sağlar.
Laiklikte kişi, hangi dine veya mezhebe ait olursa olsun kanun önünde eşittir.

Laikliğin Sağladığı Yararlar

Din ve mezhep farkı ortadan kaldırılarak toplumsal barış ve kaynaşma sağlanmıştır.
Hukuk birliği sağlanmıştır.
Din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.
Çağdaşlaşma hız kazanmıştır.
Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olunmuştur.
Sosyal hayatta dine ve insana, saygı ve hoşgörü gelmiştir.

6) İNKILAPÇILIK

İnkılapçılık; inkılapları kurmak ve benimsemektir.
İnkılapçılık; dünyada çağdaşlaşma adına yaşanan gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.
İnkılapçılık, çağdaşlaşma ve medeniyet yolunda her zaman ileriye gitmektir.
İnkılapçılık, hemde inkılapları da geliştirmek demektir.

İnkılapçılığın Sağladığı Yararlar

Kişisel egemenliğe (sultanlığa) son verilerek millet egemenliği sağlanmıştır.
Her yönden gelişme olanağı ortaya çıkmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, inkılaplar sayesinde modern bir devlet sistemine kavuşmuştur.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1) Milli Egemenlik


Cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesidir.
Milli egemenlik, milletin kendisini idare edecek bireyleri kendinin seçmesidir.
Egemenliğin kaynağı milli iradeye dayanır.

2) Milli Bağımsızlık

Milliyetçiliğin bütünleyici ilkesidir.
Milli bağımsızlık, özgür bir biçimde yaşamayı gerektirir.
Milli bağımsızlık, diğer bir ülkeye veya kuruluşa bağlı olmamaktır.
Atatürk’ün; “Ya istiklâl, ya ölüm!” sözü, milli bağımsızlığın örneğidir.

3) Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü

Milli birlik ve beraberlik, milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir.
Milli birlik ve beraberlik, milletçe bir arada yaşamayı ve milletçe birlik olmayı sağlar.
Milli birlik ve beraberlik, milletin ortak ideallere bağlanmasını ve birbirini sevmesini sağlar.
Milli birlik ve beraberlik, vatanın bölünmez bütünlüğü sağlar.

4) Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Yurtta barış ve huzur içinde yaşamayı amaçlarken, öte yandan global barış ve güvenliği de sağlar.

5) Akılcılık ve Bilimsellik

Laikliğin bütünleyici ilkesidir.
Akılcılık sayesinde gerçekler ortaya çıkar.
Bilimsellik ile hurafeler ve önyargılar yıkılıp aklın hakimiyeti gerçekleşir.
İnkılaplar, akılcılık ve bilimsellik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Hukuk, eğitim, ekonomik ve sosyal hayat akıl ve bilimin önderliğinde düzenlenmiştir.

6) Çağdaşlık ve Batılılaşma

İnkılapçılığın bütünleyici ilkesidir.
Türk inkılapları çağdaşlaşma ve batılılaşma yolunda yapılmıştır.
Çağdaşlaşma ve batılılaşma yolunda laikliğin kabul edilmesi, şapka inkılabı, harf inkılabı, halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, soyadı kanununun kabulü, medeni hukukun kabulü, ölçülerde değişiklik gibi çalışmalar yapılmıştır.

7) İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Toplumun temelini insan ve insanlık sevgisi oluşturur.
Türk inkılabı insancıldır ve insan sevgisi temel ilke olarak benimsenmiştir.-Alinti-
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)