Uygurlar

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
UYGURLAR (744 - 840)
Uygurlar Bilge Kül Kağan tarafından 745 yılında Karabalasagun (Ordu Balık) şehrinde kurulmuştur. Tarihte yerleşik hayat geçen İlk Türk devletidir. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle göçebe yaşamın etkileri büyük bir dönüşüme uğramıştır.
Uygurlar Gök Tanrı dinini terk ederek Maniheizm ve Budizm dinine inanmışlardır. Bu inanışlar Uygurların savaşçılık kabiliyetlerini kaybetmelerine neden olup pasifleşmelerine sebebiyet vermiştir. Çinlilerden öğrendikleri matbaacılığı geliştirmişlerdir.
Kırgızlar tarından 840 yılında yıkılan Uygurlar; Moğallar'ın devlet teşkilatını ve kültürel hayatını etkilemişlerdir. Önemli devlet adamları Kutluk Bilge Kağan, Kül Kağan ve Bögi Kağan'dır.
 
Üst