Sovyetler Birliği dönemi cumhuriyetleri

[TBR=https://forum.mevsim.org/makale/post-sovyet.jpg]Sovyetler Birliği dönemi cumhuriyetleri[/TBR]

Özerk Sovyet cumhuriyetleri
BayrakDevletTarihNotlar
50px-Flag_of_Turkestan_ASSR_%281919-1921%29.svg.png
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti30 Nisan 1918 - 27 Ekim 1924Önceki statüsü:
Türkistan Sovyet Federatif Cumhuriyeti 20 Nisan 1918 - 30 Nisan 1918
 • Flag of Turkestan ASSR (1921-1923).svg
  Türkistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (19-24 Eylül 1920)deki
  9. Türkistan Sovyetleri Kongresinde yeniden adlandırıldı.
  Ancak kabul edilmedi 1921'de bayrağında isim olarak kullanıldı
Flag of the Bashkir ASSR.svg
Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti23 Mart 1919 - 11 Ekim 1990Önceki statüsü:
Kırgız-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 13 Aralık 1919 - 16 Aralık 1919
Sonraki statüsü:
Başkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 11 Ekim 1990 - 25 Şubat 1992
Flag of Tatar ASSR (1954).svg
Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti27 Mayıs 1920-30 Ağustos 1990Önceki statüsü:
Tatar-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 22 Mart 1918 - 20 Mart 1919
Sonraki statüsü:
Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 30 Ağustos 1990-16 Mayıs 1992
Flag of the Crimean ASSR (1938).svg
Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti18 Ekim 1921 - 30 Haziran 1945
12 Şubat 1991 - 26 Şubat 1992
Önceki statüsü:
Kırım Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 28 Nisan 1919 - 26 Haziran 1919
Sonraki statüsü:
Kırım Oblastı 30 Haziran 1945 - 12 Şubat 1991
Flag of the Yakut ASSR.svg
Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti27 Nisan 1922 - 27 Eylül 1990Sonraki statüsü:
Yakut Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 27 Eylül 1990 - 27 Aralık 1991
Flag of the Chuvash ASSR.svg
Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti21 Nisan 1925 - 24 Ekim 1990Önceki statüsü:
Çuvaş Özerk Oblastı 24 Haziran 1920 - 21 Nisan 1925
Sonraki statüsü:
Çuvaş Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 24 Ekim 1990 - 13 Şubat 1992
Flag of the Dagestan ASSR.svg
Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Ocak 1921 - 24 Mayıs 1991Sonraki statüsü:
Dağıstan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 24 Mayıs 1991 - 25 Aralık 1993
Kumuklar 231.8 bin (% 12.9, 1989)
Azeriler 75.5 bin (% 4.2, 1989)
Nogaylar 8.3 bin (% 1.6, 1989)
Flag of Mountain ASSR (1921-1924).svg
Dağ Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Ocak 1921 - 7 Temmuz 1924Balkar Ulusal Bölgesi 19 Kasım 1920 - 28 Ocak 1935
Karaçay Ulusal Bölgesi 27 Kasım 1920 - 12 Ocak 1922
Flag of Nakhichevan ASSR.svg
Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti9 Şubat 1924 - 17 Kasım 1990Önceki statüsü:
Nahçıvan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920 - 1923
Nahçivan Özerk Bölgesi 1923 - 1924
Flag of Karakalpak ASSR.svg
Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Mart 1932 - 9 Ocak 1992Önceki statüsü
Karakalpak Özerk Oblastı 16 Şubat 1925 - 20 Mart 1932
Sonraki statüsü:
Karakalpak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 26 Nisan 1990 - 9 Ocak 1992
Flag of the Kabardino-Balkar ASSR.svg
Kabardey-Balkarya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti5 Aralık 1936 - 16 Mayıs 1992Önceki Statüsü:
Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936
1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi,
1957'de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı.
Flag of Tuvan ASSR (1978-1992).svg
Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti10 Ekim 1961 - 12 Aralık 1990Önceki statüsü:
Tuva Özerk Bölgesi 11 Ekim 1944 - 10 Ekim 1961
Sonraki statüsü:
Tuva Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 12 Aralık 1990 - 28 Ağustos 1991
Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti25 Ekim 1990 - 31 Mart 1992Önceki statüsü:
Oyrot Özerk Bölgesi 1 Haziran 1922 -7 Ocak 1948
Dağlık-Altay Özerk Oblastı 7 Ocak 1948 - 25 Ekim 1990
Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti18 Kasım 1990 - 17 Ekim 1991Önceki statüsü:
Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 12 Ocak 1922 - 26 Nisan 1926
Karaçay Özerk Bölgesi 26 Nisan 1926 - 12 Ekim 1943
Karaçayların sınır dışı edilmesi 12 Ekim 1943
Karaçay Özerk Bölgesi'nin Tekrar kuruluşu: 11 Şubat 1957 - 3 Temmuz 1991
Hakas Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti3 Temmuz 1991 - 29 Ocak 1992Önceki statüsü:
Hakas Özerk Oblastı 20 Ekim 1930 - 3 Temmuz 1991
Krasnoyarsk Krayından ayrılma 15 Aralık 1990
Sovyet cumhuriyetleri
BayrakDevletTarihNotlar
Flag of Khiva 1920-1923.svg
Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti26 Nisan 1920 - 17 Şubat 1925Sonraki statüsü:
 • Flag of Khiva (1923-1924).svg
  Harezm Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 20 Ekim 1923'de adı ve bayrağı değistirildi
Flag of the Bukharan People's Soviet Republic.svg
Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti8 Ekim 1920 - 17 Şubat 1925Sonraki statüsü:
 • Bukhara 08.png
  Buhara Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 19 Eylül 1924'de adı ve bayrağı değistirildi
Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (1956–1991).svg
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti28 Nisan 1920 - 25 Aralık 1991Öncesi statüsü:
Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1936
Flag of the Uzbek Soviet Socialist Republic (1952–1991).svg
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti27 Ekim 1924 - 25 Aralık 1991Önceki statüsü:
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
Flag of the Turkmen Soviet Socialist Republic (1973–1991).svg
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti13 Mayıs 1925 - 26 Aralık 1991Önceki statüsü:
Trans-Hazar bölgesi 30 Nisan 1918 - 7 Ağustos 1921
Türkmen Oblastı 7 Ağustos 1921 - 13 Mayıs 1925
Flag of the Kazakh Soviet Socialist Republic.svg
Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti5 Aralık 1936 - 26 Aralık 1991Önceki statüsü:
 • Flag of Kirghiz ASSR (1920-25).svg
  Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1920-25)
  26 Ağustos 1920 - 15 Haziran 1925
  Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 15 Haziran 1925 - 5 Aralık 1936
Flag of the Kyrgyz Soviet Socialist Republic.svg
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti5 Aralık 1936 - 26 Aralık 1991Önceki statüsü:
Kara-Kırgız Özerk Oblastı 14 Ekim 1924 - 15 Mayıs 1925
 • Flag of the Kirghiz ASSR (1929-1937).svg
  Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (1926–36)
  1 Şubat 1926 - 5 Aralık 1936
Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetler
BayrakDevletTarihNotlar
Flag of Bashkortostan.svg
Başkurtistan1991-....
 • Nüfusun %57,6'sını Türk Halkları oluşturur. Başkurtlar'ın oranı %29.5, Tatarlar'ın oranı %25,4, Çuvaşlar'ın oranı ise %2,7'dir.
 • Başkurtlar ve Tatarlar arasında İslam, Çuvaşlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Flag of Chuvashia.svg
Çuvaşistan1991-....
 • Nüfusun %67,7'sini Çuvaş Türkleri, %2,8'ini ise Tatar Türkler'i oluşturmaktadır.
 • Çuvaşlar arasında Hristiyanlık, Tatarlar arasında İslam dini yaygındır.
Flag of Tatarstan.svg
Tataristan1991-....
 • Nüfusun %56,3'ünü Türk Halkları oluşturmaktadır. Tatarlar'ın oranı %53,2, Çuvaşlar'ın oranı ise %3,1'dir.
 • Tatarlar arasında İslam, Çuvaşlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Flag of Tuva.svg
Tuva1991-....
 • Nüfusun %82'sini bir Türk Halkı olan Tuvalar oluşturur.
 • Tuvalar arasında Budizm ve Tengricilik dini yaygındır.
Flag of Sakha.svg
Yakutistan1991-....
 • Nüfusun %51'ini Türk Halkları oluşturur. Yakutlar'ın oranı %49,9, Dolganlar'ın oranı 0,2, Tatarlar'ın orası ise 0.7'dir.
 • Bölgedeki Türkler arasında Hristiyanlık ve Tengricilik dini yaygındır.
 
Üst
Alt