Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetler

[TBR=https://i.ytimg.com/vi/4AYUTDUf_Y0/hqdefault.jpg]Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetler[/TBR]
Türklerin çoğunlukta yaşadığı özerk cumhuriyetler
BayrakDevletTarihNotlar
Flag of Bashkortostan.svg
Başkurtistan1991-....
 • Nüfusun %57,6'sını Türk Halkları oluşturur. Başkurtlar'ın oranı %29.5, Tatarlar'ın oranı %25,4, Çuvaşlar'ın oranı ise %2,7'dir.
 • Başkurtlar ve Tatarlar arasında İslam, Çuvaşlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Flag of Chuvashia.svg
Çuvaşistan1991-....
 • Nüfusun %67,7'sini Çuvaş Türkleri, %2,8'ini ise Tatar Türkler'i oluşturmaktadır.
 • Çuvaşlar arasında Hristiyanlık, Tatarlar arasında İslam dini yaygındır.
Flag of Tatarstan.svg
Tataristan1991-....
 • Nüfusun %56,3'ünü Türk Halkları oluşturmaktadır. Tatarlar'ın oranı %53,2, Çuvaşlar'ın oranı ise %3,1'dir.
 • Tatarlar arasında İslam, Çuvaşlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Flag of Tuva.svg
Tuva1991-....
 • Nüfusun %82'sini bir Türk Halkı olan Tuvalar oluşturur.
 • Tuvalar arasında Budizm ve Tengricilik dini yaygındır.
Flag of Sakha.svg
Yakutistan1991-....
 • Nüfusun %51'ini Türk Halkları oluşturur. Yakutlar'ın oranı %49,9, Dolganlar'ın oranı 0,2, Tatarlar'ın orası ise 0.7'dir.
 • Bölgedeki Türkler arasında Hristiyanlık ve Tengricilik dini yaygındır.
Türklerin azınlıkta yaşadığı özerk cumhuriyetler
BayrakDevletTarihNotlar
Flag of Altai Republic.svg
Altay1991-....
 • Nüfusun 40,7'ini Türk Halkları oluşturur, Altaylar'ın oranı %34,5, Kazaklar'ın oranı ise %6,2'idir.
 • Bölgedeki Türkler arasında Şamanizm'in yanı sıra Tengricilik, Burhancılık ve Hristiyanlık da yaygındır.
Balkarya.gif
Balkar1991-....
 • Asıl adı Kabardey-Balkarya olup çok uluslu bir yapıya sahiptir. Nüfusun çoğunu Cumhuriyete adını veren bir Çerkes Grubu olan Kabardeyler ve bir Türk Halkı olan Balkarlar oluşturmaktadır. Balkarlar'ın nüfusa oranı ise %11.5'dir.
 • Bölgede İslam dini yaygındır.
Flag of Dagestan.svg
Dağıstan1991-....
 • Halkın yaklaşık %25'ini Türk Halkları olan Kumuklar, Azeriler ve Nogaylar teşkil eder. Kafkasya Avarları'nın kökeni tartışmalıdır.
 • Flag of the Kumukh people.png
  Dağıstan'da Kumukların kullandıkları gayriresmî bayrak.
 • Bölgede çeşitli Türk halkları ve Kafkasya halkları yaşamaktadır. Bu halkların arasında İslam dini yaygın olup, nüfusun %90'ı Müslümanlar'dan oluşmaktadır.
Flag of Khakassia.svg
Hakasya1991-....
 • Hakaslar nüfusun %12'sini oluşturmaktadır.
 • Hakas Türkler'i arasında Hristiyanlık yaygındır.
Flag of Karachay-Cherkessia.svg
Karaçay1991-....
 • Asıl adı Karaçay-Çerkesya olup çok uluslu bir yapıya sahiptir. Nüfusun çoğunu ülkeye adını Çerkesler ve bir Türk Halkı olan Karaçaylar oluşturmaktadır. Türk Halkları'nın nüfusa oranı %44,3 olup bunun %41'i Karaçay, %3,3'ü ise Nogay'dır.
 • Bölgede İslam dini yaygındır.
Özerk bölgeler
BayrakDevletTarihNotlar
Flag of the People's Republic of China.svg
Sincan Uygur Özerk Bölgesi1955-....
 • Kokbayraq flag.svg
  Doğu Türkistan'ın gayriresmî bayrağı Gökbayrak'tır.
 • Çin'e bağlı özerk cumhuriyettir. Nüfusun %61.14'ünü Uygurlar, Salarlar ve Yugurlar gibi Türk Halkları oluşturur.
 • Bölgedeki Türkler arasında İslam dini yaygındır.
Flag of Gagauzia.svg
Gagavuzya1991-....
 • Moldova'ya bağlı bir özerk cumhuriyettir. Nüfusun %82,1'ini Gagavuz Türkler'i oluşturur.
 • Gagavuzlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Flag of Karakalpakstan.svg
Karakalpakistan1991-....
 • Özbekistan'a bağlı bir özerk cumhuriyettir. Karakalpaklar'ın nüfusa oranı %32'dir. Bunun dışında bölgenin %32'sini Özbekler, %25'ini de Kazaklar oluşturur.
Flag of Azerbaijan.svg
Nahçıvan1991-....
 • Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyettir. Türkiye ile sınırı vardır. Nüfusun %99'unu Azerbaycan Türkleri oluşturur.
 
Üst
Alt